Contact
 1. 7317-Beroerte (PID): H2 Een beroerte
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten Informatie Dossier

In dit hoofdstuk geven wij u een korte uitleg over een beroerte en de mogelijke gevolgen. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, vraag de verpleegkundige dan om extra voorlichtingsmateriaal of mondelinge uitleg.

Wat is een beroerte?

Een beroerte is een verzamelnaam voor een herseninfarct of een hersenbloeding. De medische term hiervoor is een Cerebro Vasculair Accident (CVA). Er gaat iets mis in de hersenen en een bloedvat wordt voor kortere of langere tijd afgesloten. Dit leidt tot uitvalsverschijnselen. Elk jaar krijgen ongeveer 46.000 mensen een beroerte in Nederland. Meestal gebeurt dit onverwacht, zonder duidelijke waarschuwing vooraf. Bij een beroerte is het in 80% van de gevallen een herseninfarct en bij 20% gaat het om een hersenbloeding.

Dit zijn de verschillen:

 • TIA: Een afsluiting van een bloedvat naar de hersenen waarbij de uitvalsverschijnselen minder dan 24 uur duren.
 • Herseninfarct: een bloedvat in de hersenen wordt afgesloten door bijvoorbeeld een bloedstolsel. De zuurstofvoorziening wordt plotseling onderbroken. De uitvalsverschijnselen duren langer dan 24 uur.
 • Hersenbloeding: door een kapot bloedvat stroomt bloed in het omringende hersenweefsel.

Meestal is de slechte kwaliteit van de binnenwand van bloedvaten de oorzaak van een beroerte. Dit kan komen door ouderdom (aderverkalking), een ongezonde levensstijl, suikerziekte, te hoge bloeddruk of een verhoogd cholesterolgehalte. De kans op een (nieuwe) beroerte kan daarom worden verkleind door niet te roken, gezond te eten en voor voldoende lichaamsbeweging te zorgen. Een aangeboren afwijking aan de bloedvaten kan ook een beroerte veroorzaken. Een dergelijke aandoening wordt vaak pas gediagnosticeerd na het optreden van een beroerte. Daarnaast kunnen hartritmestoornissen ook een oorzaak zijn van een beroerte.

Uw diagnose

O  Herseninfarct/TIA;
Toelichting


 


 


 


 


O  Hersenbloeding;
Toelichting


 


 


 


 


Symptomen

De gevolgen hangen af van de grootte en de plaats van het getroffen gebied in de hersenen. Een beroerte ontstaat plotseling. Symptomen kunnen zijn: 

Verlammingen

Verlamming van ledematen (arm of been) of lichaamshelft (problemen met lopen of bewegen van arm). Scheve mond, problemen met praten en/of slikken.

Gevoelsstoornissen

Veranderd gevoel, waardoor er bijvoorbeeld gevaar is voor verbranding of bevriezing.

Apraxie

Bij apraxie heeft u moeite met het uitvoeren van dagelijkse handelingen zoals aankleden, koken en koffiezetten. U weet bijvoorbeeld niet in welke volgorde handelingen horen, u vergeet een stap of u weet niet hoe u een voorwerp moet gebruiken.

Dysartrie

Dysartrie is een spraakstoornis, waarbij het duidelijk uitspreken van woorden moeilijk is. Meestal wordt er goed begrepen wat er gezegd wordt.

Afasie

Wanneer het taalcentrum is beschadigd, kan de taalstoornis afasie optreden. Deze taalstoornis kan zich op verschillende manieren uiten:

 • weten wat je wilt zeggen, maar de woorden niet kunnen vinden;
 • niets zeggen of enkele woorden zeggen;
 • het spreken van wartaal;
 • het niet begrijpen van de gesproken taal; het lijkt alsof iedereen een vreemde taal spreekt;
 • moeite met lezen en schrijven.

Stoornissen bij het zien (hemianopsie)

Mensen met deze aandoening kunnen een deel van hun gezichtsveld niet zien, hoe groot dit deel is kan verschillen.

Neglect

Neglect is een stoornis in de waarneming van één kant van het lichaam. De prikkels van de zintuigen worden niet goed verwerkt. Er is een verminderde aandacht voor één kant van het lichaam of de omgeving aan die zijde, maar je bent je hier vaak niet van bewust. Voorbeelden:

 • tegen obstakels aan botsen, zoals deurposten;
 • bord half leeg eten;
 • slechts een kant van het lichaam wassen of aankleden;
 • problemen met lezen, schrijven en klok kijken;
 • in een groep mensen een bepaalde kant negeren.

Moeheid en beperkte belastbaarheid

De meest gehoorde klacht na een beroerte is (ernstige) moeheid en toegenomen behoefte aan slapen. Vaak is het zelfs de belangrijkste klacht die mensen hebben. De moeheid is zo ernstig dat het u beperkt in dagelijkse activiteiten en sociale contacten. Vaak is de moeheid een combinatie van fysieke en psychische vermoeidheid.

Gedrag en persoonlijkheid

 • dingen vergeten;
 • minder goed kunnen concentreren;
 • sneller bang, onzeker;
 • impulsief gedrag en overschatten eigen mogelijkheden;
 • moeite met ruimtelijke oriëntering en planning;
 • minder flexibel;
 • sneller emotioneel en/of geprikkeld/geagiteerd;
 • somberheid.

Let op: deze symptomen kunnen zich in verschillende combinaties voordoen en een aanwijzing zijn voor zowel een beroerte als een TIA. Bij een TIA verdwijnen deze symptomen binnen een dag, meestal binnen een half uur. Vermoeidheid kan blijven aanhouden.

Meer weten?

De Nederlandse Hartstichting heeft een uitgebreide brochure uitgegeven met de titel 'Na een beroerte' waar u meer informatie kunt lezen. Deze vindt u als bijlage in het PID Beroerte.

Ruimte voor aantekeningen


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

23 november 2018 / 7317 / P