Contact
 1. 7623-Aortaklepoperatie TAVI (PID): H6 Weer naar huis
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten Informatie Dossier

Voorbereiding op ontslag

Als u vanuit ons ziekenhuis naar huis gaat

Zaalarts / physician Assistant

De zaalarts of de physician assistant bespreekt met u minimaal een dag van tevoren wanneer u met ontslag mag. Hij of zij doet een lichamelijk onderzoek en controleert uw longen en eventuele arm- en/of beenwond. Hij bespreekt met u de verwachtingen over uw herstel.

Verpleegkundige

Een dag voor ontslag heeft u ‘s middags of ‘s avonds tijdens het bezoekuur een afsluitend gesprek met de verpleegkundige en uw direct betrokkenen. Overlegt u van tevoren met uw partner of familielid wie hierbij aanwezig is.

Dit gesprek gaat over de gehele opnameperiode in ons ziekenhuis en over de herstelperiode die nog voor u ligt. Onderwerpen die worden besproken zijn: gebruik van medicatie, leefregels en revalidatie.

Wanneer Isala niet uw eigen ziekenhuis is maar wel vanuit Isala naar huis gaat 

De secretaresse van de verpleegafdeling in Isala faxt de ontslagbrief en instructies voor revalidatie naar uw cardioloog in uw eigen ziekenhuis. Ook krijgt u een brief voor uzelf hierover mee.

Ook geeft de secretaresse aan uw eigen ziekenhuis door dat er een afspraak gemaakt moet worden, 3 weken na ontslag bij uw eigen cardioloog. Dat is ook het moment waarop u bespreekt of u al kunt starten met een revalidatie programma onder begeleiding en waar u dit gaat doen.

Als u wordt overgeplaatst naar uw eigen ziekenhuis

Als u wordt overgeplaatst naar uw eigen ziekenhuis, hoort u dit meestal een dag van tevoren van de zaalarts. Op de dag van de overplaatsing wordt u in de loop van de dag met de ambulance naar

uw eigen ziekenhuis gebracht. De zaalarts, apotheek en verpleegkundige verzorgen een schriftelijke overdracht voor de zorgverleners in uw eigen ziekenhuis. In uw eigen ziekenhuis wordt de revalidatie voortgezet.

Ontslag naar een revalidatieplek

Wanneer uw conditie het niet toelaat om thuis te revalideren, kan het nodig zij om dit op een revalidatieplek te doen. De noodzaak hiervoor wordt bepaald en besproken met u tijdens opname.

Ontslagpapieren

Als de informatie voor uw huisarts en apotheek klaar is, kunt u opgehaald worden. U krijgt de volgende papieren mee:

 • Voorlopige ontslagbrief;
 • Een afspraak voor  3 weken na ontslag krijgt u toegestuurd;
 • Medicatieoverzicht;
 • Bij aanpassing van medicatie: een recept waarmee u uw (nieuwe) thuismedicatie bij uw eigen apotheek of bij de Isala apotheek kunt ophalen;
 • Bij gebruik van acenocoumarol of marcoumar: een kaart van de trombosedienst;
 • Folder Hartrevalidatie na TAVI (informatie voor patiënt);
 • Folder Hartevalidatie na TAVI (informatie voor verwijzer);
 • Folder Leefregels na TAVI (via de lies of chirurgisch).

Leefregels na TAVI

Eenmaal thuis na een aortaklepoperatie bent u nog niet meteen weer de oude. U kunt nog klachten hebben als vermoeidheid, lusteloosheid en kortademig zijn. U kunt ook nog onzeker zijn, u heeft een spannende tijd achter de rug. Het is van tevoren moeilijk te voorspellen hoe uw herstel verloopt. Dit verschilt van persoon tot persoon.

Bij uw verdere herstel speelt u zelf een belangrijke rol. U bouwt langzaam uw dagelijkse activiteiten weer op. Gebruik hierbij de Leefregels na TAVI en het Beweegrecept. Deze informatie krijgt u mee bij ontslag uit het ziekenhuis. De verpleegkundige heeft u adviezen gegeven over wat u kunt doen om verder te herstellen. Op geleide van uw klachten kunt u uw dagelijkse activiteiten weer oppakken.

Afhankelijk van de manier waarop een nieuwe hartklep bij u is geïmplanteerd, volgt u de leefregels die daarvoor gelden. U dient zich daar zoveel mogelijk aan te houden.

Controles na opname

Wanneer Isala uw eigen ziekenhuis is:

 • 3 weken na ontslag: controle bij de afdeling Cardiologie in Isala. De controle is met bloedonderzoek en wondcontrole. U krijgt deze afspraak thuis gestuurd;
 • 3 maanden na ontslag: controle bij uw eigen cardioloog in Isala. Voor deze controle wordt ook een echo van uw hart gemaakt. Deze afspraak krijgt u thuis gestuurd.

Wanneer Isala niet uw eigen ziekenhuis is maar u wel vanuit Isala naar huis gaat:

 • 3 weken na ontslag bij uw eigen cardioloog, met bloedonderzoek en wondcontrole. U krijgt deze afspraak thuis gestuurd door uw eigen ziekenhuis;
 • 3 maanden na ontslag: controle bij een TAVI specialist in Isala. Voor deze controle wordt ook een echo van uw hart gemaakt. Deze afspraak krijgt u thuis gestuurd door Isala.
Laatst gewijzigd 16 november 2020 / 7623 / P