Contact
 1. 7316-Beroerte (PID): H1 Inhoudsopgave en inleiding
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten Informatie Dossier

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave en inleiding

 • Inleiding
 • Contact

Hoofdstuk 2: Een beroerte (bijlage wordt toegevoegd indien van toepassing)

 • Wat is een beroerte
 • Uw diagnose
 • Symptomen
 • Bijlage: Brochure Hartstichting

Hoofdstuk 3: De opname (bijlage wordt toegevoegd indien van toepassing)

 • Braincare / Stroke unit
 • Onderzoeken
 • Behandeling
 • Revalidatieteam
 • Bijlage: Overzicht medicatie
 • Bijlage: Gesprekslijst patiënt en naaste
 • Bijlage: Oefeningen logopedie, fysiotherapie en/of ergotherapie

Hoofdstuk 4: Ontslag en nazorg

 • Thuis herstellen
 • Opname in revalidatiecentrum
 • Een langdurige opname in een verpleeghuis
 • Nazorg door de wijkverpleegkundige
 • Leefstijladviezen

Hoofdstuk 5: Aanvullende informatie

Patiënt informatie Dossier

Een beroerte kan zowel lichamelijk als geestelijk grote gevolgen hebben. Zowel voor uzelf als voor uw omgeving. Alle betrokken zorgverleners willen u en uw familie zo goed mogelijk informeren over uw aandoening, bijbehorende onderzoeken en behandelmogelijkheden. U kunt deze informatie onmogelijk in één keer onthouden. Daarom bieden wij u dit Patiënten Informatie Dossier (PID) aan.

Dit dossier is uw eigendom. In dit PID kunt u de informatie over de gang van zaken rondom een onderzoek of behandeling rustig nalezen. Het PID bevat voor een deel standaardinformatie. Daarnaast vullen wij gedurende de opname de map aan met informatie die voor u en uw naasten van belang is.

Gebruik van het PID:

 • Het PID is uw persoonlijk informatiedossier. Heeft u hier nog vragen over, dan kunt u bij ons terecht.
 • Het is de bedoeling dat u uw PID bij ieder bezoek aan het ziekenhuis meeneemt.
 • Het dossier biedt u de mogelijkheid om ook zelf aantekeningen te maken en eventuele vragen te noteren voor artsen, verpleegkundigen of therapeuten.

Over de afdeling Neurologie

U bent opgenomen op de verpleegafdeling van de afdeling Neurologie. Deze informatie is een aanvulling op de folder ‘Opname in Isala’. Wij wensen u een voorspoedig herstel toe. 

Neurologie is een medisch specialisme waarbij het gaat om onderzoek en behandeling van aandoeningen van het zenuwstelsel. Op de afdeling Neurologie krijgt u te maken met neurologen, arts-assistenten (zaalartsen), coassistenten, verpleegkundigen, leerling-verpleegkundigen, stagiaires, zorgassistenten, afdelingssecretaresses, serviceassistenten, facilitairassistenten en vrijwilligers.

Contact

Aan het begin van uw opname vragen wij u wie uw contactpersoon wordt. Hiermee bedoelen wij iemand in uw naaste omgeving die bepaalde zaken voor u regelt. Bijvoorbeeld: Wie komt er op bezoek? Wie doet de was? Maar ook iemand die keuzes kan maken als u dat als patiënt zelf niet kunt. Ook kunnen wij deze contactpersoon bellen als er iets met u aan de hand is.

Wij verstrekken alleen informatie over u aan de door u opgegeven contactpersoon. De contactpersoon kan eventueel informatie doorgeven aan andere familieleden of naasten. De contactpersoon kan ons altijd telefonisch bereiken, bij voorkeur vóór 7.00 uur of na 10.30 uur. 

Voor vragen kunt u ons telefonisch bereiken:

Zwolle
verpleegafdeling Neurologie
(038) 424 14 20

Meppel
afdeling B5
(0522) 23 31 20 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

14 januari 2019 / 7316 / P