Contact
 1. 7618-Aortaklepoperatie TAVI (PID): H1 Inhoudsopgave en inleiding
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten Informatie Dossier

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave en inleiding

 • Inleiding
 • Contact
 • Bezoektijden

 Hoofdstuk 2: Voor de opname

 • Screening voor TAVI
 • Vooraf

Hoofdstuk 3: De opname

 • Waar melden
 • Opname op de verpleegafdeling
 • Medewerkers die u ziet tijdens uw verdere verblijf
 • Hoe lang blijf ik opgenomen in het ziekenhuis?

Hoofdstuk 4: de TAVI

 • Waar word ik geopereerd?
 • Wie zijn er bij de TAVI aanwezig?
 • Wat gebeurt er?
 • Hoe lang duurt het?
 • Mogelijke complicaties van de behandeling

Hoofdstuk 5: na de operatie

 • Hartbewaking
 • Pijn

Hoofdstuk 6: weer naar huis

 • Voorbereiding op ontslag
 • Ontslagpapieren
 • Controles na opname

Hoofdstuk 7: Hartrevalidatie

Inleiding

U bent bij uw cardioloog geweest in verband met hartklachten. Met uw cardioloog heeft u de mogelijkheden besproken om uw klachten te verhelpen. De gegevens van al uw onderzoeken zijn besproken in het Hartteam van Isala. Naar aanleiding van deze gegevens zijn de artsen van dit team van mening dat u in aanmerking komt voor een TAVI (hartklepoperatie via de liesslagader, de slagader onder het sleutelbeen, via een kleine opening van het bovenste deel van het borstbeen of via de borstwand).

Ook kan het zijn dat u al bent opgenomen op de afdeling Cardiologie van Isala. Of dat u bent opgenomen in een ander (verwijzend) ziekenhuis in de regio waar u in afwachting bent van een TAVI in Isala.

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de opname, de operatie en de periode daarna krijgt u dit Patiënten Informatie Dossier (PID). Hierin is informatie opgenomen die voor u van belang kan zijn. Met deze informatie kunt u meedenken over wat er gebeurt tijdens deze periode.

Voorafgaand aan, tijdens en na uw opname in het ziekenhuis komt er veel informatie op u af. De informatie die verteld wordt staat hierin ook op papier. Zo kunt u het op een later moment nog eens rustig doorlezen.

Neem het PID steeds mee met afspraken in het ziekenhuis en straks naar de afdeling als u wordt opgenomen voor de operatie.

Omdat iedere patiënt anders is, kan het voorkomen dat er wordt afgeweken van de informatie die u in deze map leest. Uw arts zal uw persoonlijke situatie met u en zo mogelijk met uw direct betrokkenen bespreken.

Lijst met aandachtspunten

Gedurende uw opname krijgt u veel informatie. U heeft gesprekken met verschillende zorgverleners. Om u hierop voor te bereiden, vindt u aan het eind van ieder hoofdstuk een lijst met aandachtspunten. Dit is een overzicht van de onderwerpen die tijdens de verschillende gesprekken aan de orde zullen komen. Na afloop van de gesprekken kunt u de lijst met aandachtspunten gebruiken om na te gaan welke informatie u heeft gekregen.

Wij raden u aan om iemand (maximaal twee personen) te vragen mee te gaan naar de verschillende gesprekken en op de dag dat uw wordt opgenomen voor de operatie. Twee personen horen nu eenmaal meer dan één persoon.

Vragen

Is er iets niet duidelijk, vraagt u dan vooral om opheldering aan de betreffende zorgverlener. Wanneer er iets gebeurt dat niet voldoet aan uw verwachtingen en die naar uw idee anders of beter kunnen, meldt u dit dan bij ons. Uw suggesties en opmerkingen bieden ons de mogelijkheid om de zorg nog beter af te stemmen op de wensen en behoeften van onze patiënten.

Contact

Telefoonnummers

Isala
(038) 424 50 00

Opnameplanning Cardiologie

(038) 424 27 61

Secretariaat Thoraxchirurgie

(038) 424 28 66
(038) 424 28 65

Verpleegafdeling Thoraxchirurgie V4.5

(038) 424 14 55

Verpleegafdeling Hartbewaking V4.5

(038) 424 14 56

Verpleegafdeling V4.2

(038)  424 14 25

Uw postadres in Isala

Isala
t.a.v. mevr. / dhr. …..
Verpleegafdeling V... , kamer …..
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Bezoekadres

Dr. Van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

Bezoektijden

Hartbewaking V4.5

 • Dagelijks in overleg tussen 10.00 tot 20.00 uur.

Verpleegafdeling V4.2

 • Dagelijks van 18.00 tot 20.00 uur.
 • Op zaterdag, zondag en feestdagen extra bezoekuur van 10.30 tot 12.00 uur en van 15.30-17.00 uur.

Verpleegafdeling thoraxchirurgie V4.5

 • Dagelijks van 18.00 tot 20.00 uur.
 • Op zaterdag, zondag en feestdagen extra bezoekuur van 10.30 tot 12.00 uur en van 15.30-17.00 uur.

De bezoektijden zijn ruim zodat uw familie en andere bezoekers kunnen komen op het moment dat hen het beste schikt. Wij verzoeken u vriendelijk uw bezoek te beperken tot twee personen tegelijkertijd bij het bed (dus afwisselen).

Wij willen u erop wijzen dat ook tijdens de bezoektijden de zorg en behandeling gewoon door gaan. Het kan gebeuren dat u bezoek heeft en dat u even weg bent/moet voor een onderzoek.

Het is ook mogelijk dat medewerkers zorg verlenen aan een andere patiënt op de kamer. Zij kunnen uw bezoek dan vragen de kamer voor korte tijd te verlaten. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Laatst gewijzigd 22 juli 2020 / 7618 / P