Contact
 1. 7320-Beroerte (PID): H5 Ontslag en nazorg

Patiënten Informatie Dossier

Als u vanuit het ziekenhuis naar huis mag, zult u daar verder herstellen. Vaak is er nog therapie nodig als u thuis bent. Dat kan gebeuren door de fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist bij u in de buurt of aan huis. Ook kunt u aangemeld worden voor poliklinische revalidatie in het revalidatiecentrum.

Opname op een revalidatie-afdeling

Het doel van de revalidatie is een zo goed mogelijke terugkeer naar huis. Er zijn twee vormen. Er wordt tijdens de opname gekeken welke vorm voor u het beste is:

 • Revalidatiecentrum: geschikt voor patiënten die een hoger tempo aan kunnen en/of een complexe hulpvraag hebben. Dit is medisch specialistische revalidatie;
 • Revalidatie in het verpleeghuis: bedoeld voor oudere en/of minder vitale patiënten. Dit is geriatrische revalidatie.

Wij doen ons best om de vervolgopname in het verpleeghuis of revalidatiecentrum zo snel mogelijk te realiseren. Het is wetenschappelijk bewezen dat het gunstig is om zo snel mogelijk met revalidatie te starten. Helaas kan het voorkomen dat er geen plek is in het verpleeghuis van uw voorkeur. In dat geval zoeken we, in overleg met u en uw contactpersonen, naar een alternatief. Het verblijf op een revalidatie-afdeling is altijd tijdelijk. De revalidatie heeft als doel dat u daarna zo zelfstandig mogelijk weer kunt leven.

Over het algemeen gaan mensen na de revalidatie weer terug naar waar zij voor de beroerte woonden. Als dat nodig is, wordt de therapie daar in dagbehandeling, thuis of in de buurt voortgezet. Thuis krijgt u nazorg van een gespecialiseerde wijkverpleegkundige. Als u niet terug kunt naar uw oude woonsituatie, kijken we wat voor u de beste oplossing is. Een transferverpleegkundige verzorgt indicaties voor thuiszorg, dagbehandeling in verpleeghuizen enzovoort voor ná de ziekenhuisopname voor u.

CVA-nazorgpoli

Ongeveer 6 weken na uw ontslag uit het ziekenhuis heeft u een afspraak bij de verpleegkundig specialist op de CVA nazorgpoli. Tijdens deze afspraak kunt u uw klachten bespreken die u heeft door de beroerte en vragen stellen. Bijvoorbeeld over bijwerkingen van medicijnen, problemen met uw geheugen, aandacht, concentratie en vermoeidheid. Verder is het erg belangrijk om het risico op een nieuw CVA zo klein mogelijk maken. Neem dagelijks de medicijnen in die u voorgeschreven heeft gekregen. En probeer u zo goed mogelijk te houden aan de leefstijladviezen.

Nazorg thuis door de wijkverpleegkundige

Een beroerte krijgen, is ingrijpend. Het heeft een grote impact op uw dagelijks leven. Ook op dat van uw partner of mantelzorger. Eenmaal thuis merkt u wellicht dat u bepaalde dingen niet meer zo goed kunt. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in uw persoonlijke verzorging, het huishouden, uw werk en medicijngebruik. Ook kunt u last hebben van geheugenproblemen, sneller moe zijn of kan het zijn dat u emotioneler bent, dan u van uzelf gewend bent.

Het is belangrijk om uw klachten zo vroeg bespreken, om te voorkomen dat uw situatie verergert. De CVA-nazorgverpleegkundige helpt u daarbij. Dit is een wijkverpleegkundige die gespecialiseerd is in het begeleiden van patiënten die een beroerte hebben gehad.

De CVA-nazorgverpleegkundige zoekt samen met u naar passende oplossingen. Zo nodig kan de verpleegkundige u ook helpen met een doorverwijzing naar andere hulpverleners of instanties. U kunt bij de nazorgverpleegkundige terecht voor ondersteuning, advies en informatie. Hier zijn geen kosten voor u aan verbonden; dit wordt vergoed vanuit uw basis zorgverzekering.

Contact

Zodra u weer thuis bent, belt de nazorgverpleegkundige u. Meestal is dat binnen twee tot drie weken na ontslag. De nazorgverpleegkundige begeleidt u tot een jaar na de beroerte.

Leefstijladviezen

Een gezonde leefstijl is na een beroerte erg belangrijk. Roken, overgewicht en overmatige alcoholconsumptie verhogen namelijk het risico op een (nieuwe) beroerte. Deze adviezen helpen u hierbij:

 • Niet roken;
 • Optimaal gewicht (= BMI van 25 of lager);
 • Wilt u zelf uw BMI berekenen? Kijk op: www.hartstichting.nl/risicofactoren/overgewicht;
 • Eet gezond:
  - Beperk het gebruik van verzadigd vet en zout;
  - Eet één tot twee keer per week (vette) vis;
  - Eet minimaal 200 gram groente en twee stuks fruit per dag.
 • Matig alcoholgebruik. Maximaal één glas per dag;
 • Voldoende lichaamsbeweging. Beweeg tenminste vijf dagen per week gedurende 30 minuten;
 • Zorg voor voldoende ontspanning.

Wanneer mag u autorijden na een beroerte?

Voor privégebruik

 • Heeft u een CVA of TIA gehad zonder restverschijnselen die van invloed zijn op de rijgeschiktheid? Dan mag u twee weken niet autorijden. Na deze twee weken mag u, in overleg met uw neuroloog, weer autorijden.
 • Heeft u een CVA gehad met lichamelijke en/of geestelijke restverschijnselen, waar u langer dan twee weken last van heeft gehad? Dan mag u in ieder geval drie maanden niet autorijden.
  Na deze drie maanden moet u een zogenaamde ‘Eigen verklaring’ ophalen bij het gemeentehuis. Deze moet u invullen en opsturen naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Verdere informatie hierover kunt u vinden op www.cbr.nl

Als beroepschauffeur

 • Heeft u een CVA/TIA gehad en heeft u binnen twee weken geen restverschijnselen meer die van invloed zijn op de rijgeschiktheid? Dan mag u vier weken niet autorijden als beroepschauffeur. Dit geldt voor de rijbewijzen C, CE, D en DE. Na deze vier weken mag u, in overleg met uw neuroloog, weer autorijden.
 • Heeft u een CVA gehad waarbij u na twee weken nog wel restverschijnselen heeft die van invloed zijn op de rijgeschiktheid? Dan mag u drie maanden niet autorijden (bij beroepschauffeurs geldt een termijn van vier weken). Na deze drie maanden moet u een 'Eigen verklaring' ophalen bij het gemeentehuis.

Eigen verantwoordelijkheid

Het is uw eigen verantwoordelijkheid het CBR te informeren dat u een (lichte) beroerte heeft gehad. Het CBR bepaalt uiteindelijk uw rijgeschiktheid. Aan de aanschaf van een Eigen verklaring, het laten ondertekenen van dit document en het ondergaan van een neurologische keuring zijn kosten verbonden. Deze kosten worden soms vergoed door de zorgverzekering. Vraag dit nu bij uw zorgverzekeraar.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7320 / P