Contact
 1. 7619-Aortaklepoperatie TAVI (PID): H2 Voor de opname
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten Informatie Dossier

Screening voor TAVI

U bent gezien door de verpleegkundig specialist voor beoordeling van uw conditie en klachten.

Ook heeft de verpleegkundig specialist nog meer onderzoeken aangevraagd. Meer informatie hierover leest u in de folder “TAVI, informatie voor patiënten”.

Na deze onderzoeken vindt bespreking in het TAVI team plaats. In dit team zitten cardiologen en thoraxchirurgen die zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van een TAVI.

Zij besluiten of een TAVI de beste behandeling voor u is. De uitkomst van deze bespreking krijgt u van uw eigen cardioloog.

Als een TAVI voor u niet de beste behandeling is, dan kunnen er nog andere behandelingen zijn:

 • Een hartklepvervanging op de ‘klassieke’ manier: een openhartoperatie
 • Behandeling met alleen medicijnen.

Soms is voor een juist besluit nog een extra gesprek met u nodig. Dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met zowel de cardioloog als de thoraxchirurg. Zij spreken met u de situatie door om samen met u een goed besluit te nemen over welke behandeling u krijgt.

De cardiologen die gespecialiseerd zijn in TAVI’s zijn:

 • Dr. J.H. E. Dambrink
 • Dr. A.T.M. Gosselink
 • Dr. M.A.H. van Leeuwen
 • Dr. V. Roolvink
 • Dr. R.S. Hermanides

De thoraxchirurgen die gespecialiseerd zijn in TAVI’s zijn:

 • Dr. G.J. Brandon Bravo Bruinsma
 • Dr. S. Singh

Vooraf 

Oproep voor TAVI

Zodra duidelijk is dat een TAVI voor u de beste behandeling is, kan de datum voor de operatie ingepland worden. De opnameplanning cardiologie neemt ongeveer een week voor de operatiedatum telefonisch contact met u op voor een datum en tijdstip van de TAVI. De opnameplanning spreekt ook de voorbereidingen op de operatie met u door. Een bevestiging hiervan ontvangt u ook per brief thuis.

Als u in deze periode andere gezondheidsproblemen krijgt zoals verkoudheid of griep, moet u contact opnemen met de opnameplanning op telefoonnummer (038) 424 27 61. In dat geval kan het nodig zijn de TAVI uit te stellen. Ook mag u in deze periode (tenminste 4 weken voor de operatiedatum en 4 weken na de operatie) geen griepprik krijgen.

Wat neem ik mee als ik word opgenomen voor de operatie?

 • een actueel medicatieoverzicht. Dit overzicht kunt u opvragen bij uw eigen apotheek;
 • medicijnen die u gebruikt (in de originele verpakking, voor een paar dagen);
 • toiletartikelen (zo nodig brillenkoker/gebitsprothesebakje);
 • nachtkleding en gemakkelijk zittende kleding voor overdag;
 • legitimatiebewijs: paspoort of identiteitskaart;
 • geschikte schoenen (stevig en passend).

Waardevolle spullen

Wij adviseren u dringend zo min mogelijk mee te nemen naar het ziekenhuis. Laat daarom waardevolle spullen thuis. Denk hierbij aan sieraden (ook uw trouwring die tijdens de operatie af moet), geld en uw mobiele telefoon. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer er iets zoek raakt.

Zorg na ontslag

Verwacht u na uw ontslag uit het ziekenhuis nog persoonlijke of huishoudelijke zorg thuis nodig te hebben? Wilt u dan bij familie, vrienden of buren informeren wie u daarmee kan helpen? Als dit voor u niet mogelijk is en u wilt wel gebruik maken van zorg thuis, dan kunt u contact opnemen met de transferverpleegkundige van het Steunpunt Zorg (038) 424 56 00.

Contactpersoon

Wij verzoeken u om bij opname voor de operatie de naam en het telefoonnummer van uw contactpersoon door te geven aan de verpleegkundige. De contactpersoon kan namens u uw direct betrokkenen informeren over hoe het met u gaat. Ook is hij of zij tevens het aanspreekpunt voor de zorgverleners. Telefonische informatie over u wordt alleen aan uw contactpersoon verstrekt. Dit gebeurt ter bescherming van uw privacy.

Registratie medische gegevens

Om onze kwaliteit van zorg te kunnen meten, worden de gegevens van alle operaties geregistreerd en anoniem verwerkt. Door toenemende regelgeving zijn wij verplicht uw toestemming te vragen om uw gegevens anoniem te mogen gebruiken voor kwaliteitsonderzoek en rapportage.

Voeding en conditie

In de periode voorafgaand aan de operatie is een zo goed mogelijke voedingstoestand en conditie belangrijk. Dit kunt u bereiken door goed te eten met een energie- en eiwitrijke voeding en te bewegen. Ons advies is om, voor zover uw klachten het toelaten, te blijven bewegen maar intensieve inspanning en belasting te vermijden.

Hierdoor voelt u zich beter en kunt u de kans op complicaties tijdens en na de operatie verkleinen.

Laatst gewijzigd 16 juli 2019 / 7619 / P