Contact
  1. 7347-Opname Oncologie (PID): H9 Patiënttevredenheid

Patiënten Informatie Dossier

​Wij willen onze zorg graag verbeteren en uw verblijf aangenamer maken. Wij staan open voor verbeterpunten en willen deze graag van u horen.

Tijdens uw opname wordt u een setje tip top-kaarten aangeboden. Hierop kunt u aangeven wat u positief waardeert in de gegeven zorg en waar u mogelijk een verbeterpunt ziet. Deze punten worden door de ambassadeurs van de gastvrijheid op de afdeling gebundeld en actie hierop ondernomen. Deze tip top-kaarten kunt u bij uw ontslag afgeven aan de secretaresse of verpleegkundige.

Ook worden er een aantal BLIK-scores per maand afgenomen. Dit is een kwaliteitsmeetinstrument die gebruikt wordt om aan u een cijfer met een korte toelichting van de ontvangen zorg te vragen. Het kan zijn dat u tijdens uw opname hiervoor benaderd wordt.

Klachten en opmerkingen

Medewerkers van de afdeling streven ernaar het verblijf voor u zo aangenaam mogelijk te laten verlopen en kwalitatief goede zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u op- of aanmerkingen heeft over de behandeling of de gang van zaken binnen de afdeling. In eerste instantie kunt u dit het beste bespreken met uw behandelend arts en/of de verpleegkundige die voor u zorgt. Samen kan er dan gezocht worden naar een oplossing. Indien dit overleg niet naar tevredenheid verloopt, kunt u via de verpleegkundige contact opnemen met de leidinggevende van de afdeling.

Het kan natuurlijk gebeuren dat u de klacht niet met de betrokkene(n) wilt bespreken. U kunt zich dan tot de klachtenfunctionaris wenden. Lees hier meer over in de folder Een klacht en dan?. Als u ideeën heeft die de werkwijzen binnen de afdeling ten goede komen stellen wij het op prijs om die van u te vernemen.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7347 / P