Contact
  1. 7392-Zo verzamelt u ontlasting onderzoek Calprotectine
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Uw arts wil dit onderzoek voor u of uw kind laten uitvoeren door het laboratorium. Voor dit onderzoek moet u ontlasting verzamelen. Hier leest u hoe het verzamelen van ontlasting gaat.

Uw arts vraagt deze test aan om te onderzoeken of u een chronische darmontsteking heeft (IBD, Inflammatory, Bowel Disease). Het laboratorium test daarvoor of de stof Calprotectine in uw ontlasting zit.

Bij de polikliniek bloedafname in Isala Zwolle, Diagnosepunt Zwolle, Isala Kampen, Isala Heerde, Isala Diaconessenhuis en Isala Steenwijk kunt u hiervoor een potje afhalen. Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier meeneemt. Het laboratorium onderzoekt alleen ontlasting in dit potje. Als de ontlasting in een ander potje is gedaan, kan het onderzoek niet doorgaan.

Tips voor het verzamelen

 

  • Schep met behulp van het lepeltje een kleine hoeveelheid ontlasting in het potje. Het lepeltje zit aan de binnenkant van het schroefdekseltje.
  • Sluit het potje goed.
  • Schrijf op het potje uw naam, geboortedatum en de datum waarop u naar het toilet bent geweest (zonder deze datum kan deze test niet in behandeling worden genomen).
  • Let op: breng de feces na verzamelen zo snel mogelijk naar de polikliniek bloedafname in Isala Zwolle (V4.0) of Isala Diaconessenhuis Meppel (routenummer 50) of het klinisch chemisch laboratorium.

Voor het betrouwbaar uitvoeren van de test is het belangrijk dat er tussen productie en afleveren minder dan 24 uur zit. Houdt hier rekening mee bij het inleveren. Bewaar tot die tijd het potje koel en donker (niet in de vriezer).

Inleveren van de ontlasting

Voor het inleveren van de verzamelde ontlasting maakt u een afspraak via MijnIsala.nl of telefonisch op (038) 424 23 77.

Let op
Neem een geldig identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) mee, als u de ontlasting inlevert.

Uitslag van het onderzoek

Het laboratorium geeft de uitslag van het onderzoek aan uw arts.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar het Klinisch chemisch laboratorium (038) 424 24 68 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur). 

Laatst gewijzigd 10 september 2021 / 7392