Contact
 1. 7298-Opname in Isala Diaconessenhuis Meppel
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Handige informatie over uw opname

Wij vertellen u graag wat meer over de gang van zaken binnen Isala. Handige informatie die u helpt uw weg te vinden binnen het ziekenhuis en u voor te bereiden op een opname in Isala Diaconessenhuis Meppel. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben, dan staan wij – als medewerkers – natuurlijk ook voor u klaar.

Wij wensen u een prettig verblijf en een spoedig herstel toe.

Namens alle medewerkers van Isala

Voor uw opname

Binnenkort wordt u opgenomen in ons ziekenhuis. Hier vindt u informatie over de voorbereiding in het ziekenhuis en adviezen om u thuis op uw opname voor te bereiden.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Het preoperatief onderzoek

Als u een operatie of onderzoek ondergaat waarbij een verdoving of narcose nodig is, bezoekt u meestal vooraf de anesthesioloog, het Apotheek servicepunt in verband met uw thuismedicatie en de verpleegkundige op de afdeling Preoperatief onderzoek. U krijgt hier een aparte afspraak voor. Zo voorkomen we dat we vlak voor de operatie redenen vinden waarom u niet geopereerd kunt worden.

Tijdens het bezoek gebeurt het volgende:

 • het Apotheek servicepunt neemt uw thuismedicatie en allergieën voor medicijnen met u door;
 • een lichamelijk onderzoek door de anesthesioloog;
 • indien nodig wordt er een hartfilmpje (ECG) gemaakt;
 • eventueel bloed prikken;
 • een intakegesprek met de verpleegkundige.

Daarnaast krijgt u informatie over:

 • de anesthesie;
 • nuchter zijn: wanneer u wat voor het laatst mag eten en drinken;
 • medicijngebruik voor de opname;
 • uitleg over zaken die van belang zijn voor/na en tijdens de opname;
 • de afdeling waar u wordt opgenomen.
  Dit kan een verpleegafdeling zijn, of het Opname Centrum Operatieafdeling (O.C.O.). Patiënten van het O.C.O. gaan na de operatie naar de verpleegafdeling.

Uw afspraak duurt ongeveer één uur. U kunt dan ook al uw vragen stellen.

Let op
Voor een operatie moet u nuchter zijn. Dit houdt in:
 • Tot 6 uur vóór de opnametijd, mag u alleen een licht ontbijt.
  Bijvoorbeeld: 2 beschuiten met jam, zonder boter óf twee crackers met jam, zonder boter óf 1 snee brood met jam, zonder boter óf flesvoeding óf sondevoeding. Het is van groot belang dat uw maag tijdens de operatie leeg is, anders bestaat de kans dat er maaginhoud in uw longen terechtkomt. Dit kan een ernstige longontsteking veroorzaken.
 • Tot 4 uur vóór de opnametijd mag uw baby nog borstvoeding krijgen.
 • Tot 2 uur vóór de opnametijd mag u alleen heldere dranken gebruiken zoals: thee, water of heldere appelsap/limonade (geen melkproducten of bouillon). Tenzij de anesthesioloog dit anders met u heeft afgesproken.
Voorbeeld
U wordt om 15.00 uur verwacht in het ziekenhuis. Dit wordt ook wel de opnametijd genoemd. U mag dan vanaf 9.00 uur niets meer eten. Vanaf 13.00 uur mag u niets meer drinken.

Heeft u risico gelopen op besmetting met een resistente bacterie?

 • Heeft u de afgelopen zes maanden een behandeling ondergaan in een ander ziekenhuis in binnen- of buitenland?
 • Verblijft u in een zorginstelling waar momenteel MRSA-problematiek heerst?
 • Heeft u in uw dagelijks werk direct contact met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of bent u woonachtig op een bedrijf met deze dieren?

Meld dit dan voorafgaand aan het preoperatief onderzoek aan het Opname servicepunt. Het kan zijn dat u – zonder dat u het zelf merkt – drager bent van een bijzonder resistente bacterie. Een bijzonder resistente bacterie heeft de eigenschap om ongevoelig te zijn voor bepaalde antibiotica. Deze bacterie kan schadelijk zijn voor patiënten die door hun ziekte een verminderde weerstand hebben. Uw onderzoek of behandeling kan gewoon doorgaan. Maar bij uw verpleging volgen we een aantal speciale richtlijnen om te voorkomen dat ook andere patiënten besmet raken.

Opnamedatum

Wij stellen de dag van de opname zoveel mogelijk in overleg met u vast. Bij een operatie krijgt u twee dagen voor opname definitief bericht over het tijdstip. Het kan echter gebeuren dat door overmacht een geplande opname niet door kan gaan. Wij laten u dat dan zo snel mogelijk weten en maken een nieuwe afspraak met u.
Voor alle patiënten is er de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen met de medewerkers van Preoperatief onderzoek via (0522) 23 39 97 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur).

Voorbereidingen thuis

Wachttijd

Gebruik de tijd voor uw opname om zoveel mogelijk in conditie te blijven. Vooral als u een operatie moet ondergaan, is een zo goed mogelijke conditie belangrijk voor een voorspoedig herstel. Probeer te stoppen met roken, blijf – zover dit mogelijk is – in beweging en eet zo gezond mogelijk.

Om het infectierisico te beperken, vragen wij u het operatiegebied minimaal één week voor de operatie niet meer te scheren of anders te ontharen.

Wat regelt u vooraf?

Contactpersoon

Het is verstandig om binnen uw familie- of kennissenkring een contactpersoon aan te wijzen. Het ziekenhuis weet dan aan wie zij inlichtingen mag verstrekken over uw situatie en met wie eventueel contact kan worden opgenomen. In het belang van uw privacy, mogen wij alleen informatie over uw situatie geven aan uw eerste contactpersoon, tenzij u aangeeft dat uw tweede contactpersoon ook informatie mag ontvangen, dan kan dit in het verpleegkundig dossier worden genoteerd. De contactpersoon kan ook het bezoek coördineren. De naam en het telefoonnummer van deze contactpersoon kunt u op de eerste dag van uw opname doorgeven aan de verpleegkundige.

Medicatieoverzicht

Het is belangrijk dat uw behandelend arts op de hoogte is van uw medicijngebruik, zodat hij aan de hand hiervan kan bepalen welke medicijnen u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunt gebruiken. Wilt u daarom voor uw opname in het ziekenhuis een actuele medicijnlijst opvragen bij uw eigen apotheek? Voeg hieraan eventuele zelfzorg­medicijnen die u gebruikt - zoals paracetamol of ibuprofen - toe.

Vervoer naar huis

Als u weet hoelang uw opname in het ziekenhuis duurt, kunt u alvast vervoer vanuit het ziekenhuis naar huis regelen. En zo nodig kunt u opvang en hulp voor na uw thuiskomst organiseren. Dat laatste kan ook vanuit het ziekenhuis geregeld worden door een transferverpleegkundige. Meer informatie over het Transferbureau vindt u bij 'Na uw opname'.

Wat neemt u mee?

 • afsprakenkaart, als u die heeft ontvangen;
 • zorgpas of polisblad van uw zorgverzekering;
 • geldig identiteitsbewijseen: paspoort, rijbewijspasje of ID-kaart;
  Op verzoek moet u zich in ons ziekenhuis kunnen legitimeren. Bovendien zijn wij wettelijk verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) te registreren en/of te controleren.
 • makkelijk zittende kleding, zowel voor overdag als 's nachts;
  Een ochtendjas, gewone kleding en stevige schoenen. Het is niet nodig om de hele dag in pyjama of ochtendjas te lopen.
 • hulpmiddelen;
  Gebruikt u thuis hulpmiddelen zoals een rollator of kruk? Neem deze dan mee naar het ziekenhuis. Het is vaak meer vertrouwd om uw eigen loopstok of rollator te gebruiken.
 • toiletartikelen;
  Bijvoorbeeld shampoo, een (elektrische) tandenborstel en tandpasta. Eventueel: scheerapparaat, trimmer, maandverband en brillenkoker.
 • medicijnen;
  Als u thuis geneesmiddelen gebruikt, neem deze dan mee in de oorspronkelijke verpakking en geef ze aan de verpleegkundige; later krijgt u ze weer terug. U kunt ook een actueel lijstje meebrengen waarop uw huisarts of apotheker uw geneesmiddelen heeft vermeld.
 • ontspanning;
  Het kan plezierig zijn te lezen, te puzzelen, muziek te luisteren of iets dergelijks. Denk ook aan handwerkmateriaal, schrijfgerei, papier en uw mobiele telefoon. Verder is het mogelijk om draadloos te internetten. Denk dus ook aan eventuele opladers van uw telefoon en dergelijke.
 • ruime tas voor uw kleding in het geval u wordt opgenomen via het Opname Centrum Operatieafdeling (O.C.O.).

Wat neemt u niet mee?

 • Handdoeken zijn beschikbaar.
 • Waardevolle bezittingen zoals horloge, trouwring en andere sieraden kunt u beter thuislaten. Voor verlies of diefstal van uw eigendommen kan ons ziekenhuis niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Met het oog op brandveiligheid is het niet toegestaan de volgende apparaten mee te nemen: elektrische deken, haardroger, föhn, krul/stijltang, voetenzak en radio.

Niet fit, verkouden of griep?

Bent u verkouden of heeft u griep? Of vermoedt u dat u besmet bent met een andere infectieziekte zoals diarree, bof of TBC? Meld u dit dan alstublieft aan ons vóór uw opname. U kunt dit telefonisch doorgeven aan degene van wie u de oproep voor uw opname heeft ontvangen. Vaak kan uw onderzoek of behandeling gewoon doorgaan, maar bij uw verpleging worden speciale richtlijnen gevolgd om te voorkomen dat andere patiënten besmet raken.

Wanneer u zich op de ochtend van de opname niet fit voelt of koorts heeft, neemt u dan voor de zekerheid contact op met het Opname Centrum Operatieafdeling via (0522) 23 37 31 (bereikbaar voor 08.00 uur) of Preoperatief onderzoek (0522) 23 39 97 (bereikbaar na 08.00 uur).

Uw verblijf

Wij informeren u graag over de gang van zaken in het ziekenhuis en over de mensen die u tegenkomt tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.

Receptie

Op de dag van uw opname meldt u zich bij de receptie bij de hoofdingang. De medewerker van de receptie controleert uw persoons- en verzekeringsgegevens in een computerbestand aan de hand van uw legitimatiebewijs en uw inschrijfbewijs van uw zorgverzekering. Eventuele wijzigingen kunt u hier doorgeven. U kunt uw wijzigingen ook per e-mail doorgeven, via zorgadministratieDM@isala.nl. Vermeld altijd uw naam, geboortedatum en patiëntnummer.

Ook vragen wij u of we een foto mogen maken. Deze foto is, naast andere gegevens als naam, geboortedatum en Burgerservicenummer, een andere en extra manier om u te kunnen identificeren. De foto gebruiken we alleen voor ons elektronisch patiëntendossier. Als u niet wilt dat we een foto van u maken, dan kunt u dit aangeven bij de receptie.

Wanneer u bent ingeschreven, brengt een gastvrouw of iemand van de afdeling Patiëntentransport u naar de verpleegafdeling of naar het Opname Centrum Operatieafdeling (O.C.O.).

Op de verpleegafdeling of het O.C.O.

Op de verpleegafdeling of het O.C.O. heeft u een gesprek met een verpleegkundige over de gang van zaken tijdens uw opname en uw eventuele operatie. Aan de verpleegkundige kunt u de naam en het telefoonnummer van uw contactpersoon doorgeven. Als u een dieet heeft of overgevoelig bent voor bepaalde voedingsstoffen, is het belangrijk dat u dit doorgeeft aan de verpleegkundige.
Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis heeft u het meest contact met de verpleegkundigen. U kunt bij hen terecht met alle vragen over de verzorging en de gang van zaken op de afdeling.
U komt op een één-, twee- of vierpersoonsverpleegkamer te liggen. Op de kamers worden zowel mannen als vrouwen verpleegd. Isala wil de beschikbare bedden in het ziekenhuis namelijk zo goed mogelijk gebruiken. Heeft u hiertegen bezwaar, dan kunt u dit voor uw opname aangeven bij het Opname servicepunt. Wij proberen dan zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen.

Om vergissingen met andere patiënten te voorkomen, krijgt u een polsbandje om met daarop uw naam, geboortedatum en patiëntnummer. U bent verplicht dit bandje tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis te dragen. Tijdens uw opname vindt meerdere malen per dag identificatie plaats, zodat we altijd zeker weten wie u bent.

Er zal nog een laatste check worden uitgevoerd door de medewerker van de afdeling. Vanaf deze afdeling wordt u naar de operatiekamer (OK) gebracht. Als u binnenkomt via het O.C.O. brengen we u na de OK naar de verpleegafdeling. Uw spullen brengen we daar ook naar toe.

Medicijngebruik

Overhandig aan de verpleegkundige eventueel de door u meegebrachte medicijnen van thuis en het actueel medicatieoverzicht van uw apotheek. Pas als de arts weet welke medicijnen u op dit moment gebruikt, kan hij u goed behandelen. Mocht u de medicatie anders gebruiken dan aangegeven staat op het overzicht, vertel dit er dan bij. Bent u voor bepaalde stoffen of medicijnen overgevoelig (allergisch), geef dit dan door aan de arts, verpleegkundige of apothekers­­assistent.
Gebruik tijdens het verblijf in het ziekenhuis nooit meegebrachte geneesmiddelen zonder overleg met uw arts; deze kunnen uw behandeling beïnvloeden.
Het kan voorkomen dat de medicijnen die u in het ziekenhuis krijgt, er anders uitzien dan u gewend bent. Dit komt doordat onze eigen ziekenhuisapotheek dan een ander merk verstrekt. Gebruikt u een geneesmiddel dat niet in het assortiment van de ziekenhuisapotheek voorkomt, dan vervangt de ziekenhuisapotheker het door een gelijkwaardig middel. De werking van deze medicijnen is vergelijkbaar.
Als u vragen heeft over uw medicijnen, kunt u via de verpleging een gesprek aanvragen met de ziekenhuisapotheker.

Help ons veilig medicatie delen
Een verpleegkundige die medicatie deelt, wordt tijdens de werkzaamheden regelmatig gestoord door bezoekers die vragen hebben. Het is echter belangrijk dat de verpleegkundige die medicijnen uitdeelt zich daar volledig op concentreert, zodat er geen fouten ontstaan. Daarom dragen verpleegkundigen tijdens het uitdelen van medicatie een hesje met het opschrift ‘Medicatieronde, niet storen a.u.b.’ Wij vragen u hier waar mogelijk rekening mee te houden.

Bezwaar
Als u niet wilt dat het Apotheek servicepunt en uw eigen apotheek medicatiegegevens uitwisselen, laat u dat dan zo spoedig mogelijk weten aan het Apotheek servicepunt via (0522) 23 33 47  (bereikbaar van 08.00 tot 16.30 uur).

Medische zorg

In ons ziekenhuis kunt u artsen-in-opleiding, verpleegkundigen-in-opleiding en andere zorgverleners die in opleiding zijn, tegenkomen. Zij zijn betrokken bij uw behandeling, maar de medisch specialist is als behandelend arts eindverantwoordelijk voor uw behandeling.
Als u vóór uw opname al op de polikliniek bent geweest, heeft u de medisch specialist waarschijnlijk al ontmoet. Hij wordt bijgestaan door arts-assistenten; dit zijn afgestudeerde artsen die tot medisch specialist worden opgeleid.
Ook werken er co-assistenten in ons ziekenhuis, dit zijn artsen in opleiding die onder leiding en toezicht van de medisch specialisten en arts-assistenten werken.

De artsen informeren u over uw medische behandeling. Zij vertellen u tijdens de artsenvisite over de onderzoeken die verricht worden, de voorgestelde behandeling, het medicijngebruik, de operatie, de uitslag van de operatie en leefregels voor thuis. Is de uitleg van de arts niet duidelijk of worden er vaktermen gebruikt die u niet kent, vraag dan om uitleg. Informeer ook gerust naar de gevolgen van een behandeling, zoals pijn, ongemak en eventuele andere consequenties. U heeft recht op deze informatie.
Als u het met een bepaalde wijze van behandelen niet eens bent, bespreek dit dan met uw behandelend arts. Misschien kan uw behandeling worden veranderd, gestaakt of – na meer uitleg of een aanpassing – met uw instemming worden vervolgd.

Tijdens uw opname vinden er wellicht een aantal onderzoeken plaats. Deze onderzoeken kunnen gedurende de hele dag plaatsvinden, ook tijdens het bezoekuur. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Gebruik van lichaamsmateriaal

Het kan zijn dat tijdens uw behandeling uw lichaamsmateriaal zoals bloed, urine of spierweefsel wordt onderzocht. Een deel van dit lichaamsmateriaal wordt bewaard om later te kunnen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen we onderzoeks- en behandelmethoden verbeteren. Het materiaal wordt anoniem bewaard. Als u niet wilt dat we uw lichaamsmateriaal gebruiken voor onderzoek, vertel dit dan aan uw behandelend arts of aan de polikliniek/het secretariaat van uw behandelend specialist. Uw naam wordt dan opgenomen in het (elektronisch) dossier dat altijd wordt geraadpleegd voordat een onderzoek plaatsvindt. Als uw lichaamsmateriaal wél voor wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt, dan is het mogelijk dat er in uw materiaal iets wordt gevonden waar u ziek van kunt worden. Uw behandelend arts koppelt de anoniem gemaakte gegevens weer aan de patiëntgegevens en neemt dan contact met u op. Als u liever deze nieuwe informatie niet krijgt, dan kunt u dit melden. Als lichaamsmateriaal niet anoniem wordt bewaard voor onderzoek, is vooraf altijd uw toestemming nodig. Uw arts zal dit met u bespreken.

Geestelijke verzorging

Binnen Isala Diaconessenhuis is een geestelijke verzorger aanwezig. Zij verzorgt ondersteunende of begeleidende gesprekken over ziektebeleving, zingeving en levensbeschouwing.
Als patiënt of als familie van een patiënt kunt u een beroep doen op de geestelijk verzorger. Die is er voor iedereen, ongeacht geloofs- of levensovertuiging. U kunt dit aangeven bij de verpleging of zelf contact opnemen via (0522) 23 32 50. De geestelijk verzorger is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

De wekelijkse kerkdienst is op zondag om 10.30 uur in de recreatiezaal van verpleeghuis Reggersoord. Als u naar de dienst wilt, vraag dan naar de mogelijkheden bij uw verpleegkundige. De liturgie wordt op vrijdag- of zaterdagmiddag rondgebracht. Als u begeleiding nodig heeft om per rolstoel of bed naar de kerkdienst te gaan, helpen onze vrijwilligers u graag.

U kunt ook terecht in onze stiltecentrum. Dit is een plek in het ziekenhuis waar u zich even kunt terugtrekken om tot rust en bezinning te komen. De ruimte is dag en nacht geopend en voor iedereen toegankelijk. De stiltecentrum bevindt zich op de begane grond, routenummer 63.

Maatschappelijk werker

Als u zich zorgen maakt over de gevolgen van uw ziekte of over hoe het thuis zal gaan als u uit het ziekenhuis komt, dan kunt u een beroep doen op één van onze maatschappelijk werkers. Hij zal proberen samen met u en uw eventuele partner of familie een oplossing te vinden voor uw probleem. Ook kan het maatschappelijk werk u helpen om contact te leggen met andere instanties. U kunt een verpleegkundige vragen om in contact te komen met één van onze maatschappelijk werkers. Ook uw behandelend specialist kan in overleg met u de hulp van het maatschappelijk werk inroepen.

Andere ziekenhuismedewerkers

Op de verpleegafdeling komt u onder andere ook voedingsassistenten, een afdelings­secretaresse, medewerkers huishoudelijke dienst en medewerkers patiëntentransport tegen. Een groot deel van de ziekenhuismedewerkers werkt achter de schermen; met hen zult u niet rechtstreeks te maken krijgen.
Afhankelijk van uw situatie en uw behandeling zijn andere medewerkers wel direct bij de zorg voor u betrokken. Zo kunt u in contact komen met een diëtist, ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut of maatschappelijk werker. Bij veel onderzoeken - bijvoorbeeld bij het bloedprikken - ontmoet u medisch analisten en laboranten.
Ook zijn op veel plekken in het ziekenhuis vrijwilligers aanwezig. Ze begeleiden u als gastvrouw of -heer naar de verpleegafdeling en begeleiden u naar de kerkdienst op zondag.

Dagindeling

Niet op elke afdeling verloopt een dag precies hetzelfde, maar globaal ziet de dagindeling binnen Isala Diaconessenhuis er zo uit:

Tabel dagindeling Isala Meppel
Tijd                                 Activiteit
06.00 - 07.30 uur Om 07.00 uur begint de dag op de afdeling. Tot 07.30 uur leest de dagdienst de verpleegdossiers van de patiënten. De nachtdienst draagt over aan de dagdienst. Tussen 07.15 en 08.15 uur krijgt u het ontbijt en eventuele medicatie.
08.00 uur In de loop van de ochtend helpt de verpleegkundige u, waar nodig, met uw verzorging en behandeling. De verpleegkundige spreekt hiervoor een tijdstip met u af. De verpleegkundige voert verschillende lichaamscontroles uit (zoals temperatuur opnemen, polsslag tellen en bloeddruk opnemen). In de loop van de dag kunnen ook onderzoeken voor u gepland zijn. Hierover krijgt u tijdig informatie.
​12.00 - 13.00 uur ​Tussen 12.00 uur en 13.00 uur kunt u de warme maaltijd verwachten. In de loop van de middag en ‘s avonds vindt, zo nodig, verdere verzorging plaats. ‘s Middags is er uiteraard volop gelegenheid om bezoek te ontvangen.
​17.00 - 18.00 uur ​De broodmaaltijd komt tussen 17.00 uur en 18.00 uur op de afdeling.
​22.00 uur ​Vanaf 22.00 uur streven wij naar rust op de afdeling. Als u wilt kunt naar de radio luisteren of televisie kijken. Hiervoor heeft u wel een koptelefoon nodig.

 

Eten en drinken

In het ziekenhuis kunt u zelf uw maaltijd samenstellen. U kunt ter plekke een keuze maken voor een warme maaltijd en aangeven hoeveel u wilt. De warme maaltijd serveren wij ’s middags. Voor de broodmaaltijden kunt u direct een keuze maken uit het assortiment in de broodbuffetwagen.

Het aanbod is afgestemd op uw eventuele dieet. Ook met een voedselallergie houden wij rekening. Geef altijd door dat u een voedselallergie heeft. Op de afdeling is een koelkast aanwezig waar u eigen producten kunt bewaren. Wij houden bij het samenstellen van de menu’s zoveel mogelijk rekening met verschillende levensovertuigingen. Als u op dit gebied wensen heeft, kunt u dit bij de verpleging of voedingsassistent aangeven. De voedingsassistent helpt u graag bij de menukeuze. Ook met vragen of opmerkingen over de voeding kunt u bij haar terecht.

Verlaten van de afdeling

Als het voor u niet noodzakelijk is om in bed te blijven, dan mag u soms – in overleg met de verpleegkundige – tijdelijk de afdeling verlaten. Wilt u het wel altijd even melden wanneer u de afdeling verlaat, anders loopt u bijvoorbeeld een artsenvisite mis.
U kunt een kopje koffie of thee drinken in het restaurant. Ook kunt u daar frisdrank, fruit en snoep kopen. Buiten de openingstijden kunt u terecht bij de koffie- en snack­automaten.

Pijnbestrijding en pijnregistratie

Op de verpleegafdelingen wordt pijn geregistreerd. Wij doen dat om een beter inzicht te krijgen in de mate waarin u mogelijk pijn ervaart. Dat kan helpen om de pijnstilling zo goed mogelijk op u af te stemmen. Meer informatie hierover leest u in de folder ‘Pijnbestrijding en pijnregistratie’.

Voorbereiden op gesprekken

Veel mensen vinden het prettig om zich voor te bereiden op de gesprekken met zorgverleners. De onderstaande aandachtspuntenlijst kan u daarbij helpen. Het is een overzicht van momenten tijdens de behandeling waarop uw behandelaars u informatie kunnen geven. De lijst geeft weer welke onderwerpen dan besproken worden. Deze aandachtspuntenlijst is algemeen en kan afwijken van uw persoonlijke situatie. Als u al een specifieke aandachtspuntenlijst voor uw ziektebeeld of behandeling heeft, dan kunt u die beter gebruiken.

Opnamegesprekken

De arts bespreekt met u:

 • het doel van de opname;
 • de diagnose (indien bekend);
 • de onderzoeken en/of behandelingen die tijdens de opname plaatsvinden;
 • de manier waarop u geïnformeerd wilt worden en in hoeverre u alles wilt weten;
 • de verwachte duur van de opname.

Vraag aan uw arts waar u op moet letten bij het maken van een keuze voor een onderzoek of behandeling.

De verpleegkundige bespreekt met u:

 • de gang van zaken op de verpleegafdeling, verpleegoproep, telefoon, tv, rondleiding afdeling;
 • welke zorgverleners bij de behandeling of onderzoeken betrokken zijn;
 • de bezoekregeling of mogelijkheid voor aanwezigheid van partner en familieleden;
 • het verloop van de opnameperiode;
 • uw thuissituatie tijdens de opname;
 • aan wie u vragen over de behandeling of onderzoeken kunt stellen;
 • de voorwaarden voor ontslag (bijvoorbeeld uw lichamelijke situatie, thuissituatie).

Onderzoek


Als u tijdens de opname een onderzoek ondergaat dan bespreekt de arts of onderzoeker met u:

 • het doel van het onderzoek;
 • wat er tijdens het onderzoek precies gebeurt;
 • welke zorgverleners bij het onderzoek betrokken zijn;
 • de duur van het onderzoek;
 • welk ongemakken of pijn u kunt verwachten;
 • mogelijke risico’s en bijwerkingen van het onderzoek;
 • eventuele gevolgen van het onderzoek (bijvoorbeeld pijn of andere ongemakken);
 • van wie u de uitslag hoort en wanneer;
 • uw toestemming voor het onderzoek.

Behandeling


Als u tijdens de opname een behandeling krijgt, dan bespreekt de arts met u:

 • uw verwachtingen van de behandeling;
 • het doel en effect van de behandeling;
 • wat er tijdens de behandeling gebeurt;
 • welke zorgverleners bij uw behandeling betrokken zijn;
 • de duur van de behandeling;
 • de voorbereiding op de behandeling;
 • mogelijk ongemak of pijn van de behandeling;
 • eventuele risico’s, complicaties of bijwerkingen van de behandeling;
 • de controle tijdens en/of na de behandeling;
 • de nazorg na de behandeling;
 • de leefregels na de behandeling;
 • het vervolgtraject;
 • uw toestemming voor de behandeling.

Uit het ziekenhuis


De arts bespreekt met u:

 • wat de gebruikelijke klachten zijn na de behandeling of onderzoeken;
 • de medicijnen voor thuis;
 • de leefregels (voor persoonlijke verzorging, (huishoudelijk) werk, sport, hobby en ontspanning).

De verpleegkundige bespreekt met u:

 • de nazorg;
 • de eventuele controleafspraak op de polikliniek;
 • de terugblik op opname en verblijf in het ziekenhuis;
 • de thuissituatie na opname;
 • eventuele hulp vanuit de thuiszorg;
 • bij wie u na de opname terecht kunt met vragen, problemen of eventuele noodsituaties.

Meer informatie over het voeren van een gesprek met uw zorgverlener, vindt u in de brochure ‘Durf te vragen’.

Patiëntveiligheidskaart

patientveildigheidskaart

Afbeelding patiëntveiligheidskaart. Met tips om zelf actief een bijdrage te leveren aan de veiligheid van uw behandeling.

De patiëntveiligheidskaart is ontwikkeld door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) in samenwerking met het Landelijk Expertisecentrum voor Verpleging en Verzorging (LEVV), het UMC Utrecht, Isala en de Orde van Medisch Specialisten.

Na uw opname

U mag het ziekenhuis verlaten. Meestal een fijn moment. Om uw thuiskomst voor te bereiden, vindt u in dit hoofdstuk informatie over uw ontslag en de periode erna.

Ontslag

Meestal is bij een langere ziekenhuisopname moeilijk te voorspellen wanneer u weer naar huis mag. U kunt uw behandelend arts vragen hoelang hij verwacht dat u in het ziekenhuis zal verblijven en welke factoren daarbij een rol spelen. Over het algemeen hoort u één of twee dagen voor uw ontslag dat u naar huis mag. Het tijdstip van ontslag is op de meeste afdelingen rond 10.00 uur ’s ochtends.

Weer thuis

Uw behandelend arts bespreekt met u wanneer uw medische behandeling is afgerond en u het ziekenhuis kunt verlaten. Misschien schrijft uw arts u medicijnen voor of geeft hij u speciale leefregels mee. Of adviseert de diëtist om een dieet te volgen of wordt u doorverwezen naar een fysiotherapeut.

Medicijnen na ontslag

Wij kunnen ervoor zorgen dat de medicijnen die u thuis moet gebruiken, na ontslag voor u klaar liggen bij uw eigen apotheek/apotheekhoudend huisarts. Het actuele medicatiegebruik wordt na medicatieverificatie door de assistente van het Apotheek servicepunt en ondertekening door de behandelend specialist overgedragen aan uw behandelend huisarts en uw apotheek. Ook krijgt u een actueel medicatie overzicht mee naar huis, dat mogelijk in een persoonlijk gesprek met de apothekersassistente van het Apotheek servicepunt met u wordt besproken. Deze werkwijze kan wat extra tijd vragen bij de voorbereiding van uw ontslag.

Spoed apotheek

De Spoedapotheek neemt buiten kantooruren de dienst waar voor de apotheken in de regio Meppel en is bedoeld voor het afleveren van medicijnen en hulpmiddelen die niet kunnen wachten tot de reguliere openingstijden van de eigen apotheek.
Meer informatie vindt u in de folder ‘Spoedapotheek (Isala Diaconessenhuis Meppel)’.

Met wie kunt u contact opnemen?

Bij (acute) klachten in de eerste tien dagen na ontslag, kunt u overdag bellen met de polikliniek. Na 17.00 uur kunt u contact opnemen via het centrale telefoonnummer (0522) 23 33 33. Vanaf tien dagen na ontslag neemt u bij klachten contact op met uw huisarts.

Het kan ook zijn dat u na uw opname thuis verpleging of verzorging nodig heeft. De afdelingsverpleegkundige bespreekt dit met u en schakelt zo nodig een transferverpleegkundige in: een verpleegkundige die gespecialiseerd is in het regelen van nazorg.

Heeft u thuis hulp nodig?

De transferverpleegkundige kan voor u een thuiszorgorganisatie inschakelen. Zij kunnen ondersteuning bieden bij uw persoonlijke verzorging of verpleging.

Heeft u na uw opname thuis huishoudelijke hulp nodig? Dan moet u dit zelf regelen. Informeer bij het Wmo-loket van uw gemeente naar de werkwijze.

Heeft u (tijdelijk) verzorging nodig in een andere zorginstelling?

Soms is naar huis gaan niet mogelijk. Na uw opname in het ziekenhuis kunt u dan (tijdelijk) in een andere zorginstelling zoals een verpleeghuis, verzorgingshuis of revalidatiecentrum worden opgenomen. U kunt uw voorkeur voor een zorginstelling opgeven aan de transferverpleegkundige. Vervolgens vraagt zij daar een plaats voor u aan.
Is er op uw ontslagdatum (nog) geen plaats in het huis van uw voorkeur, dan zoekt de transferverpleegkundige voor u een tijdelijke plaats in een andere zorginstelling. Het is helaas niet mogelijk om in het ziekenhuis te wachten tot er plaats is in de instelling van uw voorkeur. Wel kunt u de wachttijd soms thuis of bij familie overbruggen, eventueel met ondersteunende thuiszorg; de transferverpleegkundige helpt u graag om die nazorg te regelen.
Soms is er bij ontslag sprake van woon- of sociale problematiek die vóór de ziekenhuisopname ook al bestond. Dit is niet direct door het ziekenhuis op te lossen. Hiervoor kunt u het beste terecht bij uw huisarts.
Heeft u nog vragen over de periode na uw ontslag? Neemt u dan gerust contact op met de transferverpleegkundige van het Transferbureau van Isala Diaconessenhuis via telefoonnummer (0522) 23 35 91.

Vervoer naar huis

U kunt na een ziekenhuisopname beter niet zelf naar huis rijden. Uw opname kan invloed hebben op uw oplettendheid en rijvaardigheid. Naast het feit dat dit voor uzelf en uw medeweggebruikers gevaarlijke situaties kan opleveren, loopt u bij een ongeval ook het risico aansprakelijk te worden gesteld.
Vraag zelf familie of kennissen om u naar huis te brengen. U kunt natuurlijk ook (op eigen kosten) met een taxi naar huis. De receptie kan voor u een taxi bellen. Vervoer met de ambulance gebeurt alleen als dat medisch noodzakelijk is; dit regelt de verpleegkundige.

Huisarts

Uw behandelend arts informeert uw huisarts over uw ziekenhuis­opname, eventuele medicijnen en nazorg. Zo is uw huisarts op de hoogte van uw thuiskomst zodat hij u verder kan begeleiden.

Huisregels

Wat zijn de bezoektijden, mag u overal uw mobiele telefoon gebruiken en hoe regelt u een TV bij uw bed? Hier vindt u handige informatie voor uzelf én uw bezoek.

Respect voor elkaar

Net als ieder ander, verwachten wij ook als ziekenhuis, dat u respectvol omgaat met zowel patiënten, bezoekers als medewerkers. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor uw en onze eigendommen. Agressie en geweld zijn niet toelaatbaar.

Fotograferen, filmen en geluidsopnames

Medewerkers van Isala en andere aanwezigen mogen niet ongevraagd gefilmd, gefotografeerd of opgenomen worden. Om iemand te mogen filmen, fotograferen of opnemen moet van tevoren toestemming worden gevraagd. Bovendien dient iedereen die op de foto, film of geluidsopname komt, ook zijn schriftelijke toestemming te geven.

Bezoektijden en bezoek

Kijk voor informatie over bezoektijden en aantal bezoekers op www.isala.nl/bezoektijden.

Bezoek is leuk, maar ook vermoeiend. Niet alleen voor uzelf maar ook voor uw medepatiënten. Vooral als u ernstig ziek bent of een ingrijpend onderzoek of ingreep achter de rug heeft.

Als u niet in bed hoeft te liggen, kunt u met uw bezoek naar het restaurant of de koffiehoek - indien aanwezig - gaan. Meld dit wel even aan de verpleegkundige van uw afdeling.
Door het beperkte aantal vrije ruimtes in het ziekenhuis is er helaas niet veel gelegenheid om met uw bezoek alleen te zijn. In bijzondere omstandigheden kan, in overleg met de verpleegkundige, naar een oplossing gezocht worden.

Als uw partner en/of familie niet binnen de gewone bezoekuren kunnen komen, dan kunnen zij hierover afspraken maken met uw verpleegkundige. Ook als zij graag betrokken willen worden bij uw verzorging, kan dit in veel gevallen in overleg met de verpleging.

Als u voor langere tijd op de afdeling wordt opgenomen, dan wijzen wij u graag op de mogelijkheid dat uw bezoek een weekkaart voor het parkeren kan kopen bij de receptie bij de hoofdingang. De kosten hiervan bedragen €10,00. U betaalt €12,00 borg. Parkeren op zon- en feestdagen is gratis.

Post

Aan u gerichte post is op de volgende manier goed geadresseerd:

Isala Diaconessenhuis
T.a.v. achternaam patiënt + voorletter/voornaam
Verpleegafdeling + kamernummer
Postbus 502
7940 AM Meppel

De post wordt één keer per dag op alle afdelingen rondgebracht, behalve op zaterdag en zondag. Uitgaande post kunt u meegeven of zelf posten in de brievenbus van PostNL. Mocht er nog post voor u komen als u al naar huis bent, dan sturen wij die door naar uw huisadres.

E-cards

Uw familie en kennissen kunnen u ook een e-card toesturen. Wij printen de kaart en bezorgen deze bij u. Als u het ziekenhuis heeft verlaten, wordt de kaart niet nagestuurd. Het sturen van een e-card kan via onze website.

Het meebrengen van eten en drinken

Binnen Isala Diaconessenhuis geldt de wettelijke Hygiënecode. In deze Hygiënecode staan instructies hoe er tijdens het bereiden en verstrekken van voedsel gewerkt moet worden. De instructies zijn opgesteld om te voorkomen dat patiënten ziek worden van het eten. De regels gelden ook voor eten dat door bezoekers wordt meegebracht. Lees hierover meer in de folder 'Voedselveiligheid'.

Roken

Isala Diaconessenhuis is een rookvrij ziekenhuis. De buitenterreinen zijn dus ook rookvrij. Hetzelfde geldt voor e-sigaretten (elektronisch).

Bloemen

Van een mooie bos bloemen fleurt iedereen op. Bloemen zijn dan ook op alle verpleegafdelingen welkom. Alleen op de Intensive care (C1) zijn bloemen en potplanten niet toegestaan. De schimmels in het water en in de potgrond vormen een potentiële bron van ziekenhuisinfecties voor de patiënten van deze afdeling.

Bellen

Mobiele telefoon

In ons ziekenhuis is het bellen met een mobiele telefoon toegestaan. De ruimtes waar het verboden is gebruik te maken van een mobiele telefoon worden aangeduid met een sticker of bord op de deur.

Vanuit uw bed

Heeft u geen mobiele telefoon en wilt u toch bellen of gebeld worden? Vraag uw verpleegkundige naar de mogelijkheden.

TV en radio

Wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis, kunt u op bed gratis gebruik maken van televisie en radio. Hiervoor heeft u wel een koptelefoon nodig. Deze kunt u van huis meenemen of gratis afhalen bij de receptie bij de hoofdingang.

Internet

Tijdens uw verblijf kunt u gebruikmaken van draadloos internet. Na het activeren van het draadloos internet op uw laptop, kunt u via de browser verbinding maken met het Isala-internet. Vervolgens leest u op het scherm de spelregels.

Social media

​Uiteraard mag u via social media laten weten wat u van Isala vindt. Graag zelfs! U mag echter niet zomaar foto’s, filmpjes of geluidsopnames die u in Isala hebt gemaakt op social media zetten. Bij het gebruik van social media gelden de volgende regels:

 • Vraag altijd vooraf, met inachtneming van de bovenstaande regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames, toestemming aan de persoon die u wilt fotograferen, filmen of waarvan u geluidsopnames wilt maken. Vertel er ook bij wat u met de foto, film of een geluidsopname wilt doen.
 • Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto, film of geluidsopname verzoekt om deze te verwijderen.
 • Wees bewust van het karakter van social media. Als iets op internet staat, is het bijna onmogelijk om het ooit weer helemaal te verwijderen.
 • Doe niets op social media wat u, andere patiënten of medewerkers van Isala kan schaden.

De beste zorg

Isala Diaconessenhuis biedt goede en veilige zorg, waarbij u als patiënt altijd op nummer één staat. Wij willen dat de zorg die wij u bieden, tot de beste ter wereld behoort. Daarom heeft Isala zich ingezet om de zogeheten JCI-accreditatie te behalen. JCI staat voor Joint Commission International en is een internationaal kwaliteitskeurmerk. Met het behalen van dit keurmerk heeft Isala aantoonbaar gemaakt voor al haar locaties te voldoen aan internationale standaarden voor kwaliteit en patiëntveiligheid.

JCI

JCI is anders dan andere kwaliteitskeurmerken. Het draait om de zorg voor u in de dagelijkse praktijk. Het meet dus niet of alle protocollen en zorgplannen netjes op papier staan, maar wat ervan terechtkomt op bijvoorbeeld de verpleegafdeling, in de operatiekamer en aan de balie op de polikliniek. Daarnaast kijken we ook naar ziekenhuisbrede zaken, zoals het veilig toepassen van medische hulpmiddelen en voedselveiligheid.

De kwaliteitseisen kunnen ook impact hebben op u. Zo vragen wij op meerdere momenten tijdens het zorgproces naar uw naam en geboortedatum. Zodat wij zeker weten dat wij de goede persoon voor ons hebben.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw behandelaar.

Samen voor veilige zorg

Natuurlijk zijn de zorgverleners van Isala verantwoordelijk voor veilige zorg tijdens uw behandeling en verblijf in ons ziekenhuis. Zij moeten er voor zorgen dat u bijvoorbeeld de juiste medicijnen en de juiste behandeling passend bij uw situatie, krijgt. Maar zelf kunt u ook een bijdrage leveren aan veilige zorg en samen met ons zorgen dat fouten zoveel mogelijk voorkomen worden.

Wat kunt u doen?

 • Geef alle informatie over uw gezondheidstoestand aan ons door; over uw medicijngebruik, eventuele allergieën. Vertel hoe u zich voelt en wat u van de zorgverlener verwacht en stel gerust vragen.
 • Zeg het als u iets niet begrijpt en meld het als u ergens over twijfelt of bezorgd over bent. Uit het als u het gevoel heeft dat er iets niet klopt. Controleer ook altijd uw naam en geboortedatum.
 • Noteer welke medicijnen u gebruikt en neem deze lijst mee: vraag uw apotheker om een uitdraai van uw medicijnlijst, zeg het als u twijfelt over de medicijnen die u krijgt.
 • Stel vragen als iets anders gaat dan u verwacht: bijvoorbeeld als de zorgverlener u een andere behandeling geeft dan volgens u is afgesproken. Durf te vragen.
 • Volg instructies en adviezen goed op, vraag wat u wel en niet mag doen. Laat weten als u voor uw gevoel tegenstrijdige adviezen of informatie krijgt.
 • Neem gerust een familielid of goede bekende mee tijdens uw gesprek met de arts of een andere zorgverlener. Twee horen meer dan één.

Recht op privacy

Al onze medewerkers moeten uw persoonsgegevens geheim houden. Alleen uw behandelend arts, uw huisarts, uw thuisapotheek en andere zorgverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn, kijken in uw gegevens. Alleen met uw schriftelijke toestemming mag Isala informatie over u aan anderen geven. Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt anoniem, dat betekent dat uw naam en alle andere persoonlijke gegevens weggelaten worden. Dat geldt ook voor het verzamelen van gegevens voor kwaliteitsbewaking en -verbetering. Als u niet wilt dat Isala op deze manier uw gegevens gebruikt, dan kunt u dit zeggen tegen uw zorgverlener. Het recht op privacy houdt nog meer in. Zorgverleners moeten medische handelingen uitvoeren zonder dat anderen dat kunnen zien. Ook kunt u vragen om in een aparte ruimte een gesprek te voeren met uw zorgverlener. Uw privacy moet zo veel mogelijk worden gerespecteerd.

Voor overige vragen over privacy kunt u de functionaris gegevensbescherming bereiken via (038) 424 47 27 of per mail via klachtenopvang@isala.nl.

Wilt u meer weten over de verwerking van uw gegevens in het ziekenhuis, bekijk dan de privacyverklaring op www.isala.nl.

Adresgegevens

Isala Diaconessenhuis
Hoogeveenseweg 38
Postbus 502
7940 AM Meppel
(0522) 23 33 33

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel die dan gerust. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Ziekenhuiskosten

Voor informatie over de vergoeding van ziekenhuiszorg verwijzen wij u naar onze website. Kijk hiervoor bij het onderdeel Patiënten, ‘Prijzen’.

Uw mening telt

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis ontvangt u een enquêteformulier. Wij willen graag weten over welke zaken u tevreden, maar ook waarover u minder tevreden bent. Aan de hand van uw ervaringen kunnen wij onze patiëntenzorg verbeteren. U kunt het ingevulde formulier inleveren op de afdeling of bij de receptie van het ziekenhuis. Ook kunt u het formulier opsturen wanneer u weer thuis bent. Daarnaast krijgt een willekeurige groep patiënten een vragenlijst toegestuurd in het kader van ons patiënttevredenheidsonderzoek.

Verantwoording tekst

Isala besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze informatie. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie niet (langer) volledig of niet (langer) correct is. Aan de inhoud van deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend en Isala aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit eventuele onvolledige of onjuiste informatie.

This leaflet is also available in English: 'Admission to Isala Diaconessenhuis Meppel'.

20 mei 2020 / 7298 / L / 359163