Contact
  1. 7620-Aortaklepoperatie TAVI (PID): H3 De opname
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten Informatie Dossier

Waar melden

Op de dag van opname voor de operatie meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de Centrale balie. U wordt naar het laboratorium gebracht om bloed te laten prikken. Ook kan het voorkomen dat u nog andere onderzoeken moet laten doen; dit hoort u bij de Centrale balie.

Vervolgens gaat u naar de verpleegafdeling cardiologie of thoraxchirurgie.

U heeft op de dag van opname een aantal gesprekken:

  • met de specialist die uw operatie uitvoert
  • met de anesthesist die u informatie geeft over de narcose
  • de zaalarts (arts assistent) op de verpleegafdeling cardiologie of physician assistant op afdeling thoraxchirurgie
  • de verpleegkundige voor een opname gesprek
  • de fysiotherapeut voor instructies over ademoefeningen en de revalidatie na TAVI
  • medewerker Apotheek Service Punt voor controle van uw actuele medicatie

Opname op de verpleegafdeling

Medisch specialist

Dit is de cardioloog of thoraxchirurg die de TAVI zal uitvoeren. U ziet hem hoogstwaarschijnlijk vlak voor de TAVI, en op de plek waar de TAVI wordt uitgevoerd (de hartkatheterisatiekamer).

Het is mogelijk dat u de specialist niet meer ziet tijdens uw opnameperiode in het ziekenhuis. De medische zorg wordt gedaan door de zaalartsen.

Anesthesist

De anesthesist zal u informatie geven over de narcose. De anesthesist komt de dag vóór de TAVI ingreep bij u langs.

Zaalarts/ physician assistant

De zaalarts doet het lichamelijk onderzoek om te beoordelen of u lichamelijk in staat bent de operatie te ondergaan. Hij informeert of er de laatste tijd veranderingen in uw gezondheidstoestand zijn opgetreden. Het is belangrijk dat u eventuele bijzonderheden over uw gezondheid meldt.
Als er nog aanvullend onderzoek is gedaan, krijgt u hiervan de uitslag. Soms kunnen de uitslagen van de onderzoeken afwijkend zijn. Het komt soms voor dat daardoor de TAVI moet worden uitgesteld.

De zaalarts informeert u ook over het reanimatiebeleid. Lees meer in de folder '(Niet) reanimeren'.

Verpleegkundige

De verpleegkundige verzamelt de verpleegkundige gegevens die nodig zijn voor een goed verloop van de opname. Eventueel controleert zij of de informatie van het eerder voorbereidend opnamegesprek op de preoperatieve polikliniek nog actueel is. Zij zal ook uw bloeddruk meten.
Ook krijgt u van haar informatie over de gang van zaken op de opnamedag en de operatiedag. Verder geeft zij u uitleg over de gang van zaken tijdens het verblijf op de afdeling.

Zij geeft u een rondleiding over de afdeling en laat uw kamer zien.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut zal u instructies geven over ademoefeningen en helpen bij het mobiliseren op de afdeling. Ook zal de fysiotherapeut u helpen met revalidatie na een TAVI.

Medewerker Apotheek Service Punt (ASP)

De apothekersassistent neemt de medicijnen die u thuis gebruikt, met u door. In dat gesprek kunt u melden als u medicijnen anders gebruikt dan in het overzicht staat. Bent u voor bepaalde stoffen of medicijnen overgevoelig (allergisch)? Geef dit dan door aan de apothekersassistent.

Medewerkers die u ziet tijdens uw verdere verblijf

Laboranten en OK-assistenten

Deze mensen assisteren de cardioloog en/of thoraxchirurg bij de TAVI. Zij hebben blauwe pakken aan. U ziet ze op de hartkatheterisatiekamer, vlak voor de operatie.

Verpleegkundigen Hartbewaking

U wordt na de ingreep naar de afdeling Hartbewaking op V4.5 gebracht. De verpleegkundigen van de Hartbewaking zullen dus direct na de ingreep voor u zorgen.

Verpleegkundigen verpleegafdeling

Als u van de hartbewaking af mag, wordt u naar de verpleegafdeling gebracht. De verpleegkundigen daar nemen de zorg voor u over. Er zijn per dag 3 diensten: dagdienst, avonddienst en nachtdienst. Elke dienst is er een (andere) verpleegkundige aan u toegewezen, hij/zij is dus uw aanspreekpunt.

Zaalarts

De zaalarts is verbonden aan een afdeling. U zult dus verschillende zaalartsen zien, aangezien u op verschillende afdelingen ligt (hartbewaking en verpleegafdeling). Meestal zijn dit artsen in opleiding en zij werken altijd onder supervisie van een cardioloog.

De zaalarts is overdag aanwezig op de afdeling en bespreekt dagelijks de patiënten met de verpleegkundige. De zaalarts spreekt het medisch beleid af in overleg met de superviserend cardioloog en zal dit aan u meedelen wanneer ze visite komen lopen. Op de afdeling thoraxchirurgie werken physician assistants, zij doen hetzelfde werk als de zaalartsen.

Echolaboranten

Na de TAVI wordt er een echo van uw hart gemaakt. Dit gebeurt door echolaboranten. Zij dragen witte uniformen. De echo’s worden op de functieafdeling gemaakt. U wordt daarheen gebracht. Soms komt het voor dat de echo’s op de Hartbewaking of verpleegafdeling gedaan worden.

Hoe lang blijf ik opgenomen in het ziekenhuis?

Meteen na de TAVI gaat u naar de hartbewaking.
Normaal gesproken verblijft u daar 1 dag. Als uw conditie stabiel is, wordt u overgeplaatst naar de verpleegafdeling cardiologie of thoraxchirurgie. Daar zult u doorgaans nog 3 dagen liggen.

Bovengenoemde informatie is een richtlijn. Het kan zijn dat uw opname langer of korter duurt, afhankelijk van hoe de TAVI en het herstel verlopen.

Laatst gewijzigd 16 juli 2019 / 7620 / P