Contact
 1. 7296-Tocilizumab (RoActemra®) via onderhuidse injectie

Medicijn bij reuma

Bij de behandeling van reumatische ziekten kan de arts verschillende medicijnen voorschrijven. Tocilizumab (merknaam RoActemra®) is er een van. Hier leest u meer over toepassing en gebruik van dit geneesmiddel bij reuma via een onderhuidse injectie.

Medicijnen voor de behandeling van reumatische ziekten worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen: pijnstillers en antireumatica. Tocilizumab valt onder de antireumatica.

Antireumatica

Antireumatica vormen de belangrijkste groep medicijnen bij de behandeling van reumatische ontstekingen. Deze medicijnen worden ook wel DMARD’s genoemd: disease modifying anti-rheumatic drugs. Vrij vertaald betekent dit: ziektebeïnvloedende medicijnen.
Het doel van deze medicijnen is het onderdrukken van de ontstekingsreactie in de gewrichten, waardoor de pijn, zwelling en ochtendstijfheid afnemen. Daarnaast beperken deze medicijnen de gewrichtsschade die de reumatische ziekte kan veroorzaken. Het effect van antireumatica is vaak pas na enkele weken tot maanden te merken.

Langdurige behandeling

Aangezien reumatische ziekten vaak chronische (voortdurende) aandoeningen zijn, is de behandeling met medicatie meestal ook langdurig.

Toepassing Tocilizumab

Tocilizumab behoort tot de groep antireumatica. Het is een van de zogenoemde biologicals, medicijnen die worden geproduceerd met biotechnologische methoden. Ze remmen vaak specifiek een eiwit of cellen in het ontstekingsproces. Meer informatie over biologicals vindt u onderaan deze pagina bij Biologicals bij reuma.

Tocilizumab kan gebruikt worden voor de behandeling van reumatoïde artritis (chronische gewrichtsreuma), meestal in combinatie met methotrexaat. Tocilizumab is een antilichaam gericht tegen de interleukine-6 (IL-6) receptor. Interleukine-6 speelt een belangrijke rol bij het op gang brengen en onderhouden van ontstekingen. Door de remming van de ontsteking kan tocilizumab ervoor zorgen dat de pijn en zwelling in uw gewrichten afnemen en uw gewrichten op de lange termijn minder schade oplopen.

Gebruik

Tocilizumab subcutaan wordt toegediend via onderhuidse injecties. Het toedienen van de injectie vindt in principe eenmaal per week plaats. Tocilizumab wordt toegediend via een voorgevulde wegwerpspuit voor eenmalig gebruik en bevat 162 mg tocilizumab per injectie. In principe kunt u dit zelf thuis doen. U ontvangt hiervoor instructies. Eventueel kan uw partner of een hulpverlener de injectie toedienen. Hoewel dit misschien een eng idee is, blijkt in de praktijk dat zelf spuiten heel goed te leren is. U moet Tocilizumab altijd koel bewaren: in de koelkast tussen de 2 en 8 ºC.

Mogelijke bijwerkingen

Tijdens het gebruik van Tocilizumab subcutaan kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

 • Allergische reacties:

Overgevoeligheidsreacties kunnen mild tot matig zijn, en soms – in zeldzame gevallen – ernstiger. De symptomen (verschijnselen) van zulke ernstige reacties zijn meestal uitgebreide huidreacties, netelroos, vermoeidheid, piepend of moeilijk ademhalen en/of lage bloeddruk. Neem bij een allergische reactie direct contact op met uw huisarts of de polikliniek Reumatologie.

 • Lokale reactie:

Bij het toedienen van de onderhuidse injecties kan bij een injectie een lokale reactie optreden. Dit betekent dat de huid ter plaatse van de toegediende injectie geïrriteerd raakt. In dat geval dient u contact op te nemen via het secretariaat van de polikliniek.

algemene bijwerkingen Tocilizumab:

 • infecties van neus, huid, keel, longen of urinewegen;
 • verhoging van het cholesterol;
 • verhoging van de leverenzymen;
 • verlaging van de (witte) bloedcellen;
 • pijnlijke blaasjes op de huid (onder andere herpes), duizeligheid, hoge bloeddruk, hoesten, hoofdpijn, buikpijn, maagklachten, gewichtstoename, kortademigheid, vocht in de (onder-) benen, oogontsteking.

Mocht u last krijgen van een ongewenste reactie of bijwerking, dan kan de toediening van Tocilizumab vertraagd of onderbroken worden.

Arts waarschuwen

Neem direct contact op met uw reumatoloog of huisarts bij:

 • ontstekingen van het mondslijmvlies;
 • kortademigheid of veel hoesten;
 • erge keelpijn in combinatie met koorts;
 • herhaaldelijke bloedneuzen/spontane blauwe plekken.

Voorzorgen

Infecties

Als u een infectie heeft, moet de behandeling worden uitgesteld. Daarom krijgt u van uw reumaconsulent een lijst met dertien vragen over klachten die kunnen wijzen op een infectie. Wanneer u een infectie heeft, moet u uiterlijk 24 uur vóór de behandeling contact opnemen met uw reumaconsulent of uw behandelend reumatoloog.

Twijfelt u of u een infectie heeft? Overleg dan met uw huisarts en/of reumaconsulent. In geval van een infectie moet het toedienen van de injecties worden gestaakt en eerst de infectie worden behandeld!

Zwangerschap en borstvoeding

Overleg met uw reumatoloog bij een zwangerschapswens over de mogelijkheden. Als u zwanger wilt worden, moet u in principe de behandeling met de biological tijdig stoppen. Dit geldt zowel voor vrouwen als mannen. Bij het gebruik van biologicals wordt borstvoeding afgeraden.

Vaccinatie

Tocilizumab vermindert uw afweer tegen infecties, daarom wordt de jaarlijkse griepvaccinatie (griepprik) geadviseerd. Het is veilig de griepprik tijdens de behandeling te krijgen. Daarnaast zal de reumaconsulent met u overleggen over reizigersvaccinatie. Indien mogelijk zal eventuele reizigersvaccinatie plaatsvinden voor de start van tocilizumab. Uw reumatoloog overlegt met u over de pneumokokkenvaccinatie. De pneumokok is een bacterie die luchtweginfecties kan veroorzaken zoals oorontsteking en longontsteking.

Huidtumoren

Een biological werkt op uw immuunsysteem. Het immuunsysteem beschermt u tegen bijvoorbeeld kanker. Waarschijnlijk heeft u door een biological geen grotere kans op kanker. Voor zover nu bekend is alleen de kans op huidkanker iets groter. Daarom adviseren wij u om uw huid in de gaten te houden. Ziet u iets raars? Neem dan contact op met uw huisarts of behandelend reumatoloog.

Operaties

Licht uw reumaconsulent of uw behandelend reumatoloog in als u geopereerd moet worden. Hieronder vallen ook operatieve ingrepen aan uw gebit. Als een geplande operatie gaat plaatsvinden, overleg dan met uw behandelend reumatoloog over het al dan niet onderbreken van de behandeling met tocilizumab. De behandeling met tocilizumab kan twee weken na de operatie worden hervat, als er geen tekenen van infectie of complicaties zijn opgetreden.

Bij gebruik van andere medicijnen

Tocilizumab kan de concentratie van bepaalde medicijnen (atorvastatine, calcium-antagonisten -bijvoorbeeld nifedipine en amlodipine -, theofylline, fenytoïne, ciclosporine een benzodiazepinen) beïnvloeden. Gebruikt u een van deze medicijnen? Geef dit dan door aan uw behandelend reumatoloog.

Controles

Uw reumatoloog zal regelmatig uw bloed laten onderzoeken. Zo kunnen eventuele stoornissen (in de lever, in de aanmaak van bloed of het oplopen van het cholesterolgehalte) in een vroeg stadium worden ontdekt. De uitslag van de onderzoeken is binnen enkele dagen bekend bij uw reumatoloog. U hoeft niet te bellen of langs te komen voor de uitslag. Uw reumatoloog neemt contact met u op als de uitslag van de onderzoeken afwijkend is.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Reumatologie
(038) 424 27 99 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Reumatologie
(0522) 23 33 94 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

16 januari 2019 / 7296

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.