Contact
  1. 7571-Behandelwijzer immunotherapie (PID): H1 Inhoudsopgave en inleiding

Patiënten Informatie Dossier

Inhoudsopgave

  • Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave en inleiding
  • Hoofdstuk 2: Contact (deze informatie ontvangt u tijdens uw afspraak)
  • Hoofdstuk 3: Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis?
  • Hoofdstuk 4: Kuurspecifieke informatie (deze informatie ontvangt u tijdens uw afspraak)
  • Hoofdstuk 5: Praktische informatie

Inleiding

U heeft zojuist van uw arts gehoord dat u immunotherapie krijgt. Samen met uw arts heeft u ook over de behandeling gesproken. Er komt dan veel informatie op u af. Het is onmogelijk om al deze informatie in een keer te onthouden. Daarom krijgt u dit Patiënten Informatie Dossier (PID). In dit dossier vindt u alle informatie om u voor te bereiden op de therapie. Zo kunt u het thuis op elk moment rustig nalezen.
Het PID is uw persoonlijk eigendom. Neem het mapje mee naar elk bezoek aan Isala. Wij vullen het dan steeds aan met de informatie die u op dat moment nodig heeft. Zo is het PID steeds afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Begeleiding tijdens uw behandeling 

Wilt u ergens meer over weten, dan kunt u terecht bij de regieverpleegkundige oncologie. Deze verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in de zorg voor mensen met kanker. Zij kunnen u en uw naasten begeleiden tijdens en na uw behandeling. U kunt bij hen terecht voor uitleg over uw behandeling en de gevolgen hiervan op uw dagelijks leven. Ook kunnen zij de informatie die u krijgt van uw arts verduidelijken en u en uw naasten helpen bij de verwerking van uw ziekte en de daarbij behorende emoties. Verder kunnen u en uw naasten bij hen terecht met vragen en onzekerheden.

In deze Behandelwijzer spreken we over de arts en de verpleegkundige. De arts is meestal de behandelend specialist, maar wij bedoelen daarmee soms ook de huisarts. De verpleegkundige kan de oncologieverpleegkundige zijn die u op de afdeling ziet, of de regieverpleegkundige oncologie die u vooral op de polikliniek ziet.

Immunotherapie

Wat is immunotherapie?

Bij immunotherapie krijgt u een medicijn via een infuus. Dit medicijn is een antilichaam (een soort menselijk eiwit) dat het afweersysteem van het lichaam kan aanzetten om actief te worden tegen tumorcellen. Een tumor kan afweerreacties van het lichaam blokkeren. Dat is raar, want een tumor is er echt en maakt stoffen vrij die eigenlijk door het lichaam als vreemd herkend zouden moeten worden. Eigenlijk zou er dus een afweerreactie van het lichaam moeten optreden. Maar dat gebeurt niet, of in ieder geval onvoldoende, om de groei van een tumor tegen te gaan. Immunotherapie zorgt ervoor dat afweercellen van het lichaam de tumorcellen wel herkennen. Zo kunnen ze de tumor aanvallen en proberen op te ruimen.

Wat is het doel van immunotherapie?

Een behandeling met immunotherapie heeft als doel de kanker terug te dringen en daardoor uw leven te verlengen. Dit gaat vaak samen met een verbetering van de kwaliteit van leven. De behandeling slaat helaas niet bij iedereen aan. Van te voren is niet goed te voorspellen bij wie de behandeling effectief zal zijn.

De behandeling

Dagverpleging

Patiënten die voor immunotherapie komen, verblijven op de afdeling Dagverpleging. Om uw behandeling en planning van die dag goed te laten verlopen is het belangrijk dat u op tijd komt. De Dagverpleging werkt niet met bezoektijden; u kunt bezoek ontvangen wanneer u dat wilt. In Isala Zwolle mogen twee bezoekers mee. In Meppel mag, vanwege de beperkte ruimte, één bezoeker mee.

Controle tijdens de behandeling

Tijdens de behandeling met immunotherapie komt u telkens vóór een volgende kuur op de polikliniek. De controle kan plaatsvinden bij de internist-oncoloog of bij de regieverpleegkundige oncologie. Voor elke kuur vindt bloedonderzoek plaats. Tijdens de controle bespreken wij hoe het met u gaat en of u bijwerkingen heeft van de immunotherapie. Na een aantal kuren wordt het effect van de immunotherapie vastgesteld, meestal door het maken van een CT-, of PET-CT-scan. De internist-oncoloog bespreekt met u wanneer deze scan plaatsvindt.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7571 / P