Contact
  1. 7595-Allergie primine
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Uw dermatoloog heeft aangetoond dat u allergisch bent voor primine. Wanneer u in contact komt met primine, kan dat aanleiding geven tot het ontstaan of verergeren van eczeem. Het is dus van groot belang dat u probeert contact met deze stof zoveel mogelijk te vermijden. Deze folder kan u daarbij behulpzaam zijn.

Let op
Deze folder wordt beschikbaar gesteld door de afdeling Dermatologie van

Wat is primine?

Primine is het allergeen (een stof die allergische reacties kan veroorzaken) dat gevonden wordt in primula's (sleutelbloemen). Primine (2-methoxy-6- pentyl--1,4-benzoquione) behoort chemisch gezien tot een groep van stoffen die een quinonestructuur hebben. Het is een stof waarvoor men heel snel overgevoelig (gesensibiliseerd) wordt. Behalve allergie veroorzaakt primine ook huidirritatie.

Waar komt primine in voor?

Primine komt voor in meer dan 50 tot de familie der Primulaceae (sleutelbloemachtigen) gerekende soorten, vooral in die planten die tot het geslacht van de Primula behoren. De bekerprimula's (primula obconica) bevatten veel primine en zijn dan ook meestal de oorzaak van de klachten. Tuinprimula's bevatten veel minder van deze stof. De hoeveelheid primine is niet constant, maar hangt af van het seizoen. Deze stof wordt in alle delen van de plant aangetroffen. Zo bevatten de haartjes op de bladeren en de stengels blaasjes met een oplossing van primine. Deze haartjes worden bij aanraking snel beschadigt, waarna het allergeen vrijkomt, de huid kan binnendringen en een allergie kan veroorzaken, waardoor allergisch contacteczeem ontstaat. Eenmaal vrijgekomen primine behoudt nog lange tijd zijn werkzaamheid en kan zich vermengen met huisstof en zo makkelijk, doordat het stof gaat dwarrelen, door de lucht verspreiden.

Alhoewel primine ook voorkomt in tuinprimula's veroorzaken deze niet vaak een allergie. Indien met echter al allergisch is, kan de kleine hoeveelheid in deze planten voldoende zijn voor het veroorzaken van eczeem. Primine wordt ook gevonden in de zwarte zee-egel, Paracentrotus lividus, die in de Middellandse Zee leeft.

Hoe ziet allergisch contacteczeem ten gevolge van primine eruit?

Allergisch contacteczeem veroorzaakt door primine ziet er uit als jeukende, rode uitslag met zwelling, bobbeltjes en blaasjes, soms is de huid nat. Verder vormen zich korstjes en schilfering. Een enkele keer lijkt het meer op netelroos of galbulten, al dan niet met blaasjes: afwijkingen zoals brandnetels die geven. Het eczeem ontstaat op plaatsen waar men contact heeft met primula's, meestal aan de handen en onderarmen. Het kan echter praktisch overal voorkomen omdat we primine via contact met onze handen naar andere plaatsen overbrengen, bijvoorbeeld naar het gezicht. Dit laatste kan ook gebeuren omdat stof, besmet met primine, is gaan zweven en zo in het gelaat komt.

Wordt het eczeem geheel veroorzaakt door contact met primine?

Het is mogelijk dat uw eczeem geheel veroorzaakt wordt door het contact met primine. In dat geval zal het eczeem bij vermijden van contact met primula's geheel verdwijnen. Soms is het niet goed duidelijk waarom men opnieuw eczeem krijgt. Een van de mogelijkheden is dat men, zonder het te weten toch contact heeft gehad met primine. Dat door anderen, of via dwarrelend stof, in uw directe omgeving en zo op uw huid kwam.

Een enkele keer is primine echter niet de enige oorzaak. Het kan dan gebeuren dat het eczeem blijft bestaan. Dit geldt zeker voor de handen: handeczeem heeft vaak meerdere oorzaken. Behalve allergie kan ook irritatie meespelen, bijvoorbeeld door het contact met water, aarde, zeep, afwasmiddelen, oplosmiddelen en dergelijk, door wrijving en kou. Daarnaast kan eczeem een uiting zijn van een erfelijke bepaalde aanleg tot eczeem, astma of hooikoorts.

Hoe kunnen allergisch reacties voorkomen worden?

Zoals u uit bovenstaande begrepen heeft bestaat het advies uit het mijden van primula's. Het effect van contact met tuinprimula's, als u deze niet speciaal kweekt, is meestal te verwaarlozen. Indien u in een kwekerij van primula's werkt kan dit voor u beroepsuitoefening grote gevolgen hebben. In dat geval is overleg met uw huidarts en bedrijfsarts noodzakelijk om na te gaan welke stappen in uw specifieke geval genomen moeten worden.

Zijn er andere planten die u moet vermijden?

Primine behoort tot de quinonen en deze stoffen worden inderdaad wel in andere planten gevonden. Er zijn echter geen aanwijzingen dat deze stoffen klachten geven bij personen die allergisch zijn voor primine. U hoeft dus geen andere planten te mijden.

Primine komt ook voor in de stekels van de zwarte zee-egel. Indien stekels in de huid komen kunnen deze een allergisch reactie veroorzaken.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Meppel

Dermatologie
(0522) 23 38 07 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot en met 17.00)

De polikliniek Allergie is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 9.00 uur, via (0522) 23 38 27.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 8 juni 2021 / 7595