Contact
  1. 7901-MRI-onderzoek: prostaat
Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Met MRI-onderzoek kunnen afbeeldingen worden gemaakt van het inwendige van de mens. Het onderzoek wordt uitgevoerd om vast te kunnen stellen waardoor lichamelijke klachten worden veroorzaakt.

 

Binnenkort wordt u verwacht op de afdeling Radiologie (röntgenafdeling) voor een MRI-scan van de prostaat:

O  Met endorectale spoel

O  Zonder endorectale spoel 

Wat is een MRI-scan?

MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. De MRI bestaat uit een tunnel en een verschuifbare tafel. Tijdens het onderzoek ligt u op deze verschuifbare tafel. Hoe ver de tafel de tunnel inschuift, is afhankelijk van welk MRI-onderzoek de medisch specialist voor u heeft aangevraagd. De tunnel is aan de voor- en achterkant open.

Magnetische velden en radiogolven

MRI is een onderzoeksmethode waarbij van buitenaf afbeeldingen van het inwendige van de mens kunnen worden gemaakt. De werking van MRI is niet gebaseerd op röntgenstraling, maar op magnetische velden en radiogolven. Met een sterke magneet en radiogolven worden er in het te onderzoeken lichaamsdeel radiogolven opgewekt. Een antenne vangt de signalen op en de computer zet deze om in beelden. Zo kunnen er doorsneden van het lichaam worden weergegeven. Deze techniek is tot op heden niet schadelijk gebleken.

Net als bij gewone magneten en radiogolven voelt u hier niets van. Wel hoort u tijdens de opnamen een kloppend/tikkend geluid. Het tikkende geluid is niet continu, maar duurt steeds opnieuw enkele minuten, en het verschilt in sterkte en tempo. U krijgt van de laborant een koptelefoon of oordopjes om dit geluid te dempen. Door de koptelefoon of oordopjes kunt u eventueel naar de radio luisteren of een eigen meegenomen cd beluisteren. Deze cd kunt u voor aanvang van het onderzoek aan de laborant geven. U kunt het kloppende/tikkende geluid van de MRI hier beluisteren.

Contrastvloeistof

Bij dit onderzoek maken we gebruik van contrastvloeistof. Deze contrastvloeistof heet Gadolinium en wordt tijdens het onderzoek via een infuus toegediend. Het Gadolinium mengt zich met het bloed en komt zo overal in het lichaam. Gadolinium is een zeer veilig contrastmiddel. U merkt niets van de toediening van dit contrastmiddel.

Risico’s contrastmiddel (gadolinium) bij MRI-onderzoek

Als de patiënt een MRI scan moet ondergaan, kan er door een infuus een contrastvloeistof worden toegediend. Er is een kleine kans op bijwerkingen en allergische reacties.

Toediening contrastvloeistof via het infuus

Om de contrastvloeistof te kunnen geven moet er een infuusnaald geplaatst worden. Het komt vaak voor dat er een hematoom (blauwe plek) ontstaat, dit is vervelend maar onschuldig. Het komt zelden voor dat de infuusnaald niet goed in het bloedvat zit. Als de infuusnaald niet goed zit tijdens het toedienen van de contrastvloeistof doet dit meteen pijn en kan de arm dik worden. Wat zeer weinig voorkomt is dat een zenuw of spier in de knel komt, dan zal de patiënt naar de eerste hulp gestuurd worden.

Voorbereiding op MRI-onderzoek

Voor een MRI-onderzoek gelden speciale voorzorgsmaatregelen. Deze zijn nodig omdat de MRI-magneet zeer sterk is (10.000 tot 40.000 keer sterker dan het magnetisch veld van de aarde) en zodoende losse metalen voorwerpen met grote snelheid kan aantrekken. Om uw veiligheid te kunnen garanderen gelden daarom onderstaande voorzorgsmaatregelen:

  • Neem geen metalen voorwerpen mee in de MRI-ruimte. Denk hierbij aan sleutels, pennen, metalen munten, brillen, zakmessen, sieraden, horloges, gehoorapparaten, haarspelden, riemgespen, enzovoort. Ook is het verstandig om kledingstukken zonder ritsen of metalen knopen aan te doen, zoals een joggingbroek of een pyjama.
  • Mascara kan metalen deeltjes bevatten. Gebruik daarom geen mascara.
  • Hebt u metalen voorwerpen in uw lichaam, zoals kunstgewrichten, kunstkleppen, metalen clips, neem dan contact op met uw behandelend arts.
  • Metaalbewerkers en lassers hebben soms kleine metaalsplinters in het oog. Deze splinters kunnen het oog beschadigen wanneer ze in het magnetisch veld komen. Meld dit vooraf bij uw behandelend arts.

Patiënten met een pacemaker, neurostimulator of een inwendige insulinepomp komen in principe niet voor een MRI-scan in aanmerking. Meld daarom altijd aan uw behandelend arts of uw dergelijke inwendige apparaten hebt.

Let op
Het is belangrijk dat u gedurende het onderzoek stil kunt blijven liggen. 

Voorbereiding bij medicijngebruik

Als u een MRI-onderzoek ondergaat, mag u de medicijnen die u gebruikt, gewoon blijven innemen. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het medicijn Buscopan. Dit medicijn zorgt ervoor dat uw darmen niet te veel bewegen tijdens het onderzoek, zodat er geen bewogen beelden van de prostaat kunnen ontstaan. Dit medicijn kan echter niet gebruikt worden als u glaucoom heeft, ook wel bekend als groene staar. Mocht u dit hebben, meld dit bij de laborant vóór het onderzoek.

Voorbereiding bij claustrofobie

Tijdens het MRI-onderzoek ligt u in een kleine tunnel die aan hoofd- en voeteneinde open is. Als u niet in kleine ruimtes durft, kan dit soms erg moeilijk zijn. Bespreek dit met uw behandelend arts. Hij kan u eventueel een rustgevend middel meegeven. Ook kunt u in overleg een begeleider meenemen in de onderzoeksruimte. Deze persoon zit dan aan het hoofd- of voeteneinde van de tunnel.

Aanmelden

Op de dag van het onderzoek meldt u zich aan bij een aanmeldzuil in de Centrale hal. Hiervoor heeft u uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) nodig. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm hoe laat en bij welke afdeling u moet zijn. Ook ziet u op het scherm of er een wachttijd is bij het spreekuur. Alle afspraakgegevens worden geprint op uw afsprakenticket.

U hoeft pas kort voor het tijdstip van uw afspraak op de polikliniek te zijn. Tot die tijd kunt u plaatsnemen in de Centrale hal of in de passage. Als het tijdstip van uw afspraak nadert, gaat u naar de polikliniek waar u een afspraak heeft. Daar aangekomen houdt u uw afsprakenticket opnieuw voor een aanmeldzuil. Op het scherm verschijnt in welke wachtruimte u plaats kunt nemen.

Verloop van het onderzoek

De radiodiagnostisch laborant brengt u van de wachtruimte naar een kleedkamer. Hier kunt u uw kledingstukken die metaal bevatten en uw sieraden achterlaten. In de onderzoeksruimte krijgt u van de laborant eerst een uitleg over het verloop van het onderzoek. Vervolgens gaat u op een dunne matras in de verlichte tunnel liggen. U krijgt een koptelefoon of oordopjes om het kloppende geluid van de MRI-scan te dempen. Ook krijgt u een alarmbel mee; tijdens het onderzoek kunt u daarmee in geval van nood contact hebben met de laborant. Tijdens het gehele onderzoek kan de laborant u zien.

Het is belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen, omdat het onderzoek anders mislukt. De tijd die nodig is voor het maken van een opname, kan variëren van een paar seconden tot ongeveer tien minuten. Er worden meerdere opnamen gemaakt gedurende het onderzoek.

Soms kan het tijdens een MRI-onderzoek noodzakelijk zijn dat u contrastvloeistof in de bloedbaan krijgt toegediend. De laborant dient deze vloeistof via een infuus in uw arm toe.

MRI van de prostaat met endorectale spoel

Om de prostaat goed gedetailleerd in beeld te kunnen brengen wordt via de anus een antenne (endorectale spoel) ingebracht die in de endeldarm tegen de prostaat aan ligt. De laborant zal u verzoeken op uw zij te gaan liggen om zo de spoel in te kunnen brengen. Aan deze spoel zit ook een ballonnetje. Deze wordt opgeblazen om ervoor te zorgen dat de spoel op de juiste plek blijft zitten. Dit kan een gevoel van aandrang geven, maar mag geenszins pijnlijk zijn. Deze spoel blijft gedurende het gehele onderzoek in de endeldarm zitten. Na het inbrengen kunt u weer op de rug liggen.

Via het ingebrachte infuus zal nu ook het medicijn Buscopan worden toegediend. Vervolgens krijgt u nog een plaat, die ook als antenne fungeert, over uw onderbuik geplaatst. U krijgt oordoppen en een koptelefoon om het hard kloppende geluid van de MRI-scan te dempen. Ook krijgt u een alarmbel mee. Tijdens het onderzoek kunt u daarmee in geval van nood contact hebben met de laborant. Tijdens het gehele onderzoek kan de laborant u zien. U zult ongeveer 30 minuten in de MRI-scanner liggen.

MRI van de prostaat zonder endorectale spoel

Bij een MRI van de prostaat zonder endorectale spoel krijgt u géén antenne in de endeldarm. U zult ongeveer 35 minuten in de MRI-scanner liggen. Verder is het onderzoek exact hetzelfde als een MRI van de prostaat met endorectale spoel. 

Na het onderzoek

Als het onderzoek klaar is, haalt de laborant u uit de tunnel. Alle op u aangebrachte onderdelen worden verwijderd. Mocht u op dat moment nog ongemakken ondervinden van het onderzoek, kunt u dit aangeven bij de laborant. Als het nodig is, kan er dan nog even overlegd worden met de radioloog.
Rijd na het onderzoek niet zelf naar huis, maar zorg dat iemand u naar huis kan brengen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend t.a.v. het effect van Contrastmiddel op de rijvaardigheid. Indien u zich echter na het onderzoek onwel voelt, moet u geen voertuigen besturen en/of machines gaan bedienen.

Tijdens de behandeling met Buscopan injectievloeistof kunt u last krijgen van wazig zien (accommodatiestoornissen) of duizeligheid. Wees voorzichtig tot u weet hoe u op Buscopan injectievloeistof reageert. Als u last krijgt van wazig zien of duizeligheid moet u geen motorvoertuig besturen of machines bedienen.

Uitslag MRI-onderzoek

De beelden die tijdens het MRI-onderzoek zijn gemaakt, worden bekeken en beoordeeld door de radioloog. De radioloog maakt een verslag van het onderzoek. De arts die de MRI-scan voor u heeft aangevraagd, ontvangt de onderzoeksuitslag. U krijgt van hem of haar de uitslag, ofwel telefonisch ofwel tijdens het volgende polikliniekbezoek (afhankelijk van wat u met deze arts hebt afgesproken).

De radiodiagnostisch laborant die bij u het onderzoek heeft uitgevoerd, mag u niets over de uitkomsten van het onderzoek meedelen. Om te voorkomen dat u een verkeerde of onvolledige uitslag krijgt, doen de laboranten daarom geen uitspraken over het verloop en de uitslag van het onderzoek.

Afspraak maken

Voor een afspraak voor een MRI hebt u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

Tot slot

De informatie-uitwisseling tussen arts en patiënt is wettelijk geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dat betekent onder meer dat de zorgverlener – in dit geval dus de afdeling Radiologie – u in begrijpelijke taal moet informeren over de aard en het doel van een onderzoek, en over de gevolgen of de eventuele risico's ervan. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, dan kunt u te allen tijde terecht bij de medewerkers van de afdeling Radiologie. De radioloog (en/of laborant) vertelt tijdens het onderzoek steeds wat er gaat gebeuren. U kunt aan hem ook vragen stellen, vooraf en na afloop.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Radiologie
(038) 424 28 82 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

6 februari 2019 / 7901 / L