Contact
  1. 7610-Hartfalenrevalidatie (Meppel)
Coronavirus Isala neemt maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19)

U bent door de cardioloog verwezen naar de verpleegkundig specialist van de hartfalenpoli van Isala Diaconessenhuis Meppel. In deze folder vindt u meer informatie over hartfalenrevalidatie.

Patiënten met chronisch hartfalen zijn vaak kortademig bij lichte inspanning of zelfs in rust, zijn snel moe en houden vocht vast. Deze verschijnselen hebben grote invloed op het leven van de patiënt en familie in de omgeving. Hartfalenrevalidatie kan u daarbij helpen.

Wat is hartfalenrevalidatie?

Hartfalenrevalidatie is een multidisciplinair revalidatieprogramma voorpatiënten met de diagnose hartfalen. Hartfalen is een niet te genezen ziekte, maar het volgen van het revalidatieprogramma kan ervoor zorgen dat u weer meer kunt doen en dat de kwaliteit van leven toeneemt.
U krijgt een fysiotherapeutisch oefenprogramma dat gericht is op het verbeteren van uw lichamelijke conditie. U wordt geholpen om een gezonde levensstijl te ontwikkelen en vast te houden. Verder leert u om te gaan met sociale en psychische problemen die kunnen voorkomen bij hartfalen.

Verpleegkundig specialist hartfalenpoli

De verpleegkundig specialist van de hartfalenpoli heeft zich gespecialiseerd op het gebied van hartfalen. Zij werkt nauw samen met de cardiologen in het ziekenhuis. Daarnaast heeft zij contact met andere betrokken hulpverleners binnen en buiten het ziekenhuis. De hartfalenverpleegkundige is het aanspreekpunt voor patiënten. Zij geeft u informatie en begeleiding bij het leren omgaan met de gevolgen van hartfalen. Zij begeleidt u onder andere op de volgende gebieden:

• medicijngebruik;

• herkennen van symptomen;

• het belang van goede voeding;

• activiteit en rust.

Opbouw van het revalidatieprogramma

Diagnostiek

Voorafgaand aan het revalidatieprogramma krijg u een oproep voor een intake bij de sportarts en fysiotherapeut. Tijdens de intake wordt bekeken of hartfalenrevalidatie geschikt voor u is en of u in de groep of individueel gaat trainen.

Groepsrevalidatie

Het revalidatieprogramma duurt twaalf weken en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Fysiotherapeutisch oefenprogramma

Het oefenprogramma wordt door twee fysiotherapeuten gegeven en vindt plaats op de maandag en donderdag van 09.30 tot 11.00 uur in het Revalidatie Training Centrum in gebouw P. Gebouw P bevindt zich aan de achterzijde van het ziekenhuis. U heeft gemakkelijk zittende sportkleding nodig en schoenen met lichte zolen. Naderhand kunt u douchen. U bent zelf verantwoordelijk voor meegebrachte kostbaarheden.

  • Vragenlijst

Er wordt een vragenlijst afgenomen met als doel eventuele angst en depressieklachten te evalueren.

  • Gesprek met de maatschappelijk werker
  • Controle bij de verpleegkundig specialist van de hartfalenpoli
  • Eventueel gesprek met de medisch psycholoog
  • Controle sportrevalidatie arts.

Individuele revalidatie

U traint twee keer per week een half uur op de poli fysiotherapie (poli 60). U wordt begeleid door één vaste fysiotherapeut. Andere disciplines kunnen indien nodig aangevraagd worden.

Bij de start van het programma krijgt u een overzicht van alle afspraken die u gedurende het revalidatieprogramma heeft. De afspraken met eventuele andere disciplines vinden plaats op de polikliniek, hiervoor krijgt u apart informatie. De groep start drie keer per jaar bij voldoende deelname.

Indien u verhinderd bent voor een training, wordt u verzocht zich tijdig af te melden bij de afdeling Fysiotherapie, telefoon (0522) 23 33 38.

Evaluatie en afsluiting

Naderhand wordt gericht gekeken of de doelen die bij aanvang van het revalidatieprogramma zijn gesteld ook daadwerkelijk zijn bereikt. We besteden aandacht aan de mogelijkheden die er zijn om na de revalidatie het bewegen vol te houden en helpen u verder op weg.

Verzekering

Het poliklinische revalidatieprogramma wordt uitgevoerd onder eindverantwoordelijkheid van de revalidatiearts. De behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Afhankelijk van uw zorgverzekering worden de kosten voor de training die u gaat volgen na het revalidatieprogramma wel of niet vergoed. Informeer hier naar bij uw eigen zorgverzekering. Tip: Informeer bij uw zorgverzekering of u in aanmerking komt voor reiskostenvergoeding.

Contact

De verpleegkundig specialist van de hartfalenpoli is het aanspreekpunt voor patiënten bij vragen of problemen. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen stel deze dan gerust. Zij is op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur en van 13.00 tot 13.30 uur telefonisch bereikbaar op (0522) 23 39 64.

Meppel

(0522) 23 33 33

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

11 april 2019 / 7610

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.