Contact
 1. 7301-Opname dagbehandeling Isala Diaconessenhuis Meppel
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Handige informatie over uw opname

Wij vertellen u graag wat meer over de gang van zaken binnen Isala. Handige informatie die u helpt uw weg te vinden binnen het ziekenhuis en u voor te bereiden op een dagopname in Isala Diaconessenhuis Meppel. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben, dan staan wij – als medewerkers – natuurlijk ook voor u klaar.

Wij wensen u een prettig verblijf en een spoedig herstel toe.

Namens alle medewerkers van Isala

Voor uw opname

Binnenkort wordt u opgenomen in ons ziekenhuis. Hier vindt u informatie over de voorbereiding in het ziekenhuis en adviezen om u thuis op uw opname voor te bereiden.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

 

Het preoperatief onderzoek

Als u een operatie of onderzoek ondergaat waarbij een verdoving of narcose nodig is, bezoekt u meestal vooraf de anesthesioloog, het Apotheek servicepunt in verband met uw thuismedicatie en de verpleegkundige op het Opname servicepunt. U krijgt hier een aparte afspraak voor. Zo voorkomen we dat we vlak voor de operatie redenen vinden waarom u niet geopereerd kunt worden.

Tijdens het bezoek gebeurt het volgende:

 • het Apotheek servicepunt neemt uw thuismedicatie en allergieën voor medicijnen met u door;
 • een lichamelijk onderzoek door de anesthesioloog;
 • indien nodig wordt er een hartfilmpje (ECG) gemaakt;
 • eventueel bloed prikken;
 • een intakegesprek met de verpleegkundige.

Daarnaast krijgt u informatie over:

 • de anesthesie;
 • nuchter zijn: wanneer u wat voor het laatst mag eten en drinken;
 • medicijngebruik voor de opname;
 • uitleg over zaken die van belang zijn voor/na en tijdens de opname.
  De afdeling waar u wordt opgenomen. Dit kan een verpleegafdeling zijn, of het Opname Centrum Operatieafdeling (O.C.O.). Patiënten van het O.C.O. gaan na de operatie naar de verpleegafdeling.

Uw afspraak duurt ongeveer één uur. U kunt dan ook al uw vragen stellen.

Let op
Voor een operatie moet u nuchter zijn. Dit houdt in:

Tot 6 uur vóór de opnametijd, mag u alleen een licht ontbijt.

 • Bijvoorbeeld: 2 beschuiten met jam, zonder boter óf twee crackers met jam, zonder boter óf 1 snee brood met jam, zonder boter óf flesvoeding óf sondevoeding. Het is van groot belang dat uw maag tijdens de operatie leeg is, anders bestaat de kans dat er maaginhoud in uw longen terechtkomt. Dit kan een ernstige longontsteking veroorzaken.

Tot 4 uur vóór de opnametijd mag uw baby nog borstvoeding krijgen.

Tot 2 uur vóór de opnametijd mag u alleen heldere dranken gebruiken

 • Zoals: thee, water of heldere appelsap/limonade (geen melkproducten of bouillon). Tenzij de anesthesioloog dit anders met u heeft afgesproken.

Voorbeeld
U wordt om 15.00 uur verwacht in het ziekenhuis. Dit wordt ook wel de opnametijd genoemd. U mag dan vanaf 9.00 uur niets meer eten. Vanaf 13.00 uur mag u niets meer drinken.


Heeft u risico gelopen op besmetting met een resistente bacterie?

 • Heeft u de afgelopen zes maanden een behandeling ondergaan in een ander ziekenhuis in binnen- of buitenland?
 • Verblijft u in een zorginstelling waar momenteel MRSA-problematiek heerst?
 • Heeft u in uw dagelijks werk direct contact met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of bent u woonachtig op een bedrijf met deze dieren?

Meld dit dan voorafgaand aan het preoperatief onderzoek aan het Opname servicepunt. Het kan zijn dat u – zonder dat u het zelf merkt – drager bent van een bijzonder resistente bacterie. Een bijzonder resistente bacterie heeft de eigenschap om ongevoelig te zijn voor bepaalde antibiotica. Deze bacterie kan schadelijk zijn voor patiënten die door hun ziekte een verminderde weerstand hebben. Uw onderzoek of behandeling kan gewoon doorgaan. Maar bij uw verpleging volgen we een aantal speciale richtlijnen om te voorkomen dat ook andere patiënten besmet raken.

Opnamedatum

Wij stellen de dag van de opname zoveel mogelijk in overleg met u vast. Bij een operatie krijgt u twee dagen voor opname definitief bericht over het tijdstip. Het kan echter gebeuren dat door overmacht een geplande opname niet door kan gaan. Wij laten u dat dan zo snel mogelijk weten en maken een nieuwe afspraak met u.
Voor alle patiënten is er de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen met de medewerkers van het Opname servicepunt tussen 08.00 en 16.00 uur, telefoonnummer (0522) 23 30 16 of (0522) 23 39 97.

Voorbereidingen thuis

Wachttijd

Gebruik de tijd voor uw opname om zoveel mogelijk in conditie te blijven. Vooral als u een operatie moet ondergaan, is een zo goed mogelijke conditie belangrijk voor een voorspoedig herstel. Probeer te stoppen met roken, blijf – zover dit mogelijk is – in beweging en eet zo gezond mogelijk.

Om het infectierisico te beperken, vragen wij u het operatiegebied minimaal één week voor de operatie niet meer te scheren of anders te ontharen.

Wat regelt u vooraf?

Contactpersoon

Het is verstandig om binnen uw familie- of kennissenkring een contactpersoon aan te wijzen. Het ziekenhuis weet dan aan wie zij inlichtingen mag verstrekken over uw situatie en met wie eventueel contact kan worden opgenomen. In het belang van uw privacy, mogen wij alleen informatie over uw situatie geven aan uw eerste contactpersoon, tenzij u aangeeft dat uw tweede contactpersoon ook informatie mag ontvangen, dan kan dit in het verpleegkundig dossier worden genoteerd. De contactpersoon kan ook het bezoek coördineren. De naam en het telefoonnummer van deze contactpersoon kunt u op de eerste dag van uw opname doorgeven aan de verpleegkundige.

Medicatieoverzicht

Het is belangrijk dat uw behandelend arts op de hoogte is van uw medicijngebruik, zodat hij aan de hand hiervan kan bepalen welke medicijnen u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunt gebruiken. Wilt u daarom voor uw opname in het ziekenhuis een actuele medicijnlijst opvragen bij uw eigen apotheek? Voeg hieraan eventuele zelfzorg­medicijnen die u gebruikt - zoals paracetamol of ibuprofen - toe.

Vervoer naar huis

Als u weet hoelang uw opname in het ziekenhuis duurt, kunt u alvast vervoer vanuit het ziekenhuis naar huis regelen. U kunt opgehaald worden vanaf de verpleegafdeling. Zo nodig kunt u opvang en hulp voor na uw thuiskomst organiseren. Dat laatste kan ook vanuit het ziekenhuis geregeld worden door een transferverpleegkundige. Meer informatie over het Transferbureau vindt u bij 'Na uw opname'.

Wat neemt u mee?

 • afsprakenkaart, als u die heeft ontvangen;
 • zorgpas of polisblad van uw zorgverzekering;
 • geldig identiteitsbewijs; een paspoort, rijbewijspasje of ID-kaart. Op verzoek moet u zich in ons ziekenhuis kunnen legitimeren. Bovendien zijn wij wettelijk verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) te registreren en/of te controleren;
 • makkelijk zittende kleding, eventueel pantoffels/slippers;
 • medicijnen. Als u thuis geneesmiddelen gebruikt, neem deze dan mee in de oorspronkelijke verpakking en geef ze aan de verpleegkundige; later krijgt u ze weer terug. U kunt ook een actueel lijstje meebrengen waarop uw huisarts of apotheker uw geneesmiddelen heeft vermeld;
 • ontspanning. Het kan plezierig zijn te lezen, te puzzelen, muziek te luisteren of iets dergelijks. Denk ook aan handwerkmateriaal, schrijfgerei, papier en uw mobiele telefoon. Verder is het mogelijk om draadloos te internetten. Denk dus ook aan eventuele opladers van uw telefoon en dergelijke;
 • ruime tas voor uw kleding in het geval u wordt opgenomen via het Opname Centrum Operatieafdeling (O.C.O.).

Wat neemt u niet mee?

 • Waardevolle bezittingen zoals horloge, trouwring en andere sieraden kunt u beter thuislaten. Voor verlies of diefstal van uw eigendommen kan ons ziekenhuis niet aansprakelijk worden gesteld.

Niet fit, verkouden of griep?

Bent u verkouden of heeft u griep? Of vermoedt u dat u besmet bent met een andere infectieziekte zoals diarree, bof of TBC? Meld u dit dan alstublieft aan ons vóór uw opname. U kunt dit telefonisch doorgeven aan degene van wie u de oproep voor uw opname heeft ontvangen. Vaak kan uw onderzoek of behandeling gewoon doorgaan, maar bij uw verpleging worden speciale richtlijnen gevolgd om te voorkomen dat andere patiënten besmet raken.

Wanneer u zich op de ochtend van de opname niet fit voelt of koorts heeft, belt u dan voor de zekerheid met het Opname Centrum Operatieafdeling (0522) 23 37 32 (voor 8.00 uur) of het Opname Servicepunt (0522) 23 30 16 (na 8.00 uur).

Uw verblijf

Wij informeren u graag over de gang van zaken in het ziekenhuis en over de mensen die u tegenkomt tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.

Receptie

Op de dag van uw opname meldt u zich bij de receptie bij de hoofdingang. De medewerker van de receptie controleert uw persoons- en verzekeringsgegevens in een computerbestand aan de hand van uw legitimatiebewijs en uw inschrijfbewijs van uw zorgverzekering. Eventuele wijzigingen kunt u hier doorgeven. U kunt uw wijzigingen ook per e-mail doorgeven, via zorgadministratieDM@isala.nl. Vermeld altijd uw naam, geboortedatum en patiëntnummer.

Ook vragen wij u of we een foto mogen maken. Deze foto is, naast andere gegevens als naam, geboortedatum en Burgerservicenummer, een andere en extra manier om u te kunnen identificeren. De foto gebruiken we alleen voor ons Elektronisch Ziekenhuis Informatie Systeem. Als u niet wilt dat we een foto van u maken, dan kunt u dit aangeven bij de receptie.

Wanneer u bent ingeschreven, brengt een gastvrouw/heer of iemand van de afdeling Patiëntentransport u naar de verpleegafdeling of naar het Opname Centrum Operatieafdeling (O.C.O.).

Op de verpleegafdeling of het O.C.O.

Op de verpleegafdeling of het O.C.O. heeft u een gesprek met een verpleegkundige over de gang van zaken tijdens uw opname en uw eventuele operatie. Aan de verpleegkundige kunt u de naam en het telefoonnummer van uw contactpersoon doorgeven. Als u een dieet heeft of overgevoelig bent voor bepaalde voedingsstoffen, is het belangrijk dat u dit doorgeeft aan de verpleegkundige.

Vanaf de afdeling O.C.O. wordt u naar de operatiekamer (OK) gebracht. Na de operatie wordt u naar de verpleegafdeling gebracht. Uw spullen worden daar ook naar toegebracht.

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis heeft u het meest contact met de verpleegkundigen. U kunt bij hen terecht met alle vragen over de verzorging en de gang van zaken op de afdeling.

Op de verpleegkamers worden zowel mannen als vrouwen verpleegd. Isala wil de beschikbare bedden in het ziekenhuis namelijk zo goed mogelijk gebruiken. Heeft u hiertegen bezwaar, dan kunt u dit voor uw opname aangeven bij het Opname servicepunt. Wij proberen dan zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen.

Op de afdeling Dagverpleging komt u voor een onderzoek/behandeling, een operatieve ingreep of infusietherapie. Wanneer u voor infusietherapie komt, kunt u over het algemeen hiervoor in een behandelstoel plaatsnemen. Ook als u voor een behandeling komt, kan er gekozen worden voor een behandelstoel in plaats van een bed.

Om vergissingen met andere patiënten te voorkomen, krijgt u een polsbandje om met daarop uw naam, geboortedatum en patiëntnummer. U bent verplicht dit bandje tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis te dragen. Tijdens uw opname vindt meerdere malen per dag identificatie plaats, zodat we altijd zeker weten wie u bent.

Ziekenhuismedewerkers

Op de verpleegafdeling komt u, naast artsen en verpleegkundigen, onder andere ook voedingsassistenten, een afdelings­secretaresse, medewerkers huishoudelijke dienst en medewerkers patiëntentransport tegen. Een groot deel van de ziekenhuismedewerkers werkt achter de schermen; met hen zult u niet rechtstreeks te maken krijgen.
Afhankelijk van uw situatie en uw behandeling zijn andere medewerkers wel direct bij de zorg voor u betrokken. Zo kunt u in contact komen met een diëtist, ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut of maatschappelijk werker. Bij veel onderzoeken - bijvoorbeeld bij het bloedprikken - ontmoet u medisch analisten en laboranten.
Ook zijn op veel plekken in het ziekenhuis vrijwilligers aanwezig. Ze begeleiden u als gastvrouw of -heer bijvoorbeeld naar de verpleegafdeling.

Verlaten van de afdeling

Als het voor u niet noodzakelijk is om in bed te blijven, dan mag u soms – in overleg met de verpleegkundige – tijdelijk de afdeling verlaten. Wilt u het wel altijd even melden wanneer u de afdeling verlaat.
U kunt een kopje koffie of thee drinken in het restaurant. Ook kunt u daar frisdrank, fruit en snoep kopen. Buiten de openingstijden kunt u terecht bij de koffie- en snack­automaten.

Pijnbestrijding en pijnregistratie

Op de verpleegafdelingen wordt pijn geregistreerd. Wij doen dat om een beter inzicht te krijgen in de mate waarin u mogelijk pijn ervaart. Dat kan helpen om de pijnstilling zo goed mogelijk op u af te stemmen. Meer informatie hierover leest u in de folder Pijnbestrijding en pijnregistratie.

Patiëntveiligheidskaart

Illustratie patiëntveiligheidAfbeelding 1: Patiëntveiligheidskaart

Dit is een patiëntveiligheidskaart. Met tips om zelf actief een bijdrage te leveren aan de veiligheid van uw behandeling.

De patiëntveiligheidskaart is ontwikkeld door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) in samenwerking met het Landelijk Expertisecentrum voor Verpleging en Verzorging (LEVV), het UMC Utrecht, Isala en de Orde van Medisch Specialisten. 

Na uw opname

U mag het ziekenhuis verlaten. Meestal een fijn moment. Om uw thuiskomst voor te bereiden, vindt u in dit hoofdstuk informatie over uw ontslag en de periode erna.

Ontslag

U mag doorgaans op de dag van opname weer naar huis. Het tijdstip van ontslag is afhankelijk van het tijdstip waarop u bent opgenomen.

Medicijnen na ontslag

Wij kunnen ervoor zorgen dat eventuele nieuwe medicijnen die u thuis moet gebruiken, na ontslag voor u klaar liggen bij uw eigen apotheek/apotheekhoudend huisarts.

Spoedapotheek

De Spoedapotheek neemt buiten kantooruren de dienst waar voor de apotheken in de regio Meppel en is bedoeld voor het afleveren van medicijnen en hulpmiddelen die niet kunnen wachten tot de reguliere openingstijden van de eigen apotheek.
Meer informatie vindt u in de folder Spoedapotheek (Isala Diaconessenhuis Meppel).

Met wie kunt u contact opnemen?

Bij (acute) klachten in de eerste tien dagen na ontslag, kunt u overdag bellen met de polikliniek. Na 17.00 uur kunt u contact opnemen met de Spoedeisende hulp, telefoonnummer (0522) 23 32 68. Vanaf tien dagen na ontslag neemt u bij klachten contact op met uw huisarts.

Heeft u thuis hulp nodig?

De transferverpleegkundige kan voor u een thuiszorgorganisatie inschakelen. Zij kunnen ondersteuning bieden bij uw persoonlijke verzorging of verpleging.

Heeft u na uw opname thuis huishoudelijke hulp nodig? Dan moet u dit zelf regelen. Informeer bij het Wmo-loket van uw gemeente naar de werkwijze.

Vervoer naar huis

U kunt na een ziekenhuisopname beter niet zelf naar huis rijden. Uw opname kan invloed hebben op uw oplettendheid en rijvaardigheid. Naast het feit dat dit voor uzelf en uw medeweggebruikers gevaarlijke situaties kan opleveren, loopt u bij een ongeval ook het risico aansprakelijk te worden gesteld.
Vraag zelf familie of kennissen om u naar huis te brengen. U kunt natuurlijk ook (op eigen kosten) met een taxi naar huis. De receptie kan voor u een taxi bellen. Vervoer met de ambulance gebeurt alleen als dat medisch noodzakelijk is; dit regelt de verpleegkundige.

Huisarts

Uw behandelend arts informeert uw huisarts over uw ziekenhuis­opname, eventuele medicijnen en nazorg. Zo is uw huisarts op de hoogte van uw thuiskomst zodat hij u verder kan begeleiden.

Huisregels

Wat zijn de bezoektijden, mag u overal uw mobiele telefoon gebruiken en hoe regelt u een TV bij uw bed? Hier vindt u handige informatie voor uzelf én uw bezoek.

Respect voor elkaar

Net als ieder ander, verwachten wij ook als ziekenhuis, dat u respectvol omgaat met zowel patiënten, bezoekers als medewerkers. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor uw en onze eigendommen. Agressie en geweld zijn niet toelaatbaar.

Fotograferen, filmen en geluidsopnames

Medewerkers van Isala en andere aanwezigen mogen niet ongevraagd gefilmd, gefotografeerd of opgenomen worden. Om iemand te mogen filmen, fotograferen of opnemen moet van tevoren toestemming worden gevraagd. Bovendien dient iedereen die op de foto, film of geluidsopname komt, ook zijn schriftelijke toestemming te geven.

Let op
Met ingang van 20 januari 2020 is bezoek op de afdeling Dagverpleging niet meer toegestaan.

Bezoek

Uw begeleider mag u naar de afdeling Dagverpleging brengen. Daarna kan uw begeleider wachten in het restaurant of in één van de andere openbare ruimtes in het ziekenhuis.

De afdeling Dagverpleging is een drukke afdeling waar veel patiënten kort verblijven. Om onze patiënten rust te geven en goed te kunnen verzorgen, is het helaas niet mogelijk dat uw begeleider bij u blijft of om bezoek te ontvangen op de afdeling Dagverpleging.

Roken

Isala Diaconessenhuis is een rookvrij ziekenhuis. Ook op de buitenterreinen en in de binnentuinen mag niet worden gerookt. Dit geldt ook voor e-sigaretten (elektronisch).

Bellen

Mobiele telefoon
In ons ziekenhuis is het bellen met een mobiele telefoon toegestaan. De ruimtes waar het verboden is gebruik te maken van een mobiele telefoon worden aangeduid met een sticker of bord op de deur.

Vanuit uw bed
Heeft u geen mobiele telefoon en wilt u toch bellen of gebeld worden? Vraag uw verpleegkundige naar de mogelijkheden.

TV en radio

Wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis, kunt u op bed gratis gebruik maken van televisie en radio. Hiervoor heeft u wel een koptelefoon nodig. Deze kunt u van huis meenemen of kopen bij de receptie bij de hoofdingang (€2,50).

Internet

Tijdens uw verblijf kunt u gebruikmaken van draadloos internet. Na het activeren van het draadloos internet op uw laptop, kunt u via de browser verbinding maken met het Isala-internet. Vervolgens leest u op het scherm de spelregels.

Social media

​Uiteraard mag u via social media laten weten wat u van Isala vindt. Graag zelfs! U mag echter niet zomaar foto’s, filmpjes of geluidsopnames die u in Isala hebt gemaakt op social media zetten. Bij het gebruik van social media gelden de volgende regels:

 • Vraag altijd vooraf, met inachtneming van de bovenstaande regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames, toestemming aan de persoon die u wilt fotograferen, filmen of waarvan u geluidsopnames wilt maken. Vertel er ook bij wat u met de foto, film of een geluidsopname wilt doen.
 • Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto, film of geluidsopname verzoekt om deze te verwijderen.
 • Wees bewust van het karakter van social media. Als iets op internet staat, is het bijna onmogelijk om het ooit weer helemaal te verwijderen.
 • Doe niets op social media wat u, andere patiënten of medewerkers van Isala kan schaden.

De beste zorg

Isala Diaconessenhuis biedt goede en veilige zorg, waarbij u als patiënt altijd op nummer één staat. Wij willen dat de zorg die wij u bieden, tot de beste ter wereld behoort. Daarom heeft Isala zich ingezet om de zogeheten JCI-accreditatie te behalen. JCI staat voor Joint Commission International en is een internationaal kwaliteitskeurmerk. Met het behalen van dit keurmerk heeft Isala aantoonbaar gemaakt voor al haar locaties te voldoen aan internationale standaarden voor kwaliteit en patiëntveiligheid.

JCI

JCI is anders dan andere kwaliteitskeurmerken. Het draait om de zorg voor u in de dagelijkse praktijk. Het meet dus niet of alle protocollen en zorgplannen netjes op papier staan, maar wat ervan terechtkomt op bijvoorbeeld de verpleegafdeling, in de operatiekamer en aan de balie op de polikliniek. Daarnaast kijken we ook naar ziekenhuisbrede zaken, zoals het veilig toepassen van medische hulpmiddelen en voedselveiligheid.

De kwaliteitseisen kunnen ook impact hebben op u. Zo vragen wij op meerdere momenten tijdens het zorgproces naar uw naam en geboortedatum. Zodat wij zeker weten dat wij de goede persoon voor ons hebben.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw behandelaar.

Samen voor veilige zorg

Natuurlijk zijn de zorgverleners van Isala verantwoordelijk voor veilige zorg tijdens uw behandeling en verblijf in ons ziekenhuis. Zij moeten er voor zorgen dat u bijvoorbeeld de juiste medicijnen en de juiste behandeling passend bij uw situatie, krijgt. Maar zelf kunt u ook een bijdrage leveren aan veilige zorg en samen met ons zorgen dat fouten zoveel mogelijk voorkomen worden.

Wat kunt u doen?

 • Geef alle informatie over uw gezondheidstoestand aan ons door; over uw medicijngebruik, eventuele allergieën. Vertel hoe u zich voelt en wat u van de zorgverlener verwacht en stel gerust vragen.
 • Zeg het als u iets niet begrijpt en meld het als u ergens over twijfelt of bezorgd over bent. Uit het als u het gevoel heeft dat er iets niet klopt. Controleer ook altijd uw naam en geboortedatum.
 • Noteer welke medicijnen u gebruikt en neem deze lijst mee: vraag uw apotheker om een uitdraai van uw medicijnlijst, zeg het als u twijfelt over de medicijnen die u krijgt.
 • Stel vragen als iets anders gaat dan u verwacht: bijvoorbeeld als de zorgverlener u een andere behandeling geeft dan volgens u is afgesproken. Durf te vragen.
 • Volg instructies en adviezen goed op, vraag wat u wel en niet mag doen. Laat weten als u voor uw gevoel tegenstrijdige adviezen of informatie krijgt.
 • Neem gerust een familielid of goede bekende mee tijdens uw gesprek met de arts of een andere zorgverlener. Twee horen meer dan één.

Recht op privacy

Al onze medewerkers hebben wettelijk de plicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens. Uitsluitend uw behandelend arts, uw huisarts, uw thuisapotheek en andere zorgverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn, hebben inzage in uw gegevens. Alleen met uw schriftelijke toestemming mag informatie over u verstrekt worden aan derden.

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor registratie van bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek. Deze registratie is anoniem, dat wil zeggen dat uw naam en alle andere persoonlijke gegevens weggelaten worden. Dat geldt ook voor het verzamelen van gegevens in het kader van kwaliteitsbewaking en -verbetering. Als u bezwaar heeft tegen registratie van uw gegevens, dan kunt u dit rechtstreeks kenbaar maken aan uw zorgverlener. U kunt zich ook wenden tot de privacyfunctionaris.

Het recht op privacy houdt nog meer in. Medische handelingen moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien. Ook kunt u vragen om in een aparte ruimte een gesprek te voeren met uw zorgverlener. Uw privacy moet zo veel mogelijk worden gerespecteerd.

U kunt de privacyfunctionaris telefonisch bereiken van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 15.30 uur via (038) 424 72 55 of per mail via privacy.functionaris@isala.nl.

Schriftelijk kan ook:
Isala
t.a.v. Privacyfunctionaris
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten? Kijk dan ook bij het onderdeel Patiënten, Rechten, plichten en klachtenbehandeling op onze website.

Adresgegevens

Isala Diaconessenhuis
Hoogeveenseweg 38
Postbus 502
7940 AM Meppel
(0522) 23 33 33

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel die dan gerust. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Ziekenhuiskosten

Voor informatie over de vergoeding van ziekenhuiszorg verwijzen wij u naar onze website. Kijk hiervoor bij het onderdeel Patiënten, Prijzen.

Uw mening telt

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis ontvangt u een enquêteformulier. Wij willen graag weten over welke zaken u tevreden, maar ook waarover u minder tevreden bent. Aan de hand van uw ervaringen kunnen wij onze patiëntenzorg verbeteren. U kunt het ingevulde formulier inleveren op de afdeling of bij de receptie van het ziekenhuis. Ook kunt u het formulier opsturen wanneer u weer thuis bent. Daarnaast krijgt een willekeurige groep patiënten een vragenlijst toegestuurd in het kader van ons patiënttevredenheidsonderzoek.

Verantwoording tekst

Isala besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze informatie. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie niet (langer) volledig of niet (langer) correct is. Aan de inhoud van deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend en Isala aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit eventuele onvolledige of onjuiste informatie.

This leaflet is also available in English: One-day admission to Isala Diaconessenhuis Meppel.

23 februari 2021 / 7301 / L