Contact
  1. 7548-Wekedelentumoren (PID): H4 Nazorg en controle

Patiënten Informatie Dossier

Het is voor veel mensen een hele schok om geconfronteerd te worden met kanker. In dit hoofdstuk leest u meer over de gevolgen voor uw dagelijks leven. Ook vindt u namen en websites van organisaties die u verder kunnen informeren en ondersteunen.

Nazorg en controle

Is de behandeling afgerond? Dan krijgt u nog een tijd nazorg. Een ander woord voor nazorg is controle of follow-up. De nazorg bestaat uit bezoeken aan uw specialist of de huisarts. U kunt soms ook nazorg van meerdere artsen krijgen. Bijvoorbeeld als u bent geopereerd en bestraald. U gaat dan de ene keer naar de chirurg en de volgende controle naar de bestralingsarts.

De nazorg hangt af van de soort kanker en de behandeling die u heeft gehad. Het aantal bezoeken aan de arts is dan ook voor iedereen anders.

Maakt u zich tussendoor zorgen over een klacht die u heeft? Vervroeg dan uw afspraak. U kunt hiervoor ook bij uw huisarts terecht. De controle van patiënten met een wekedelentumor is vastgesteld volgens landelijke richtlijnen. Tijdens de controle onderzoekt de arts de plek die geopereerd is. Hij beoordeelt het functioneren van het geopereerde gebied en let erop of de ziekte eventueel plaatselijk terug is gekomen. Vaak wordt er ook een röntgenfoto van de longen gemaakt. Zo kan een eventuele uitzaaiing tijdig opgespoord worden.

Klachten

Door de ziekte en de behandeling kunt u nog een tijdlang last hebben van allerlei klachten. Bijvoorbeeld:

  • slechtere conditie;
  • vermoeidheid;
  • angst.

Bespreek uw klachten met uw regieverpleegkundige. Zij kan u advies geven over hoe u om uw ziekte beter te verwerken of u eventueel doorverwijzen naar een andere, meer gespecialiseerde zorgverlener.

Lichamelijke klachten

Door de tumor kunt u ook klachten krijgen die u dagelijks storen. Als de tumor bijvoorbeeld in of vlakbij een gewricht zat, dan kunt u uw arm of het been soms niet meer voldoende buigen of strekken. Voor dit soort klachten kan uw arts u doorverwijzen naar een revalidatiearts of fysiotherapeut.

Ondersteunende zorg

Kanker is een ingrijpende ziekte. Uw regieverpleegkundige kan u informatie geven over de ondersteunende zorg die u maanden tot jaren na uw behandeling kan krijgen. Zij kan u doorverwijzen naar ondersteunende zorg zoals bijvoorbeeld revalidatie, psychologie, fysio- of oedeemtherapie.

Lastmeter

Met de lastmeter kunt u de regieverpleegkundige laten weten hoe het met u gaat. Deze meter kan helpen om in gesprek te gaan over de problemen die u door uw ziekte en/of behandeling ervaart. De regieverpleegkundige zal u vragen om op bepaalde momenten deze lastmeter in te vullen.
De werkwijze is dat u eerst op de 'thermometer' aangeeft hoeveel last u de afgelopen week heeft gehad op lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied. Daarna geeft u op een lijst aan op welk gebied u problemen heeft ervaren. De lastmeter kan een hulpmiddel zijn om u te verwijzen naar andere hulpverleners, binnen of buiten het ziekenhuis.

Laatst gewijzigd 8 april 2024 / 7548 / P