Contact
 1. 7300-Dialyse (PID): H01 Inhoudsopgave, inleiding en contact

Patiënten Informatie Dossier

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave, inleiding en contact

 • Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • Contact

Hoofdstuk 2: De nieren

 • De nieren en urinewegen
 • De werking van de nieren
 • De functie van de nieren

Hoofdstuk 3: Nieraandoeningen en dialyse

 • Nierschade
 • Symptomen en klachten bij nierschade
 • Onderzoeken
 • Traject voor de nierpatiënt
 • Behandelmethode kiezen
 • Niertransplantatie
 • Medische voorbereiding op dialyse
 • Dialyse

Hoofdstuk 4: Polikliniek Nefrologie - de zorgverleners

 • Nefroloog
 • Verpleegkundig specialist
 • Diëtist

Hoofdstuk 5: Dialyse - informatie over de voorbereiding

 • Inhoud
 • Doel
 • Plaats
 • Verloop

Hoofdstuk 6: Hemodialyse en peritoneaaldialyse

 • Wat is dialyse?
 • Welke vormen van dialyse zijn er?
 • Hemodialyse
 • Peritoneaaldialyse
 • Praktische informatie
 • Wie werken er op de dialyseafdeling?

Hoofdstuk 7: Dialysecentrum - wat kunt u verwachten?

 • Dialysecentrum
 • Tijdens de dialyse
 • Medische controles
 • Medicijnen
 • Vakantie

Hoofdstuk 8: Een shunt voor hemodialyse

 • Wat is een shunt?
 • Ruim voor de operatie
 • Voor de operatie
 • De operatie
 • Nazorg
 • Dialyse
 • Behandeling van complicaties

Hoofdstuk 9: Een dialysekathether

 • Ongetunnelde katheter
 • Getunnelde katheter
 • Verzorging van een dialysekatheter
 • Mogelijke complicaties

Hoofdstuk 10: Nachtelijke hemodialyse

 • Uitleg
 • Taakverdeling
 • Medische begeleiding
 • Dialysetijden
 • Voorzieningen
 • Vervoer

Hoofdstuk 11: Thuisdialyse

 • Voor- en nadelen van thuisdialyse
 • Mogelijkheden bij thuisdialyse
 • Opleiding voor thuisdialyse
 • Aanpassingen thuis
 • Vergoeding voor thuisdialyse
 • Controles

Hoofdstuk 12: Diabetes en dialyse - (preventieve) zorg bij diabetes mellitus (Optionele bijlage, de bijlage wordt toegevoegd als dit voor u van toepassing is)

 • Eerste controle
 • Diabetes en de nieren
 • Zelfcontrole
 • Wat kunt u zelf doen?
 • Diëtiste en andere zorgverleners

Hoofdstuk 13: Wat is een evv’er? (Optionele bijlage, de bijlage wordt toegevoegd als dit voor u van toepassing is)

 • Wat doet een evv'er?

Inleiding

U hebt zojuist van uw arts gehoord dat u een nieraandoening heeft en met hem/haar besproken dat u dialysebehandeling krijgt. Gedurende de behandeling krijgt u veel informatie. Het is voor veel mensen niet gemakkelijk om al deze informatie in één keer te onthouden. Dit Patiënten Informatie Dossier (=PID) is bedoeld als ondersteuning. Het bevat informatie om u zo goed mogelijk voor te bereiden en het is tevens een naslagwerk. U vindt informatie over dialyse en overige behandelingen in Isala, gericht op uw situatie. Er is aanvullende informatie beschikbaar over dialyse, overige behandelingen, (patiënten)organisaties en andere specifieke onderwerpen. Wilt u ergens meer over weten, vraagt u dit dan gerust aan de dialyseverpleegkundige.

Dit dossier is uw persoonlijk eigendom. Om ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk profijt heeft van dit PID, adviseren wij u het bij elk bezoek aan Isala mee te nemen. Het kan dan worden aangevuld met de informatie die u op dat moment krijgt. Zo krijgt u een informatieboekje dat zo goed mogelijk op uw persoonlijke situatie van toepassing is.

Contact

In Isala zijn verschillende zorgverleners betrokken bij de zorg voor patiënten met een nieraandoening.

Internist-nefrologen

 • K. Bartelet
 • Dr. S.H.A. Diepeveen
 • J. Doornebal
 • Dr. J.M. Hoogendijk - van den Akker
 • Dr. J.J.G. Offerman
 • Dr. H.P.E. Peters
 • Dr. F. Waanders

Nefrologie
(038) 424 55 44 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

038) 424 50 00 (Buiten kantooruren is de polikliniek via de receptie bereikbaar)

Verpleegkundig specialisten

 • Petra Helmich
 • Jacqueline Slegten
 • Renate Talsma

(038) 424 55 44 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) 
Mailen kan naar p.g.h.helmich@isala.nl, j.t.slegten@isala.nl en r.feuerstein@isala.nl.

Diëtisten

(038) 424 53 27  (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur) Mailen kan naar nefrologie.dietetiek@isala.nl.

Maatschappelijk werkers

Via het secretariaat van dialyse
(038) 424 4632 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
Mailen kan naar dialyseMW@isala.nl.

Dialysecentrum

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Dialysecentrum
(038) 424 25 30 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 en 16.30 uur)
secretariaat.dialyse@isala.nl
Fax (038) 424 30 01

Meppel

Dialysecentrum
(0522) 23 42 20 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)
Fax (0522) 23 42 30

In het weekend en buiten kantooruren is het dialysecentrum in Zwolle en in Meppel bereikbaar via de receptie van Isala via (038) 424 50 00.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Klachten en opmerkingen

Ondanks dat de medewerkers in ons dialysecentrum er alles aan doen om het u naar de zin te maken, kan het zijn dat u een klacht heeft. De snelste oplossing is doorgaans dat u uw klacht rechtstreeks bespreekt met degene die naar uw mening deze klacht heeft veroorzaakt. Mocht u er met deze persoon niet uitkomen, dan kunt u vragen naar de verantwoordelijke leidinggevende. In veel gevallen kan op deze manier een oplossing voor uw klacht worden gevonden.

Als dit niet het geval is, kunt u een officiële klacht indienen. Hierover kunt u meer lezen onderaan deze pagina bij ‘Een klacht, en dan?’.

Zoals gezegd, doen we er alles aan om het u naar de zin te maken. Wanneer u suggesties heeft om bepaalde zaken op de afdeling te verbeteren, kunt u deze noteren op een verbeterformulier en vervolgens deponeren in de verbeterbus. Zowel de verbeterformulieren als de verbeterbus kunt u vinden in de wachtruimte. U wordt uiteraard geïnformeerd of uw voorstel uitgevoerd gaat worden.

Overige adressen

Stichting Renine
Dialyse is een kostbare behandelmethode. De behoefte aan dialyse neemt nog steeds toe. Om goed te kunnen voldoen aan de toekomstige dialysebehoeften, hebben artsen, ziekenhuizen en overheid gegevens nodig van alle dialysepatiënten. Stichting Renine verzamelt deze gegevens en brengt jaarlijks een anoniem rapport uit. Ook krijgt u schriftelijk de vraag of een aantal gegevens van u verwerkt mogen worden door Stichting Renine. Uiteraard uitsluitend voor vertrouwelijk en beroepsmatig gebruik.

Patiëntenverenigingen
Zwolse Nierpatiëntenvereniging
0572) 36 14 24
(dhr. A. Dalebout_- ledenadministratie)
www.nierpatientenvereniging-zwolle.nl
nierpvz@hotmail.com

Nierstichting Nederland
Postbus 2020
1400 DA Bussum
Groot Hertoginnelaan 34
1405 EE Bussum
(035) 697 80 00
Informatielijn nierziekten: 0800 388 00 00 (gratis)
www.nierstichting.nl

Nierpatiënten Vereniging Nederland
Postbus 284
1400 AG Bussum
Groot Hertoginnelaan 34
1405 EE Bussum
(035) 691 21 28
www.nvn.nl

info@nvn.nl

Luistertelefoon voor nierpatiënten en hun omgeving:
(0800) 022 66 67 (gratis
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot 15.00 uur, op maandagavond ook van 19.00 tot 22.00 uur )

23 november 2018 / 7300 / P

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.