Contact
 1. 7419-MRI-onderzoek: vacuüm biopt van borst
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Met MRI-onderzoek kunnen afbeeldingen worden gemaakt van het inwendige van de mens. Het onderzoek wordt uitgevoerd om vast te kunnen stellen waardoor lichamelijke klachten worden veroorzaakt.

Binnenkort wordt u verwacht op de afdeling Radiologie (röntgenafdeling) voor een MRI-vacuüm biopt van de borst.

Wat is een MRI-scan?

MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. De MRI bestaat uit een tunnel en een verschuifbare tafel. Tijdens het onderzoek ligt u op deze verschuifbare tafel. Hoe ver de tafel de tunnel inschuift, is afhankelijk van welk MRI-onderzoek de medisch specialist voor u heeft aangevraagd. De tunnel is aan de voor- en achterkant open.

Magnetische velden en radiogolven

De werking van MRI is niet gebaseerd op röntgenstraling, maar op magnetische velden en radiogolven. Met een sterke magneet en radiogolven worden er in het te onderzoeken lichaamsdeel radiogolven opgewekt. Een antenne vangt de signalen op en de computer zet deze om in beelden. Zo kunnen er doorsneden van het lichaam worden weergegeven. Deze techniek is tot op heden niet schadelijk gebleken.
Net als bij gewone magneten en radiogolven voelt u hier niets van. Wel hoort u tijdens de opnamen een kloppend/tikkend geluid. Het tikkende geluid is niet continu, maar duurt steeds opnieuw enkele minuten, en het verschilt in sterkte en tempo. U krijgt van de laborant een koptelefoon of oordopjes om dit geluid te dempen. Door de koptelefoon of oordopjes kunt u eventueel naar de radio luisteren of een eigen meegenomen cd beluisteren. Deze cd kunt u voor aanvang van het onderzoek aan de laborant geven.
U kunt het kloppende/tikkende geluid van de MRI hier beluisteren.\

Contrastvloeistof

Wij maken gebruik maken van contrastvloeistof. Het contrastvloeistof heet Gadolinium en wordt tijdens het onderzoek via een infuus toegediend. Het Gadolinium mengt zich in het bloed en komt zo overal in het lichaam. Gadolinium is een zeer veilig contrastmiddel. U merkt niets van de toediening van dit contrastmiddel. Geeft u borstvoeding? Zie de uitleg hierover onder het kopje 'Borstvoeding'.

Risico’s contrastmiddel (gadolinium) bij MRI-onderzoek

Als de patiënt een MRI scan moet ondergaan, kan er door een infuus een contrastvloeistof worden toegediend. Er is een kleine kans op bijwerkingen en allergische reacties.

Toediening contrastvloeistof via het infuus

Om de contrastvloeistof te kunnen geven moet er een infuusnaald geplaatst worden. Het komt vaak voor dat er een hematoom (blauwe plek) ontstaat, dit is vervelend maar onschuldig. Het komt zelden voor dat de infuusnaald niet goed in het bloedvat zit. Als de infuusnaald niet goed zit tijdens het toedienen van de contrastvloeistof doet dit meteen pijn en kan de arm dik worden. Wat zeer weinig voorkomt is dat een zenuw of spier in de knel komt, dan zal de patiënt naar de eerste hulp gestuurd worden.

Voorbereiding op MRI-onderzoek

Voor een MRI-onderzoek gelden speciale voorzorgsmaatregelen. Deze zijn nodig omdat de MRI-magneet zeer sterk is (10.000 tot 40.000 keer sterker dan het magnetisch veld van de aarde) en zodoende losse metalen voorwerpen met grote snelheid kan aantrekken. Om uw veiligheid te kunnen garanderen gelden daarom onderstaande voorzorgsmaatregelen:

 • Neem geen metalen voorwerpen mee in de MRI-ruimte. Denk hierbij aan sleutels, pennen, metalen munten, brillen, zakmessen, sieraden, horloges, gehoorapparaten, haarspelden, riemgespen, enzovoort. Ook is het verstandig om kledingstukken zonder ritsen of metalen knopen aan te doen, zoals een joggingbroek of een pyjama.
 • Mascara kan metalen deeltjes bevatten. Gebruik daarom geen mascara.
 • Hebt u metalen voorwerpen in uw lichaam, zoals kunstgewrichten, kunstkleppen, metalen clips, neem dan contact op met uw behandelend arts.
 • Metaalbewerkers en lassers hebben soms kleine metaalsplinters in het oog. Deze splinters kunnen het oog beschadigen wanneer ze in het magnetisch veld komen. Meld dit vooraf bij uw behandelend arts.

Patiënten met een pacemaker, neurostimulator of een inwendige insulinepomp komen in principe niet voor een MRI-scan in aanmerking. Meld daarom altijd aan uw behandelend arts of uw dergelijke inwendige apparaten hebt.

Let op
Het is belangrijk dat u gedurende het onderzoek stil kunt blijven liggen.

Voorbereiding bij zwangerschap en/of borstvoeding

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn, neem dan vóór het MRI-onderzoek contact op met uw behandelend arts. Voor zover bekend is, is een MRI-onderzoek niet schadelijk voor het ongeboren kind. Toch wil de radioloog om mogelijke risico’s te vermijden ook graag op de hoogte zijn van een eventuele zwangerschap. Meld daarom ook voorafgaand aan het MRI-onderzoek in de onderzoeksruimte dat u (misschien) zwanger bent.

Voorbereiding bij medicijngebruik

Als u een MRI-onderzoek ondergaat, mag u de medicijnen die u gebruikt, gewoon blijven innemen. Als u bloedverdunners gebruikt moet u contact opnemen met uw behandelend arts. Hij bespreekt met u hoe om te gaan met deze bloedverdunners gedurende de dagen rondom het biopt.

Voorbereiding bij claustrofobie

Tijdens het MRI-onderzoek ligt u in een kleine tunnel die aan het hoofd- en voeteneinde open is. Als u niet in kleine ruimtes durft, kan dit soms erg moeilijk zijn. Bespreek dit met uw behandelend arts. Hij kan u eventueel een rustgevend middel meegeven. Eventueel kunt u een begeleider meenemen in de onderzoeksruimte. Deze persoon zit dan aan het hoofd- of voeteneinde van de tunnel.

Aanmelden

Op de dag van het onderzoek meldt u zich aan bij een aanmeldzuil in de Centrale hal. Hiervoor heeft u uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) nodig. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm hoe laat en bij welke afdeling u moet zijn. Ook ziet u op het scherm of er een wachttijd is bij het spreekuur. Alle afspraakgegevens worden geprint op uw afsprakenticket.

U wordt verzocht om 15 minuten voor uw afspraak op de MRI-afdeling te zijn. Tot die tijd kunt u plaatsnemen in de Centrale hal of in de passage. Als het tijdstip van uw afspraak nadert, gaat u naar de polikliniek waar u een afspraak heeft. Daar aangekomen houdt u uw afsprakenticket opnieuw voor een aanmeldzuil. Op het scherm verschijnt in welke wachtruimte u plaats kunt nemen. 

Verloop van het onderzoek

De radiodiagnostisch laborant brengt u (van de wachtkamer) naar een kleedkamer. Hier kunt uw kledingstukken die metaal bevatten en uw sieraden achterlaten. In de onderzoeksruimte krijgt u van de laborant eerst een uitleg over het verloop van het onderzoek.

U krijgt een koptelefoon of oordopjes om het kloppende geluid van de MRI-scan te dempen. Ook krijgt u een alarmbel mee; tijdens het onderzoek kunt u daarmee in geval van nood contact hebben met de laborant. Tijdens het gehele onderzoek kan de laborant u zien.

Het is belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen, omdat het onderzoek anders mislukt. De tijd die nodig is voor het maken van een opname, kan variëren van een paar seconden tot ongeveer tien minuten. Er worden meerdere opnamen gemaakt gedurende het onderzoek. De totale duur van het onderzoek bedraagt ongeveer 75 minuten.

MRI-vacuüm biopt van de borst

Voorafgaand aan het MRI-vacuüm biopt van de borst krijgt u een infuusnaald ingebracht. Hierna gaat u op uw buik op de onderzoekstafel liggen waarbij uw hoofd op een steun ligt. De borst waaruit het biopt gehaald wordt, wordt samengedrukt net als bij de mammografie. Dit blijft gedurende het hele onderzoek zo.
Er wordt een aantal scans achter elkaar gemaakt. U krijgt hierbij via het infuus een deel van de contrastvloeistof in de bloedbaan toegediend. Op de scans wordt het plekje opgezocht waarin geprikt gaat worden. Als de plek gevonden is, schuift u uit de MRI-tunnel. De borst wordt gedesinfecteerd met alcohol. De radioloog geeft u een verdovingsprik en brengt vervolgens de naald voor het biopt op de juiste plek in. Dit wordt gecontroleerd met behulp van een scan waarvoor u de MRI-tunnel weer inschuift. Voor deze scan krijgt u weer contrastvloeistof. Als de controle-scan goed is, wordt u weer uit de tunnel geschoven en worden er vervolgens meerdere biopten genomen. Dit maakt een zoemend en brommend geluid. Dit mag u voelen, maar mag geen pijn doen. Er kan altijd extra verdoving worden toegediend.

Als laatste wordt een marker in de borst geplaatst. Deze is op normale röntgenfoto’s terug te zien. Dit markeert de plek waar het biopt is genomen.

Na het onderzoek wordt de druk van de borst gehaald en wordt het infuus verwijderd. De laborant drukt uw borst nog even aan om nabloeden te voorkomen.

Na het onderzoek

Mocht u op dat moment nog ongemakken ondervinden van het onderzoek, kunt u dit aangeven bij de laborant. Als het nodig is, kan er dan nog even overlegd worden met de radioloog.

Na het onderzoek wordt er nog een mammografie worden gemaakt om de positie van het marker in de borst goed vast te leggen.

 • Trek na het onderzoek een stevige bh aan. Eventueel kunt u deze ook ’s nachts aanhouden.
 • Als de wond pijnklachten geeft, kunt u een pijnstiller nemen, bijvoorbeeld paracetamol. We raden u aan geen aspirine te nemen, omdat hierdoor een grotere kans op bloedingen ontstaat.
 • De borst kan na de punctie blauwe plekken vertonen en wat opzwellen. Wanneer er in de loop van de dag of avond een grote zwelling ontstaat, moet u contact opnemen met uw huisarts.
 • Als de wond bloedt, oefent u dan eerst tien tot vijftien minuten druk uit op de wond. Blijft de wond bloeden, neem dan contact op met uw huisarts.
 • Als u binnen vier uur na het onderzoek acute ademhalingsproblemen krijgt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw huisarts.
 • Voelt de borst na twee tot drie dagen rood en warm aan op de plek waar de borst is aangeprikt en krijgt u koorts, dan moet u contact opnemen met uw huisarts

Uitslag MRI-onderzoek

De uitslag van dit onderzoek krijgt u via uw behandelend arts.

De radiodiagnostisch laborant die bij u het onderzoek heeft uitgevoerd, mag u niets over de uitkomsten van het onderzoek meedelen. Om te voorkomen dat u een verkeerde of onvolledige uitslag krijgt, doen de laboranten daarom geen uitspraken over het verloop en de uitslag van het onderzoek.

Afspraak maken of verzetten

Voor een afspraak voor een MRI hebt u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig. Als u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, belt u dan zo spoedig mogelijk met ons secretariaat om uw afspraak af te zeggen. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken en wij kunnen in uw plaats een andere patiënt helpen.

Tot slot

De informatie-uitwisseling tussen arts en patiënt is wettelijk geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dat betekent onder meer dat de zorgverlener – in dit geval dus de afdeling Radiologie – u in begrijpelijke taal moet informeren over de aard en het doel van een onderzoek, en over de gevolgen of de eventuele risico’s ervan. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, dan kunt u te allen tijde terecht bij de medewerkers van de afdeling Radiologie. De radioloog en/of laborant vertellen tijdens het onderzoek steeds wat er gaat gebeuren. U kunt aan hen ook vragen stellen, vooraf en na afloop.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Radiologie
(038) 424 28 82 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 21 januari 2019 / 7419