Contact
  1. 7583-Blijven bewegen zonder angst
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Een afspraak op de Mobiliteitspolikliniek

Uw huisarts of behandelend arts heeft u doorverwezen naar de mobiliteitspolikliniek van het Centrum voor ouderengeneeskunde. De reden hiervoor is dat u onlangs gevallen bent of dat u een grotere kans heeft om te vallen. Tijdens uw bezoek aan onze polikliniek zoeken wij samen met u uit wat de oorzaak van het vallen is. En hoe wij samen de kans dat u (nogmaals) valt zo klein mogelijk kunnen maken. In deze folder leest u wat u tijdens de afspraken kunt verwachten.

Jaarlijks komen naar schatting 88 duizend senioren na een val op de Spoedeisende hulp van een ziekenhuis terecht. Het gaat dan vooral om ouderen die nog zelfstandig wonen. Veel senioren lopen een botbreuk op na zo’n val. Bijvoorbeeld een pols-, heup- of bekkenbreuk. Ook gaat hun gezondheid soms achteruit. Vaak is niet bekend waarom iemand viel.

Door de angst om (weer) te vallen, kunt u  zich onzeker voelen. Misschien bent u zelfs minder gaan bewegen om te voorkomen dat u (opnieuw) valt. Vooral als u niet weet waardoor u de vorige keer gevallen bent, kan dit u  onzeker maken. Of  misschien bent u nog niet gevallen, maar bent u daar wel bang voor. Die angst kan u belemmeren in uw dagelijks leven.

Over de mobiliteitspolikliniek

De mobiliteitspolikliniek zoekt samen met u naar de oorzaak van het vallen. Of wat het risico is als u een keer valt. Zo voorkomen we een (nieuwe) val en de gevolgen die zo’n val kan hebben voor uw  gezondheid. Hierdoor kunt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren. Want dat is het doel van de Mobiliteitspolikliniek: wij willen ervoor zorgen dat u zolang mogelijk mobiel kunt blijven en minder angst heeft om te vallen.

Uw afspraak

Er is voor u een afspraak op de Mobiliteitspoli gemaakt of u ontvangt binnenkort een uitnodiging voor een afspraak. Tijdens uw eerste bezoek aan onze polikliniek heeft u verschillende gesprekken en onderzoeken om uw gezondheid in kaart te brengen.

Let op:
De gesprekken en onderzoeken vinden plaats op één dag. Dit kan intensief voor u zijn. We raden u daarom aan iemand mee te nemen. De afspraken vinden zoveel mogelijk plaats op één plek in het ziekenhuis.  Zo hoeft u zo min mogelijk naar verschillende afdelingen.

Wat neemt u mee naar uw afspraak?

We vragen u om de volgende informatie mee te nemen:

  • Een actueel medicatie-overzicht van uw apotheek en medicijnen die u zelf bij de apotheek koopt.
  • Hulpmiddelen waar u gebruik van maakt. Bijvoorbeeld uw bril, hoorapparaten, rollator of stok.
  • Namen en telefoonnummers van twee contactpersonen.
  • Eventuele andere spullen die u wilt gebruiken tussen de afspraken en onderzoeken door. Bijvoorbeeld iets te lezen. Denk ook aan iets te eten. Neem eventueel zelf uw lunch mee. U kunt natuurlijk ook gebruikmaken van het restaurant.

Onderzoeken

Tijdens uw eerste bezoek aan de Mobiliteitspolikliniek wordt uw bloeddruk gemeten en maken we een botdichtheidsmeting (dexascan). Soms is het nodig een bloedonderzoek te doen en een hartfilmpje (ECG) te maken. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.  

Daarna heeft u dezelfde dag de volgende gesprekken en onderzoeken:

  • U heeft een gesprek met een verpleegkundig consulent Ouderengeneeskunde. Deze verpleegkundige verzamelt de eerste informatie over uw gezondheid.
  • Als laatste heeft u een gesprek met een verpleegkundig specialist Ouderengeneeskunde. Hij of zij bespreekt met u onder andere uw medische geschiedenis en de medicijnen die u gebruikt. Soms is het nodig om nog wat lichamelijk onderzoek te doen.

Behandelplan

De resultaten van de onderzoeken worden wekelijks met alle betrokken behandelaars besproken. In dit overleg wordt een behandelplan voor u gemaakt. Twee weken na uw eerste bezoek, heeft u een nieuwe afspraak met de verpleegkundig specialist Ouderengeneeskunde. Zij bespreekt met u de uitslagen en het behandelvoorstel. Het behandelplan is voor iedereen anders. Afhankelijk van dit behandelplan worden eventueel vervolgafspraken gemaakt.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Centrum voor ouderengeneeskunde
(038) 424 33 50 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Centrum voor ouderengeneeskunde
(0522) 23 44 70 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur)
 
Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.
6 januari 2020 / 7583