Contact
  1. 7439-PAAZ (Informatie voor familie en betrokkenen - Isala Diaconessenhuis)

​Een familielid, vriend(in) of bekende van u is opgenomen op onze afdeling op de locatie Meppel (Isala Diaconessenhuis). Dit is een open afdeling, waar mensen vrijwillig worden opgenomen. Wel maken medewerkers van de afdeling soms afspraken met de patiënt over vrijheden.

Toestemming

Waneer een patiënt opgenomen wordt, vragen medewerkers van de afdeling toestemming aan de patiënt om familie en/of naast betrokkenen te mogen betrekken bij de opname. Ook wordt er aan de patiënt gevraagd aan te geven wie er eerste en tweede contactpersoon is.

Wanneer een familielid of naast betrokkene vraagt om een gesprek met de psychiater of verpleegkundige, vragen we daarvoor altijd toestemming aan de patiënt.

Behandelplan

Voor iedere patiënt maken we een behandelplan. Dit doet de psychiater. Het behandelplan is het uitgangspunt voor het weekprogramma.

Huiskamers

Op de afdeling zijn twee huiskamers. De patiënt wordt ingedeeld in één van deze twee huiskamers. Per huiskamer werkt één verpleegkundige.

Persoonlijk begeleider

De patiënt heeft twee vaste persoonlijk begeleiders. Op de afdeling zijn alle verpleegkundigen op de hoogte van het beleid en de afspraken die gemaakt zijn met de patiënten. Als de persoonlijk begeleider van de patiënt een vrije dag heeft, dan zijn de andere verpleegkundigen het aanspreekpunt.

Dagstructuur

Op de afdeling bieden we een duidelijke dagstructuur aan, met vaste koffie-, thee- en etenstijden. Daarnaast zijn er therapieonderdelen die voor iedereen verplicht zijn, zoals de weekend voor- en nabespreking, de huiskamerbespreking, het groepsgesprek en de life-style. Aan de hand van het behandelplan worden patiënten ingedeeld bij diverse andere therapieën, zoals: circuit; psychomotorische therapie; activiteitentherapie en activiteitenbegeleiding. Als het nodig is, kunnen we een psycholoog of een andere arts uit het ziekenhuis betrekken bij de behandeling.

Bezoektijden

Er zijn twee momenten van bezoek, 's middags van 16.30 uur tot 17.15 uur en 's avonds van 18.30 uur tot 19.30 uur. De patiënt kan het bezoek in de huiskamer ontvangen. U mag ook gebruik maken van het restaurant beneden of u kunt bijvoorbeeld een wandeling maken. Wel is de afspraak dat de patiënt geen bezoek mag ontvangen op de slaapkamer. Het is verstandig om het bezoek te regelen in samenspraak met de patiënt en diens contactpersoon om zo het aantal bezoekers te beperken.

Weekendverlof

Meestal blijft een patiënt het eerste weekend op de afdeling. In overleg met de persoonlijk begeleider wordt beoordeeld of de patiënt in het weekend met verlof kan. Dit verlof kan variëren van een paar uurtjes tot twee dagen en is voor iedere patiënt aangepast op zijn of haar situatie. Ook bestaat de mogelijkheid om de woensdagmiddag met verlof te gaan.

Telefonische bereikbaarheid

Patiënten kunnen worden gebeld. Dat kan via de afdeling of via de eigen mobiele telefoon (tenzij er andere afspraken gemaakt zijn). Tijdens groeps- en therapiemomenten staan de mobiele telefoons uit. De afdeling is te bereiken op (0522) 23 34 61.

Contact

Voor afspraken met de arts, mits daarvoor toestemming is van de patiënt, kunt u contact opnemen met de secretaresse van de pschiaters via (0522) 23 38 14.

Het postadres is:

Isala Diaconessenhuis Meppel
Afdeling PAAZ
Hoogeveenseweg 38
7943 KA Meppel

Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u altijd terecht bij de dienstdoende verpleegkundige.

21 oktober 2019 / 7439

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.