Contact
  1. 7414-Revalideren in geriatrisch revalidatiecentrum

​Met de transferverpleegkundige heeft u gesproken over revalideren in een geriatrisch revalidatiecentrum. In deze folder kunt u de informatie nog eens doorlezen.

U bent opgenomen in Isala voor een medische behandeling. Inmiddels bent u vanuit medisch oogpunt zover hersteld dat u het ziekenhuis kunt verlaten. De meeste mensen gaan na een opname weer naar huis. Wij, uw behandelend arts en de verpleegkundige van de afdeling, zijn van mening dat u nog wel enige tijd verpleegkundige zorg en therapie nodig heeft. De directe overgang van het ziekenhuis naar uw eigen huis is een te grote stap. Het geriatrisch revalidatiecentrum kan u wel de therapie bieden die u nodig heeft.

Een indicatie voor revalideren in een geriatrisch revalidatiecentrum wordt afgegeven door de specialist ouderengeneeskunde. De transferverpleegkundige bespreekt al in een vroeg stadium van uw opname in Isala met u en uw familie/mantelzorger uw ontslag uit het ziekenhuis. Zij is deskundig op het gebied van nazorg en helpt u graag de zorg voor na uw ziekenhuisopname te organiseren.

Werken aan herstel

In een geriatrisch revalidatiecentrum verblijven voornamelijk ouderen die in het ziekenhuis een medische behandeling hebben ondergaan, bijvoorbeeld een botbreuk, beroerte of longontsteking, en nog niet voldoende hersteld zijn om naar huis te gaan. Ook voor een jongere met een beperkte belastbaarheid kan geriatrische revalidatie soms een uitkomst zijn. Het doel van de revalidatie in een geriatrisch revalidatiecentrum is te werken aan uw herstel om zo snel mogelijk terug te keren naar uw eigen woonomgeving. Daarom is het belangrijk dat u gemotiveerd bent om dit traject in te gaan.  In een geriatrisch revalidatiecentrum zijn passende en professionele faciliteiten aanwezig en wordt u door een professioneel behandel- en zorgteam begeleid.

Behandelplan

In het geriatrisch revalidatiecentrum werkt u aan de hand van een behandelplan aan uw persoonlijke maximaal haalbare resultaat. Dit te behalen resultaat wordt samen met een streefdatum voor uw ontslag al aan het begin van uw revalidatie met u besproken. Natuurlijk zijn zowel het te behalen resultaat als de ontslagdatum afhankelijk van de diagnose, uw beperkingen en belastbaarheid. Hoe het revalideren verloopt, verschilt per persoon. Afhankelijk van uw herstel, kan het nodig zijn om in de loop van uw revalidatie de ontslagdatum bij te stellen.

Welk revalidatiecentrum

De transferverpleegkundige vraagt u twee zorginstellingen op te geven in volgorde van uw voorkeur waar u het revalidatietraject wilt volgen. Zij zal haar uiterste best doen om aan uw voorkeur te voldoen. Het is helaas niet mogelijk in het ziekenhuis te blijven wanneer u medisch uitbehandeld bent, totdat de instelling van uw voorkeur plaats heeft. U zult dan gebruik dienen te maken van uw tweede voorkeur. U maakt het revalidatietraject af in de instelling waar u start met de revalidatie.

U knapt op tijdens uw verblijf in het ziekenhuis

In een enkel geval verbetert uw functioneren tijdens uw verblijf in het ziekenhuis terwijl er al een indicatie afgegeven is door de specialist ouderengeneeskunde. U bent bijvoorbeeld weer in staat om ‘veilig’ te lopen met of zonder hulpmiddel, zelf naar het toilet te gaan of zelf in en uit bed te komen. Op dat moment wordt er door de transferverpleegkundige in afstemming met u en de verpleging overlegd of u het revalidatietraject ingaat in een zorginstelling of dat u met thuiszorg naar huis kunt. In het laatste geval wordt de zorg voor u thuis georganiseerd op het moment dat u met ontslag gaat.

Vervoer naar het geriatrisch revalidatiecentrum

De verpleegkundige op de afdeling zal met u en uw familie of mantelzorger het vervoer naar het revalidatiecentrum bespreken. Uitgangspunt is dat uw familie u brengt. In voorkomende gevallen wordt er een rolstoeltaxi voor u geregeld of een zorgambulance besteld.

Wat neemt u de eerste dag mee

  • uw geldige legitimatiebewijs en verzekeringspas;
  • toiletartikelen (handdoeken en washandjes zijn niet nodig);
  • medicatie(lijst) die u gebruikt;
  • kleding, nachtkleding, ondergoed;
  • eventueel kleine persoonlijke spullen (foto’s, boek, tijdschrift).

Start van de revalidatie

U wordt ontvangen in de instelling waar u uw revalidatieperiode door gaat brengen en maakt de eerste dagen kennis met het revalidatieteam. Dit team bestaat uit diverse behandelaren die bij het werken aan uw herstel betrokken zijn. Er wordt samen met u gekeken naar de hulpvragen die u heeft. Daarna wordt samen met u een behandelplan opgesteld met een voorlopige ontslagdatum. Dit geeft u en uw familie duidelijkheid in waar er samen met u naartoe gewerkt wordt. Aan de hand van uw behandeldoelen wordt gekeken welke therapieën u zo goed mogelijk kunnen helpen en hoe vaak deze nodig zijn. Dit is per persoon verschillend. 

Het geriatrisch revalidatiecentrum verwacht dat u zelf actief werkt aan uw herstel en dat u hetgeen u geleerd heeft tijdens de therapieën zoveel mogelijk in de praktijk brengt op de afdeling. Afhankelijk van uw kunnen en uw persoonlijk behandelplan werkt u dus ook buiten de therapieën om aan uw herstel. Deskundige hulp en begeleiding, is wanneer dat nodig mocht zijn, dichtbij. 

Evaluatie van de revalidatie

De voortgang van uw revalidatie zal regelmatig met u worden besproken. Ook de overgang naar de thuissituatie komt daarbij aan bod. Op die manier wordt geprobeerd vroegtijdig in beeld te brengen of er aanpassingen of hulp nodig zijn om een terugkeer naar huis mogelijk te maken. Terugkeer naar huis is het hoofddoel van uw revalidatie. Soms gaat dit ondanks alle inspanningen en oefeningen toch niet meer lukken. Het geriatrisch revalidatiecentrum zoekt dan samen met u naar een oplossing. 

Kosten

Als de specialist ouderengeneeskunde een indicatie heeft gegeven voor geriatrische revalidatiezorg worden de kosten volledig vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. U betaalt hiervoor geen inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Wel telt de genoten zorg mee in de berekening van het eigen risico van uw zorgverzekering.

Contact

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met het Transferbureau.

Zwolle en Meppel

Transferbureau
088 624 56 00 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 18 maart 2022 / 7414