Contact
  1. 7428-Schildklierbehandeling (Diaconessenhuis Meppel)

​Uw behandelend arts heeft u voor een behandeling naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Diaconessenhuis in Meppel verwezen. In deze folder vindt u meer informatie over de behandeling van een vergrote of te snel werkende schildklier met radioactief jodium en de te volgen leefregels.

Doel

Het doel van de therapie is het verkleinen of minder snel laten werken van uw schildklier door toedienen van radioactief jodium.

Voorbereidingen

Voor deze behandeling is geen speciale voorbereiding nodig.

Waar moet u zijn?

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de afdeling nucleaire geneeskunde in het Diaconessenhuis in Meppel.

Diaconessenhuis Meppel
Nucleaire Geneeskunde
Routenummer 88
Hoogeveenseweg 38
7943 KA Meppel

Behandeling

De behandeling die u binnenkort zal ondergaan is hieronder omcirkeld.

O  Poliklinische behandeling
Nadat u zich heeft gemeld worden met u nogmaals de behandeling en de leefregels besproken. Vervolgens neemt u de capsule met het radioactieve jodium in. Na ongeveer een uur wordt het stralingsniveau gemeten en kunt u naar huis. Het kan enkele weken tot maanden duren voordat er een effect van de behandeling merkbaar is. U blijft onder controle van uw arts.

O  24-uurs behandeling
U meldt zich bij de afdeling Nucleaire geneeskunde van het Diaconessenhuis in Meppel. Na een gesprek met de Nucleaire geneeskundige brengt een medewerker u naar de verpleegafdeling, waar een speciale behandelkamer voor u beschikbaar is. Nadat de behandeling en de leefregels nogmaals besproken zijn, neemt u de capsule met het radioactieve jodium in. Na 24 uur wordt het stralingsniveau gemeten en kunt u naar huis. Het kan enkele weken tot maanden duren voordat er een effect van de behandeling merkbaar is. U blijft onder controle van uw eigen arts. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd moeten vooraf een zwangerschapstest ondergaan, die uitgevoerd wordt in het ziekenhuis. Alleen als de test negatief is mag de capsule ingenomen worden.

De behandelkamer

Tv en radio

In de behandelkamer kunt u gebruik maken van radio en televisie.

Afvalemmers

In de behandelkamer staan verschillende afvalemmers. Hier staat precies op wat er in verzameld wordt.

Eten en drinken

Voor het eten en drinken wordt gebruik gemaakt van wegwerpservies. Na gebruik kan dit servies in de daarvoor bestemde afvalemmer gegooid worden.

Roken

Tijdens de behandeling mag u niet roken. Ook mag u uw kamer nietverlaten tijdens de behandeling.

Toilet

Uw urine en ontlasting wordt opgevangen in een speciale verzameltank. Het toilet op uw kamer is hierop aangesloten. Aan mannen wordt gevraagd zittend te plassen. U moet uw handen in de toiletruimte wassen, zodat deurknoppen etcetera zo schoon mogelijk blijven.

Ondergoed

Wij adviseren u om uw ondergoed dat u tijdens de opname draagt, bij thuiskomst direct apart te wassen.

Bezoek

U mag geen bezoek ontvangen tijdens uw opname. Wel mag u gebracht en gehaald worden.

Leefregels

Door de behandeling kunt u andere personen in lichte mate blootstellen aan straling. Om die hoeveelheid zo klein mogelijk te houden dient u zich gedurende maximaal drie weken na de behandeling aan enkele leefregels te houden.

De arts of laborant die het onderzoek uitvoert, zal u vertellen hoe lang u zich exact aan deze regels moet houden. De duur wordt bepaald door het gemeten stralingsniveau.

Algemeen

Huisgenoten moeten zoveel mogelijk afstand met u houden. In ieder geval een meter, maar bij langdurige aanwezigheid het liefst twee meter of meer.

Toilet

Bij toiletbezoek zittend plassen en toiletpapier gebruiken. De handen wast u, zo mogelijk, op het toilet om besmetting van deurknoppen en dergelijke, te voorkomen.

Kinderen tot en met 10 jaar

Kinderen zijn gevoeliger voor straling dan volwassenen en daarom moet u lichamelijk contact zoveel mogelijk vermijden. De verzorging moet u overlaten aan huisgenoten. Als dit niet mogelijk is, dient u een andere oplossing te zoeken, door bijvoorbeeld de kinderen bij familie of vrienden te laten logeren.

Partners en andere huisgenoten

Wij raden u aan om ten minste op twee meter van een ander te slapen, ook al zit er een muur tussen. Lichamelijk contact dient beperkt te worden tot maximaal dertig minuten per dag.

Oudere partner

Bij partners of huisgenoten van circa zestig jaar of ouder is de kans op stralingsschade zeer gering. Het is voldoende dat u zich houdt aan de algemene maatregelen.

Zwanger

Is uw partner of huisgenoot zwanger, dan gelden dezelfde maatregelen zoals vermeld bij 'partners en andere huisgenoten'. Vermijd lichamelijk contact zoveel mogelijk en slaap ten minste twee meter van elkaar.

Borstvoeding

U mag tijdens en na de behandeling geen borstvoeding geven.

Zwangerschap

We raden u af om in de eerste vier maanden na de behandeling zwanger te worden. Mannelijke patiënten wordt aangeraden om tijdens de eerste vier maanden na de behandeling geen kind te verwekken.

Bezoekers

Bij kortdurend bezoek, bijvoorbeeld een middag of avond, hoeft u geen speciale maatregelen te nemen. U moet wel enige afstand houden en direct lichamelijk contact vermijden. Bezoek van of aan zwangere vrouwen en jonge kinderen wordt afgeraden.

Was- en servicegoed

Alles wat u gebruikt, zoals servies, kleding, lakens, handdoeken en dergelijke, mag niet door anderen gebruikt worden, tenzij het eerst gewassen is. U hoeft het niet apart te wassen; gewoon wassen is voldoende.

Werk

Na de behandeling kunt u gewoon naar uw werk. Alleen als u in het onderwijs of in de kinderopvang van kinderen tot en met tien jaar werkt, moet u verzuimen. De verzuimperiode is gelijk aan de periode waarvoor de leefregels gelden. Op het werk houdt u, net als thuis, zoveel mogelijk afstand tot uw collega's.

Bijeenkomsten

U dient te voorkomen dat u in de eerste week na uw behandeling enige uren vlak naast iemand moet zitten, zoals bij een bioscoop- of theaterbezoek.

Schoolbezoek

Als u nog onderwijs volgt moet u de tijd dat de leefregels voor u gelden verzuimen.

Reizen

In de eerste week na de behandeling moet u het reizen per openbaar vervoer beperken tot maximaal een uur per reis. Gaat u binnen drie maanden een vliegreis maken, neemt u dan contact op met de afdeling Nucleaire geneeskunde. U ontvangt dan een zogenaamde vliegbrief als bewijs van behandeling.

Ziekenhuisopname

Bij een onverwachte ziekenhuisopname in de periode waarvoor deze gedragsregels gelden, moet een stralingsdeskundige worden gewaarschuwd. U of uw familie dient dit zo spoedig mogelijk te melden aan de verpleging. Zij zullen dan advies vragen aan de stralingsdeskundige die werkzaam is op de afdeling nucleaire geneeskunde.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Meppel


Nucleaire geneeskunde
(0522) 23 30 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.15 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

 

23 november 2018 / 7428

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.