Contact
 1. 7411-Medicijn bij botontkalking: bisfosfonaten (Alendroninezuur - Fosamax®, risedroninezuur - Actonel®)

​Uw behandelend arts heeft u een bisfosfonaat (voorbeelden hiervan zijn alendroninezuur en risedroninezuur) voorgeschreven voor de behandeling van botontkalking (osteoporose). Of om botontkalking te beperken die door bepaalde medicijnen zoals prednison wordt veroorzaakt. Een bisfosfonaat heeft invloed op de sterkte van het bot met als doel het voorkomen van botbreuken. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. 

Effect

Bisfosfonaten zijn medicijnen die zich hechten aan botweefsel. Zo remmen ze de botafbraak en verbeteren ze de botdichtheid, waardoor ze het bot sterker maken. Meestal wordt gestart met bisfosfonaten in tabletvorm. Als u deze tabletten niet goed verdraagt, of u heeft in het verleden ernstige slokdarm- en/of maagklachten gehad, dan kan bisfosfonaat ook via een infuus gegeven worden.

Behandeling

De bisfosfonaten alendroninezuur en risedroninezuur hoeven slechts 1x per week te worden ingenomen. Om de opname te bevorderen en irritatie van het slokdarmslijmvlies te voorkomen, moet een bisfosfonaat nuchter worden ingenomen met een ruime hoeveelheid (niet bruisend) water. Na inname moet u minimaal dertig minuten wachten voordat u ander voedsel of drank inneemt. Neem het middel ook niet tegelijk met andere medicijnen in. Om eventuele bijwerkingen in de slokdarm te voorkomen, wordt geadviseerd om gedurende een half uur na inname niet te gaan liggen of te bukken.

Daarnaast is het voor een goede werking belangrijk dat u voldoende calcium en vitamine D inneemt. Uw behandelend reumatoloog schrijft u tabletten met calcium en vitamine D voor.

Wat moet er gebeuren voordat u een bisfosfonaat kunt krijgen?

Voor u kunt starten met een bisfosfonaat wordt bloedonderzoek verricht. Er wordt onder andere gecontroleerd of uw nieren voldoende werken.

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen

Over het algemeen kunt u bisfosfonaten in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Toch raden wij u aan het samen met uw behandelend arts te bespreken als u ook gelijktijdig andere medicijnen gebruikt. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke geneesmiddelen u gebruikt.

Redenen om tabletten met bisfosfonaten niet te gebruiken

Bij aandoeningen van de slokdarm of maag kan het beter zijn een andere behandeling te kiezen: bisfosfonaten kunnen dan per infuus. Bij een slecht gebit of bij problemen van de kaak is het verstandig eerst de tandarts te bezoeken en het gebit te laten saneren.

Bijwerkingen

De meeste bijwerkingen zijn mild tot matig. Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn en een behandeling vereisen.

Allergische reacties

Deze overgevoeligheidsreacties kunnen mild tot matig zijn, en soms – in zeldzame gevallen – ernstiger. De symptomen (verschijnselen) van zulke ernstige reacties zijn meestal uitgebreide huidreacties, netelroos, vermoeidheid, piepend ademhalen of moeilijk ademhalen en/of lage bloeddruk.

Mogelijke andere bijwerkingen die zijn beschreven:

 • zeer vaak (>10%): spier-, gewrichts- of botpijn;
 • vaak (1-10%): gewrichtszwelling, buikklachten (onder andere buikpijn, maagklachten, zuurbranden, obstipatie, diarree), aantasting slijmvlies slokdarm, vocht vasthouden in de (onder-) benen/ enkels, hoofdpijn, (draai)duizeligheid, haaruitval en jeuk.

Twee zeldzame maar belangrijke bijwerkingen zijn:

De eerste zeldzame bijwerking is aanhoudende wondjes in de mond of kaak als gevolg van botbeschadiging in de kaak. Deze bijwerking komt gelukkig zeer zelden voor bij patiënten die een bisfosfonaat krijgen en kan ook optreden nadat u bent gestopt met de behandeling.
Om het risico hierop te verkleinen moet u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

 • Laat uw arts of verpleegkundige weten als u problemen hebt met uw mond of gebit.
 • Zorg voor een goede mondhygiëne: poets uw tanden regelmatig en laat uw gebit regelmatig controleren. Als u een kunstgebit draagt, zorg er dan voor dat dit goed past.
 • Als u onder tandheelkundige behandeling bent of tandheelkundige operatie moet ondergaan (er moet bijvoorbeeld een tand of kies worden getrokken), vertel uw arts om wat voor ingreep het gaat. Dit geldt ook voor een (geplande) ingreep in de maanden na de toediening van een bisfosfonaat. Vertel uw tandarts dat u met een bisfosfonaat wordt behandeld.
 • Neem onmiddellijk contact op met uw arts en tandarts als u een probleem krijgt aan uw mond of tanden, zoals loszittende kiezen of tanden, pijn, zwelling of zweertjes die niet genezen. Dit kan een teken zijn van botbeschadiging in de kaak

Uw arts vraagt u mogelijk om een tandheelkundig onderzoek te ondergaan als u:

 • eerder bent behandeld met een ander geneesmiddel dat behoort tot de groep van bisfosfonaten;
 • behandeld wordt met corticosteroïden (zoals prednison of dexamethason);
 • rookt;
 • kanker heeft (gehad);
 • al lange tijd uw gebit niet hebt laten controleren;
 • problemen hebt met uw mond of tanden.

De tweede zeldzame bijwerking is spontane botbreuken van het dijbeen.
Deze bijwerking is heel zeldzaam en treedt vooral op bij langdurig gebruik van bisfosfonaten. Indien u last van heeft van (hevige) pijn in de dij, lies of heup dan moet u direct contact opnemen met uw behandelend reumatoloog.

Arts waarschuwen

Neem direct contact op met uw reumatoloog of huisarts bij:

 • hartkloppingen, kortademigheid;
 • klachten tanden, mondslijmvlies;
 • hevige pijnklachten dij, lies of heup;
 • zoals eerder aangeven kunnen bisfosfonaten plaatselijke irritatie van de slokdarm veroorzaken. Bij klachten die hierop kunnen wijzen (pijn achter het borstbeen) dient het gebruik te worden gestopt en wordt u verzocht contact op te nemen met uw behandelend arts. 

Duur behandeling

Na vijf jaar behandeling vindt meestal her-evaluatie van de kans op botbreuken plaats. Er wordt dan besloten of u (gedurende een aantal jaren) kunt stoppen met het gebruik van bisfosfonaten of dat het verstandiger is om door te gaan. Indien u tijdens de behandeling iets breekt, is het goed om contact op te nemen met uw behandelend arts om de effectiviteit van de behandeling te beoordelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap en borstvoeding wordt het gebruik van zoledroninezuur ontraden. Ook als u overweegt in de toekomst zwangerschap te worden dan is het verstandig om dit met uw reumatoloog te bespreken.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Reumatologie
(038) 424 27 99 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Reumatologie
(0522) 23 33 94 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

16 januari 2019 / 7411

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.