Contact
 1. 7579-Cardiale snelstraat met doorverwijzing van huisarts
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Uw huisarts heeft u doorverwezen naar de afdeling Nucleaire geneeskunde voor onderzoeken van uw hart. We gaan bij u onderzoeken doen naar eventuele verkalkingen en de bloedvoorziening van uw kransslagaders. Hiervoor wordt een CT- scan calciumscore, een ECG (hartfilmpje) en eventueel een CTA-scan van de kransslagaders gemaakt. In de folder leest u meer over deze onderzoeken.

Voorbereiding

 • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan het onderzoek aan ons door.
 • Het is belangrijk dat u drie uur vóór de start van het onderzoek nuchter bent. Dit betekent dat u vanaf drie uur vóór het onderzoek niets meer mag eten, drinken en niet mag roken.
 • Voor het onderzoek is het nodig om bloed te laten prikken om uw nierfunctie te bepalen. Hiervoor krijgt u van ons, als dat nodig is, een labformulier. U mag in de drie maanden vóór het onderzoek bloed laten prikken.
 • Het is belangrijk dat u op de dagen rondom het onderzoek voldoende vocht en zout binnenkrijgt. Op de dag vóór het onderzoek, op de dag van het onderzoek en op de dag na het onderzoek vragen wij u om twee liter vocht en een kop bouillon te drinken. Als u een vochtbeperkt dieet heeft, is extra drinken niet noodzakelijk.
 • Als u medicijnen gebruikt mag u deze wel gewoon innemen met een klein beetje water. Wilt u uw medicijnkaart meenemen?
 • Omdat het onderzoek kwalitatief beter te beoordelen is wanneer uw hartslag laag is, krijgt u eventueel een medicijn dat uw hartslag iets omlaag zal brengen.
  Voor dit onderzoek krijgt u, indien nodig, een jodiumhoudend contrastmiddel via een ader in uw arm ingespoten. Daarom willen wij u vragen de vragenlijst (contrastformulier) die u bij deze folder aantreft in te vullen en mee te nemen naar uw afspraak.
  Voor het onderzoek (en in verband met het infuus) is het prettig als u ruimzittende kleding draagt (bijvoorbeeld met losse boorden en zonder strakke mouwen) die u gemakkelijk kunt aan- en uittrekken.
Let op  
U mag de eerste vier uur na het onderzoek niet zelf deelnemen aan het verkeer. Daarom raden wij u aan om vervoer te regelen.
Na het gebruik van valium mag u de hele dag niet zelf deelnemen aan het verkeer.

Melden

Locatie Isala Meppel

Voor uw afspraak meldt u zich bij binnenkomst aan bij de aanmeldzuil. Dit doet u met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs). Als u de stappen heeft doorlopen, ontvangt u een afsprakenticket. Hierop staat de tijd van uw afspraak, de wachttijd en de route. U kunt in de aangegeven wachtruimte plaatsnemen.

De onderzoeken

CT-scan calciumscore

Het doel van een CT-calciumscore is het afbeelden van eventuele verkalkingen in de kransslagaders van het hart met behulp van röntgenstraling.

 • Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 10 minuten.
 • U komt op een behandeltafel te liggen. Voor dit onderzoek moet u het bovenlichaam ontbloten.
 • U krijgt ECG-plakkers op uw bovenlichaam en we meten de hartslag.
 • Tijdens de scan schuift de behandeltafel waarop u ligt door een ring waarin de röntgenbuis zich bevindt. Probeert u dan zo stil mogelijk te blijven liggen.
 • Tevens krijgt u tijdens het onderzoek een ademcommando. Dit wordt van tevoren met u doorgesproken en geoefend.

ECG

 • Voor het maken van het ECG (hartfilmpje) krijgt u ECG-plakkers op uw bovenlichaam en meten we de hartslag en uw bloeddruk.
 • Wanneer het nodig en mogelijk is om een CTA-scan van de kransslagaders te maken krijgt u een infuus ingebracht.
 • Omdat de CTA-scan kwalitatief beter te beoordelen is wanneer uw hartslag laag is, krijgt u eventueel een medicijn dat uw hartslag iets omlaag zal brengen

CTA-scan van de kransslagaders

Het doel van een CTA-scan van de kransslagaders is het afbeelden van de bloedvoorziening van uw hart met behulp van röntgenstraling. Een CTA-scan is een combinatie van een CT-scan en een angiografie.

Dit houdt in dat u een jodiumhoudende contrastvloeistof krijgt ingespoten en dat er vervolgens driedimensionale beelden worden gemaakt van de bloedvoorziening van uw hart, de kransslagaders.

Met behulp van de beelden die tijdens de scan worden gemaakt, kan de cardioloog beoordelen of er vernauwingen in de kransslagaders aanwezig zijn en of deze eventuele vernauwingen gevolgen hebben voor de doorbloeding van uw hart. Soms wordt er ook gekeken naar de knijpkracht van het hart.

 • Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.
 • U krijgt ECG-plakkers op uw bovenlichaam en we meten de hartslag.
 • Tijdens het onderzoek krijgt u een ademcommando. Dit wordt van tevoren met u doorgesproken en geoefend.
 • Tijdens de voorbereidende scans schuift de behandeltafel waarop u ligt door een ring waarin zich de röntgenbuis bevindt. Probeert u dan zo stil mogelijk te blijven liggen.
 • Vervolgens dient de laborant jodiumhoudend contrastvloeistof toe via het infuus en worden er nog een aantal scans gemaakt.
 • Hierna is het onderzoek klaar.
 • Het infuus wordt na 15 minuten verwijderd en daarna mag u weer naar huis.

Risico’s en bijwerkingen jodiumhoudende contrastvloeistof

Als er bij het onderzoek gebruik wordt gemaakt van contrastvloeistof via het infuus, dan kan er een allergische reactie optreden. De kans hierop is klein en is de afgelopen jaren sterk afgenomen door verbetering van de jodiumhoudende contrastvloeistoffen.

Allergische reacties

Soms kunnen contrastvloeistoffen bij toediening via het infuus een overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Dit betreft meestal een milde reactie (niezen, jeuk of galbulten) die optreedt binnen een uur na het onderzoek. In zeldzame gevallen kan een ernstige reactie (shock) ontstaan. Het is daarom belangrijk te weten of u overgevoelig bent voor contrast. Reacties op contrastvloeistof treden in de regel binnen één uur na de injectie op. U wordt daarom altijd goed geobserveerd bij de injectie, zodat indien nodig een eventuele reactie meteen kan worden behandeld.

Heeft u eerder last gehad van een allergische reactie toen röntgencontrastvloeistof bij u gebruikt werd? Of bent u overgevoelig voor jodiumhoudende stoffen? Neem dan vooraf contact op met uw behandelend arts zodat eventuele voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen of gekozen kan worden voor een alternatief onderzoek.

Verstoring nierfunctie

Bij onderzoek met een jodiumhoudend contrastmiddel is het van belang dat uw nieren goed werken. Door de toediening van de contrastvloeistof bestaat de kans dat de nierfunctie achteruitgaat. Om de nierfunctie te bepalen, is bloedonderzoek nodig. In sommige gevallen moeten op basis van het bloedonderzoek voorzorgsmaatregelen genomen worden om het risico op nierfunctievermindering te verkleinen. Bekijk voor meer informatie de folder Contrastpoli over het voorkomen van nierfunctieverslechtering als gevolg van jodiumhoudende contrastvloeistof.

Risico’s bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties:

 • Regelmatig: een blauwe plek (hematoom) op de plaats van de toediening.
 • Zelden: de naald of het infuus zit niet goed en de radioactieve stof komt niet in de bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.

Uitslag

Het kan zijn dat er nog een (vervolg)onderzoek en/of een consult bij de cardioloog nodig is. Mocht dit zo zijn, dan ontvangt u hierover bericht. Zodra alle resultaten bekend zijn (na 1 week), kunt u een afspraak met uw huisarts maken voor de uitslag.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Nucleaire geneeskunde.
U belt met de afdeling in Zwolle, óók als u op een andere locatie onder behandeling bent.

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
(038) 424 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Contrastformulier

Wilt u het contrastformulier invullen en meenemen?

Laatst gewijzigd 22 december 2020 / 7579 / L