Contact
 1. 7333-Perifeer ingebrachte centraal veneuze katheter (PICC-lijn)

Uw arts of verpleegkundige heeft met u gesproken over het plaatsen van een PICC-lijn. PICC staat voor Perifeer Ingebrachte Centraal Veneuze Catheter. Voor het behandelen van uw ziekte geven we u vaak medicijnen via een infuus. Doordat we uw bloedvaten vaak aanprikken voor het inbrengen van een infuus of voor bloedafname, kunnen deze beschadigd raken. Om irritatie en beschadiging van de bloedvaten te voorkomen gaan we bij u een PICC-lijn inbrengen. Deze folder helpt u om een keuze te maken om wel of niet voor een PICC-lijn te kiezen en vertelt wat u kunt verwachten. 

Voordelen PICC-lijn 

 • Deze lijn maakt bloedafname en het toedienen van medicijnen voor langere periodes makkelijker.
 • Er hoeft niet steeds een bloedvat aangeprikt te worden.
 • Voorkomt schade aan de aderen.
 • De medicijnen gaan via een groot bloedvat. Hierdoor heeft u (bijna) geen irritatie in uw bloedvat. 
 • Een PICC-lijn kan tot ongeveer 12 maanden blijven zitten.

Zonder PICC-lijn moet u voor het toedienen van deze medicijnen steeds opnieuw geprikt worden. Hierdoor voelen aangeprikte bloedvaten hard(er) aan. Ook zijn ze steeds moeilijker aan te prikken. Hierdoor kan de verpleegkundige steeds moeilijker een geschikte prikplek te vinden. Bovendien kan de prikplek steeds pijnlijker worden.

Kunnen we bij u maar in 1 arm prikken? Bijvoorbeeld omdat uw lymfeklieren uit een oksel verwijderd zijn? Dan is het moeilijk om steeds een nieuwe prikplek te vinden. Vandaar dat we dan vaak een PICC-lijn aanraden.

Gebruik PICC-Lijn

Voor welke behandelingen kun je de PICC-lijn gebruiken?

 • bloedafname (alleen door bevoegde verpleegkundigen);
 • toediening van chemotherapie;
 • toediening van medicatie, zoals antibiotica;
 • toediening van voeding;
 • toediening van middelen die bij onderzoeken worden gebruikt, zoals sommige contrastmiddelen of radioactieve stoffen, zoals bij een CT-scan.

Zo ziet een PICC-lijn eruit:

Afbeelding PICC-lijn
Afbeelding 1: PICC-lijn 
 

Wat is een PICC-lijn

Een PICC-lijn is gemaakt van zacht, buigzaam materiaal dat bestaat uit silicone. De katheter zelf is lang en smal, en is aangesloten op een breder, verstevigd stuk slang. Wij brengen de PICC-lijn in uw bovenarm. Soms kiezen wij voor een katheter met twee of drie uitgangen. Deze katheters hebben twee of drie afzonderlijke kanalen (lumina). Deze komen samen in één slang waardoor er toch maar 1 prik nodig is. De verpleegkundige kan de lumina voor verschillende doeleinden gebruiken zonder dat de vloeistoffen tijdens het infuusproces worden gemengd.

Plaatsing PICC-lijn

Op de afdeling Radiologie plaatsen wij bij u de PICC-lijn. U krijgt hiervoor plaatselijke verdoving. De plaatsing duurt ongeveer een 0,5 uur tot 1 uur. U wordt hiervoor een dagdeel opgenomen in het ziekenhuis op de afdeling Dagverpleging. De plaatsing kan eventueel ook poliklinisch, want een opname is niet altijd nodig.  

Op de Dagverpleging krijgt u een operatiejasje aan. Een medewerker brengt u naar de afdeling Radiologie. Op de afdeling Radiologie brengen wij de PICC-lijn in een in een ader aan de binnenkant van de bovenarm. We plaatsen de tip van de PICC-lijn in een omgeving met snelle stroming van het bloed, dichtbij het hart. Zo kan de ingespoten medicatie zich beter met het bloed vermengen. Nadat de PICC-lijn is ingebracht, komt er een dop voor naaldloosinjecteren op. Ook spoelen wij hem door met een zoutoplossing. Dit voorkomt dat de katheter verstopt raakt.

We controleren of de PICC-lijn op de juiste plek zit met behulp van röntgendoorlichting. Als dat zo is, maken we het zichtbare deel van de buis goed vast aan uw huid met een stevige pleister. We plakken ook een schone pleister over het punt waar het slangetje uit uw huid komt om het te beschermen. Na de verdoving kan het zijn dat u zich één of twee dagen wat ongemakkelijk voelt.

Verzorging PICC-lijn

De verpleegkundige legt u, voordat u naar huis gaat, uit hoe u de PICC-lijn kunt verzorgen:

 • De PICC-lijn mag direct na het inbrengen gebruikt worden.
 • De PICC-lijn moet een keer per week worden doorgespoten. De plakpleisters hoeven alleen vervangen te worden als ze vies zijn, zoals bij opgedroogd bloed onder de pleister. Komt u iedere week op de dagbehandeling voor een behandeling? Dan spuiten wij daar uw PICC-lijn door. Als het nodig is vervangen wij ook uw pleister.

Zo niet, dan schakelen wij de thuiszorg in voor u. De thuiszorg komt dan iedere week bij u thuis om de lijn door te spuiten. En vervangt als het nodig is de pleister.

Neem eerder contact op met de thuiszorg of het ziekenhuis als er veel bloed, vocht of een luchtbel onder de pleister zit. Of als de pleister los laat.

Leefregels

U heeft weinig tot geen last van de PICC-lijn. Wel moet de katheter wekelijks doorgespoten worden om te voorkomen dat de katheter verstopt raakt door een bloedstolsel. Verder moet u de insteekplaats laten verzorgen en droog houden. Douchen is zonder bezwaar toegestaan. Wij raden baden en zwemmen af.

Het is belangrijk dat iedereen die met de katheter werkt, zich aan dezelfde regels houdt met betrekking tot handen wassen en desinfecteren bij het doorspuiten van de katheter.

U kunt met een PICC-lijn probleemloos door een poortje op een luchthaven of in een warenhuis. Zo nodig kunt u het implantatiebewijs tonen. Dit bewijs met de gegevens van uw PICC-lijn krijgt u mee op de afdeling Radiologie. Er is geen bezwaar om een MRI-scan te ondergaan als u een PICC-lijn heeft.

Wanneer moet u het ziekenhuis bellen?

In de volgende gevallen is het belangrijk dat u contact opneemt met het ziekenhuis:

 • Als u het na het inbrengen van de PICC-lijn benauwd krijgt of kortademig wordt.
 • Als u binnen enkele dagen na het inbrengen van de PICC-lijn koorts (39 graden of hoger) of koude rillingen krijgt. U kunt dan behandeld worden met antibiotica. Als de katheter de bron van de infectie was, zal de katheter worden verwijderd.
 • Bij roodheid, pijn, zwelling of pus rond de insteekplek (ook op een later moment dan direct na het inbrengen). Een lichte zwelling door ophoping van wondvocht direct na het inbrengen is normaal.
 • Als uw arm dik wordt aan de kant waar de PICC-lijn is geplaatst. 

Als de katheter soms verstopt is. Neem dan contact op met de thuiszorg of anders met het ziekenhuis.

Overige complicaties

Een enkele keer kan het inbrengen van de katheter of het hebben van een katheter complicaties geven.

Complicaties op de korte termijn kunnen zijn:

 • Bloedverlies bij de insteekplaats
 • Bloeduitstorting
 • Pijn bij de insteekplaats
 • Ontsteking in de ader

Ook op langere termijn kunnen complicaties optreden door de aanwezigheid van de katheter:

 • Een ontsteking bij de insteekplaats van de katheter
 • Een infectie in de bloedbaan omdat er bacteriën via de katheter in de bloedbaan zijn gekomen.
 • Trombose van de bloedvaten in de arm waar de PICC-lijn zit

Verwijderen PICC-lijn

Een PICC-lijn kan maanden tot ongeveer 1 jaar in het lichaam aanwezig blijven. Hoe lang de PICC-lijn blijft zitten, is afhankelijk van uw behandeling en het verwachte ziektebeloop. Meestal wordt de PICC-lijn na het afsluiten van de behandelingen door de verpleegkundige verwijderd.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de regieverpleegkundige Oncologie. Voor het telefoonnummer verwijzen wij u naar het Patiënten Informatie Dossier (PID) dat u heeft ontvangen.

Heeft u buiten kantoortijden klachten of vragen over de PICC-lijn, dan kunt u bellen naar:

Oncologie/Hematologie 

088 624 12 30 (Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00).

Laatst gewijzigd 24 november 2023 / 7333