Contact
 1. 7450-Wegwijzer Kinderdagverpleging (Meppel)

Informatie voor ouders en verzorgers

​Binnenkort wordt uw kind opgenomen voor een onderzoek, behandeling of een operatieve ingreep waarvoor uw kind een aantal uren op de Kinderunit van Isala Diaconessenhuis in Meppel verblijft. In deze folder leest u over enkele praktische zaken ter voorbereiding.

Voorbereiding

U wast of doucht uw kind thuis. Als er verdere voorbereidingen nodig zijn, hoort u dit van de behandelend arts of van de opnameafdeling.

Wat neemt u mee?

 • inschrijfbewijs van uw zorgverzekering;
 • afsprakenlijstje van de specialist;
 • geldig identiteitsbewijs;
 • medicijnen.
  Neem de medicijnen van uw kind mee in de originele verpakking. U mag ook het medicijnoverzicht van de apotheek meenemen.

MRSA-bacterie

 • Is uw kind (of uzelf of uw huisgenoten) bekend met of drager van de MRSA-bacterie?
 • Is uw kind afgelopen maanden behandeld of opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis?
 • Is uw kind de afgelopen maanden opgenomen geweest in een Nederlands ziekenhuis, waar een MRSA-besmetting was?
 • Woont uw kind op een bedrijf waar levende varkens, vleeskalveren en/of vleeskuikens bedrijfsmatig worden gehouden of is uw kind in contact geweest met bedrijfsmatig gehouden levende varkens, vleeskalveren en/of vleeskuikens?

Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de Kinderunit. Wij willen dit graag weten omdat uw kind mogelijk besmet kan zijn met de MRSA-bacterie.  Wij willen voorkomen dat deze bacterie zich in ons ziekenhuis verspreidt. De verpleegafdeling moet dan voor de opname van uw kind bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen. Wij kunnen dan tijdig maatregelen treffen om besmetting naar andere patiënten te voorkomen. Het is ook belangrijk om door te geven als er nu of op het moment van opname sprake is van een besmettelijke ziekte bij u, uw kind of in uw naaste omgeving. We kunnen dan tijdig maatregelen nemen om besmetting naar andere patiënten te voorkomen.

Vaccinaties

Afhankelijk van het type vaccinatie en ook van de operatie, moet er soms een bepaalde tijd tussen vaccinatie en operatie of tussen operatie en vaccinatie zitten. Overleg hierover altijd met de behandelend arts/anesthesist.

Opname

Op de dag van opname meldt u zich met uw kind bij de receptie in de Centrale hal, bij de hoofdingang. Een medewerker controleert uw persoons- en verzekeringsgegevens in de computer aan de hand van uw legitimatiebewijs en het inschrijfbewijs van uw zorgverzekering. Eventuele wijzigingen kunt u aan de medewerker doorgeven.

U kunt uw wijzigingen ook mailen via zorgadministratieDM@isala-diac.nl. Vermeld altijd naam, geboortedatum en patiëntnummer van uw kind. Wij vragen of wij een foto van uw kind mogen maken. Deze foto is, naast andere gegevens als naam, geboortedatum en burgerservicenummer, een aanvullende manier om uw kind te kunnen identificeren. Deze foto gebruiken we alleen voor ons elektronisch patiëntendossier. Als u niet wilt dat wij een foto maken, dan kunt u dit aangeven bij de receptie.

Nadat uw kind is ingeschreven, brengt een gastvrouw of een medewerker van de afdeling Patiëntentransport u en uw kind naar de Kinderunit.

Kinderunit

De Kinderunit is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 16.00 uur.  U heeft een opnamegesprek met een kinderverpleegkundige. Hier krijgt u aanvullende informatie over het verdere verloop van de opname.

Mobiel bellen

Mobiel bellen is in Isala Diaconessenhuis beperkt toegestaan. De ruimtes waar het verboden is gebruik te maken van een mobiele telefoon, worden aangeduid met een sticker of bord op de deur.

Wel ouders en verzorgers, geen broertjes/zusjes

Ouders en verzorgers mogen tijdens opname bij hun kind blijven. Het is niet toegestaan om tijdens de dagopname broertjes of zusjes van uw kind mee te nemen.

Onderzoek/behandeling of operatie

Let op
Op de Kinderunit komt uw kind voor een onderzoek/behandeling of voor een operatie. Voor een onderzoek/behandeling lees onderdeel A. Voor een operatie leest u onderdeel B en C.

A Onderzoek/behandeling

Komt uw kind voor een onderzoek of behandeling, dan krijgt u informatie via de polikliniek en het opnamegesprek. Na opname op de Kinderunit brengr een kinderverpleegkundige of een medewerker van Patiëntentransport uw kind naar de onderzoeksafdeling. Na afloop gaat uw kind weer terug naar de Kinderunit. Uw kind kan naar huis zodra dit medisch verantwoord is. In een enkel geval kan het nodig zijn dat uw kind langer moet blijven, bijvoorbeeld als er complicaties optreden.

B Voorafgaand aan een operatie

Komt uw kind voor een operatie, dan bezoekt u met uw kind voorafgaand het Opname Servicepunt zodat we een goed beeld krijgen van de conditie van uw kind. Zo voorkomen we dat we vlak voor de operatie redenen vinden waarom uw kind niet geopereerd kan worden. Bij het Opname Servicepunt heeft u een gesprek met een anesthesioloog en een kinderverpleegkundige.

Tijdens uw bezoek gebeurt het volgende:

 • De anesthesioloog onderzoekt uw kind lichamelijk.
 • U en uw kind krijgen aan de hand van een fotoboek uitleg over de operatie van een kinderverpleegkundige en een pedagogisch medewerker.

Daarnaast krijgt u informatie over de anesthesie, wanneer uw kind voor het laatst ìets mag eten en drinken voor de opname.

Uw afspraak duurt ongeveer 20 minuten. U kunt dan ook al uw vragen stellen.

C De operatie

De verpleegkundige brengt u en uw kind naar de operatieafdeling. Er mag één ouder bij uw kind (tot 16 jaar) aanwezig zijn als uw kind in slaap wordt gebracht. Na de operatie gaat uw kind terug naar de Kinderunit. Uw kind kan naar huis zodra het medisch verantwoord is.  In een enkel geval kan het nodig zijn dat uw kind langer moet blijven, omdat bijvoorbeeld complicaties optreden.

U krijgt eventueel het volgende mee:

 • afspraak voor een controlebezoek;
 • pijnstillers of een recept hiervoor;
 • verbandmiddelen of een recept hiervoor.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar uw kind onder behandeling is:

Meppel

Kinderunit
(0522) 23 31 22 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

23 november 2018 / 7450

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.