Contact
 1. 7642 Cryolaesie

Dit is een behandeling waarbij in een zenuw de pijngeleiding wordt uitgeschakeld door bevriezing. Het kan worden toegepast op verschillende plaatsen in het lichaam. De koude wordt opgewekt door in een speciale naald koolzuurgas te laten stromen. Doordat het gas uitzet, ontstaat aan het uiteinde van de naald een zeer lage temperatuur, waardoor de zenuw bevriest. In deze folder leest u meer over de behandeling.

Voorbereiding

 • Als u (mogelijk) zwanger bent, geeft dat dan vóór uw behandeling door aan uw behandelend anesthesioloog/pijnbehandelaar.
 • Houd er rekening mee dat de anticonceptiepil tot de eerstvolgende menstruatie niet meer betrouwbaar is.
 • Na de behandeling mag u op die dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorgt u er daarom voor dat er dan een begeleider is die u naar huis brengt.
 • Gebruikt u antistollingstabletten en/of NSAID’s zoals Ibuprofen? Dan bespreekt uw behandelend anesthesioloog/pijnbehandelaar met u vanaf welk moment u hiermee tijdelijk moet stoppen.
 • Als u diabetes heeft, mag u gewoon uw dagelijkse routine volgen. U hoeft niets speciaal te doen.
 • Op de dag van de behandeling mag u van tevoren gewoon eten en drinken.
 • Wij raden u aan om makkelijk zittende kleding aan te trekken op de dag van uw behandeling.
 • Bent u overgevoelig voor jodium, pleister, contrast- of verdovingsvloeistof? Geef dat dan aan bij uw behandelend anesthesioloog/pijnbehandelaar.

Behandeling

 • De behandeling vindt plaats in een speciaal daarvoor ingerichte behandelkamer.
 • De pijnspecialist desinfecteert uw huid.
 • Vervolgens krijgt u een plaatselijke verdoving.
 • Afhankelijk van de dikte van de sonde wordt soms een klein sneetje gemaakt.
 • Zodra de verdoving werkt, brengt de arts de sonde in, in de buurt van de zenuw.
 • Vervolgens wordt een 'stimulatiestroom' door de sonde gestuurd. Dit is een zwakke, niet schadelijke, elektrische stroom die via de punt van de sonde naar de zenuw gaat om de exacte positie van de sonde bij de zenuw te bepalen.
 • Het bevriezen van de zenuw duurt 2 keer 3 minuten met een tussenpauze van één of twee minuten. Dit is niet pijnlijk.
 • Het koolzuurgas hoort u tijdens de behandeling stromen, dit maakt een sissend geluid.
 • Soms wordt een verdovingsvloeistof en een corticosteroïd (ontstekingsremmer) toegediend.
 • Als het nodig is, wordt het sneetje, waar de sonde is ingebracht, gehecht en een pleister opgeplakt.

Duur behandeling

De behandeling duurt ongeveer een kwartier tot een half uur.

Na de behandeling

Na de behandeling blijft u nog korte tijd ter observatie. 

Resultaat

Pas na acht weken is het zinvol het resultaat van de behandeling te beoordelen. U krijgt hiervoor een controleafspraak in het Pijncentrum. Dit kan ook telefonisch gebeuren. In een aantal gevallen is een aanvullende behandeling noodzakelijk.

Bijwerkingen en mogelijke complicaties

 • Na de behandeling heeft u mogelijk enkele dagen napijn. U mag pijnstillers nemen, zoals Paracetamol. Als dit niet voldoende helpt, kunt u contact opnemen met uw huisarts.
 • Let op tekenen van infectie zoals roodheid, zwelling en pijn in combinatie met koorts.
 • Ook kan er een bloeduitstorting ontstaan, doordat een bloedvaatje is geraakt tijdens de behandeling. Dit trekt vanzelf weer weg.

Contact

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Pijncentrum
088 624 26 98 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
isalapijncentrum@isala.nl

Meppel

Pijncentrum
088 624 26 98 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
isalapijncentrum@isala.nl

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 8 april 2022 / 7642