Contact
  1. 7415-Psychologische behandeling bij kanker

​Wanneer u van uw specialist te horen krijgt dat u kanker heeft, krijgen u en uw naasten veel informatie en emoties te verwerken. Het Isala Oncologisch Centrum heeft een nauwe samenwerking met de afdeling Medische Psychologie van Isala. Naast medische zorg, biedt Isala u en uw naasten ook psychosociale behandeling om u te ondersteunen bij het omgaan met uw ziekte. 

De verwijzing naar de psycholoog

Om een afspraak te kunnen maken met een van de psychologen, heeft u een verwijzing nodig van uw specialist of een verpleegkundig specialist oncologie. Voor locatie Meppel geldt dat de psycholoog u schriftelijk of telefonisch uitnodigt voor een intakegesprek. Voor locatie Zwolle wordt u uitgenodigd om contact op te nemen met het klantcontactcentrum voor het plannen van een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt met u besproken of het contact beperkt wordt tot een eenmalig adviesgesprek, of dat de behandeling zich over een langere periode zal uitstrekken.

Wat kan de psycholoog voor u betekenen?

Vanwege uw ziekte kunt u geconfronteerd worden met klachten op lichamelijk- en/of psychosociaal gebied. Genezing of beheersing van kanker vergt veel energie, zowel lichamelijk als psychisch. Lichamelijke klachten en/of een veranderd uiterlijk kunnen uw dagelijks functioneren belemmeren. Angst-, stress- en/of depressieve gevoelens, slaapproblemen of andere psychische klach­ten komen veel voor na de diagnose kanker en de veelal ingrijpende medische behandelingen die volgen. Zo kunt u moeilijkheden ervaren in de omgang met uw sociale omgeving, bijvoorbeeld op uw werk. U kunt ook de aspecten van diagnose en behandeling als (psycho) traumatisch hebben ervaren. Een psycholoog kan u en uw naasten helpen om met de gevolgen van de ziekte kanker om te gaan. De psycholoog geeft u informatie over de bijbehorende verwerkingsprocessen en biedt u waar nodig psychologische behandeling. In een aantal gesprekken worden uw problemen in kaart gebracht en wordt er een behandelplan opgesteld. Hieronder volgen situaties waarbij de psycholoog behulpzaam kan zijn:

Het doorlopen van het medisch behandeltraject

De psycholoog brengt samen met u in kaart wat u en uw naasten nodig hebben om het medisch behandeltraject zo goed mogelijk te kunnen doorlopen. De psycholoog adviseert u hierin en desgewenst ook het medisch behandelteam. Tevens kan de psycholoog eventuele klachten die uw medische behandeling in de weg staan verminderen of opheffen. U kunt hierbij denken aan klachten zoals vermoeidheid en pijn, angst voor medische ingrepen, slaapproblemen, stemmingsklachten en/of problemen binnen uw sociale omgeving. Uw ziektebeeld heeft niet alleen zeer ingrijpende gevolgen voor uzelf, maar ook voor uw naasten, waaronder uw partner en/of kinderen. De psycholoog kan u bijvoorbeeld adviseren hoe u met uw kinderen in verschillende leeftijdsfasen kunt communiceren over uw ziektebeeld.

Het oppakken van uw dagelijks leven

Na (gedeeltelijke) afronding van uw medisch behandeltraject komt het vaak voor dat er moeilijkheden ervaren worden bij het oppakken van het dagelijks leven door lichamelijke en/of psychische klachten. De psycholoog ondersteunt u hierin door samen met u en uw naasten de klachten ten gevolge van uw ziekte in kaart te brengen en deze waar mogelijk te verminderen of op te heffen. Hieronder valt bijv. het verwerken van uw ziekte en bijbehorende gevolgen, vermoeidheidsklachten, cognitieve klachten, pijn, een veranderd lichaamsbeeld en/of veranderde intimiteit/seksualiteit. Ook het omgaan met angst voor terugkeer van uw ziekte, het omgaan met uw sociale omgeving (naasten, werk) en cognitieve klachten (waaronder geheugen- en concentratieproblemen) behoren tot de aandachtsvelden van de psycholoog. Het omgaan met een veranderd toekomstbeeld kan een aandachtspunt zijn, zeker indien genezing van uw ziekte niet meer mogelijk is.

Adviserende functie

De psycholoog heeft een adviserende functie, niet alleen naar u en uw naasten, maar ook naar andere behandeldisciplines. De psycholoog kan optreden als tussenpersoon en vertaler van uw wensen naar andere behandelaars. Ook kan de psycholoog u verwijzen naar een zorgverlener binnen of buiten Isala indien dit beter bij uw hulpvraag past, bijv. naar maatschappelijk werk, diëtiek, oncologische revalidatie, psychiatrie of de GGZ. Uiteraard vindt dit altijd plaats in overleg met u. 

Tot slot

Alle vertrouwelijke informatie die u geeft blijft tussen u en de psycholoog. Van de behandeling wordt een kort verslag naar de behandelend specialist(en) en huisarts verzonden. Hiervan krijgt u, indien u dat wenst, ook een afschrift. Een afspraak bij de psycholoog is inbegrepen in het uurtarief van uw medisch specialist. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Medische psychologie 
088 624 52 86 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur)

Meppel 

Medische psychologie
088 624 52 86 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 15 maart 2022 / 7415