Contact
 1. 7903-Opname in Behandelcentrum
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Handige informatie over uw opname

Wij vertellen u graag wat meer over de gang van zaken binnen het Behandelcentrum. Handige informatie die u helpt uw weg te vinden in het Behandelcentrum en u voor te bereiden op de opname. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Wij wensen u een prettig verblijf en een spoedig herstel toe.

Still Behandelcentrum
Tip
Neem deze informatie mee tijdens uw opname, dan heeft u de juiste informatie steeds bij de hand.

Voor uw opname

Binnenkort wordt u opgenomen in het Behandelcentrum. Hier vindt u informatie over de voorbereiding in het ziekenhuis en adviezen om u thuis op uw opname voor te bereiden.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Het preoperatief onderzoek

Als u wordt opgenomen voor een operatie, heeft u voorafgaand aan uw opname twee gesprekken bij de polikliniek Preoperatief onderzoek:

 • een gesprek met de apothekersassistente (als u medicatie gebruikt);
 • een gesprek met een verpleegkundige;
 • een gesprek met een anesthesioloog.

Gesprek met apothekersassistente (als u medicatie gebruikt)

 De apothekersassistente neemt het overzicht van de thuismedicatie met u door, om de daadwerkelijk gebruikte medicatie vast te stellen. Denk hierbij ook aan medicijnen die u bij de drogist haalt. De gegevens worden in verband met medicatieveiligheid, vastgelegd in het computersysteem van Isala. Hierdoor beschikt de anesthesioloog altijd over een actueel medicatieoverzicht tijdens het spreekuur.

Het gesprek met de verpleegkundige

Een verpleegkundige van de polikliniek Preoperatief onderzoek licht u tijdens dit gesprek in over de verpleegkundige aspecten rondom de operatieve ingreep. Daarnaast vraagt de verpleegkundige u, afhankelijk van de operatieve ingreep, naar uw thuissituatie. Mocht u bijvoorbeeld zorg nodig hebben na uw thuiskomst, dan kan zij u adviseren hoe u hiervoor voorbereidingen kunt treffen.

Het gesprek met de anesthesioloog

De anesthesioloog is de medisch specialist die verantwoordelijk is voor de anesthesie (verdoving), pijnbestrijding en de overige zorg rondom uw operatie. Tijdens dit gesprek, zal hij een zo goed mogelijk beeld willen krijgen van uw gezondheidstoestand. Daarnaast bespreekt hij met u de verschillende mogelijkheden van anesthesie om samen met u te bepalen welke vorm van verdoving voor u het meest geschikt is. De anesthesioloog bespreekt ook met u het nuchterbeleid van Isala. Meer informatie vindt u in de gerelateerde patiëntenfolder Verdoving (anesthesie) onderaan deze pagina. Lees deze folder aandachtig door.

Afbeelding nuchterbeleid
Afbeelding nuchterbeleid
Let op

Voor een operatie moet u nuchter zijn. Dit houdt in:
 • Tot 6 uur vóór de opnametijd, mag u alleen een licht ontbijt, bijvoorbeeld: 2 beschuiten/ of twee crackers /1 snee brood met jam, flesvoeding of sondevoeding. Het is van groot belang dat uw maag tijdens de operatie leeg is, anders bestaat de kans dat er maaginhoud in uw longen terechtkomt. Dit kan een ernstige longontsteking veroorzaken.
 • Tot 4 uur vóór de opnametijd mag uw baby nog borstvoeding krijgen
 • Tot 2 uur vóór de opnametijd mag u alleen heldere dranken gebruiken, zoals: thee, water of heldere appelsap/limonade (geen melkproducten of bouillon). Tenzij de anesthesioloog dit anders met u heeft afgesproken.

Voorbeeld

U wordt om 15.00 uur verwacht in het ziekenhuis. Dit wordt ook wel de opnametijd genoemd. U mag dan vanaf 09.00 uur niets meer eten. Vanaf 13.00 uur mag u niets meer drinken.

Heeft u risico gelopen op besmetting met een resistente bacterie?

 • Heeft u de afgelopen zes maanden een behandeling ondergaan in een ander ziekenhuis in binnen- of buitenland?
 • Verblijft u in een zorginstelling waar momenteel MRSA-problematiek heerst?
 • Heeft u in uw dagelijks werk direct contact met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of bent u woonachtig op een bedrijf met deze dieren?

Meld dit dan voorafgaand aan het preoperatief onderzoek of bij het secretariaat van de polikliniek. Het kan zijn dat u – zonder dat u het zelf merkt – drager bent van een bijzonder resistente bacterie. Een bijzonder resistente bacterie heeft de eigenschap om ongevoelig te zijn voor bepaalde antibiotica. Deze bacterie kan schadelijk zijn voor patiënten die door hun ziekte een verminderde weerstand hebben. Uw onderzoek of behandeling kan gewoon doorgaan. Maar bij uw verpleging volgen we een aantal speciale richtlijnen om te voorkomen dat ook andere patiënten besmet raken.

Opnamedatum

Zodra uw opnamedatum bekend is, krijgt u telefonisch of schriftelijk bericht van de polikliniek of het secretariaat van uw behandelend specialist. U heeft dan de gelegenheid thuis het nodige te regelen.
Het is ook mogelijk dat u al een opnamedatum gekregen heeft via de secretaresse van uw behandelend arts.
We doen ons uiterste best om u op de afgesproken datum te behandelen. Er kunnen zich echter onvoorziene omstandigheden voordoen, waardoor dit niet mogelijk is. Hoe vervelend ook, voor eventuele financiële schade die u hierdoor lijdt, is het Behandelcentrum niet aansprakelijk.

Voorbereidingen thuis

Wachttijd

Gebruik de tijd voor uw opname om zoveel mogelijk in conditie te blijven. Vooral als u een operatie moet ondergaan, is een zo goed mogelijke conditie belangrijk voor een voorspoedig herstel. Probeer te stoppen met roken, blijf – zover dit mogelijk is – in beweging en eet zo gezond mogelijk.

Wat regelt u vooraf?

Contactpersoon

Het is verstandig om binnen uw familie- of kennissenkring een contactpersoon aan te wijzen. Het Behandelcentrum weet dan aan wie zij inlichtingen mag verstrekken over uw situatie en met wie eventueel contact kan worden opgenomen. De naam en het telefoonnummer van deze contactpersoon kunt u op de eerste dag van uw opname doorgeven aan de verpleegkundige.

Medicatieoverzicht

Het is belangrijk dat uw behandelend arts op de hoogte is van uw medicijngebruik, zodat hij aan de hand hiervan kan bepalen welke medicijnen u tijdens uw verblijf in het Behandelcentrum kunt gebruiken. Wilt u daarom voor uw opname in het Behandelcentrum een actuele medicijnlijst opvragen bij uw eigen apotheek? Voeg hieraan eventuele zelfzorg­medicijnen die u gebruikt - zoals paracetamol of ibuprofen - toe.

Vervoer naar huis

Als u weet hoelang uw opname in het ziekenhuis duurt, kunt u alvast vervoer vanuit het ziekenhuis naar huis regelen. En zo nodig kunt u opvang en hulp voor na uw thuiskomst organiseren. Wij verzoeken u vriendelijk om maatregelen te treffen, zodat u de eerste nacht thuis niet alleen bent.

Wat neemt u mee?

 • afsprakenkaart, als u die heeft ontvangen;
 • zorgpas of polisblad van uw zorgverzekering;
 • geldig identiteitsbewijs; een paspoort, rijbewijspasje of ID-kaart;
  Op verzoek moet u zich in ons Behandelcentrum kunnen legitimeren. Bovendien zijn wij wettelijk verplicht uw burgerservicenummer (BSN) te registreren en/of te controleren.
 • makkelijk zittende kleding, zowel voor overdag als 's nachts, eventueel pantoffels/slippers, een ochtendjas en gewone kleding;
 • toiletartikelen zoals shampoo, een tandenborstel en tandpasta;
  Eventueel: scheerapparaat, maandverband en brillenkoker.
 • medicijnen;
  Als u thuis geneesmiddelen gebruikt, neem deze dan mee in de oorspronkelijke verpakking en geef ze aan de verpleegkundige.
 • ontspanning.
  Het kan plezierig zijn te lezen, te puzzelen, muziek te luisteren of iets dergelijks. Het is mogelijk om draadloos te internetten op uw eigen tablet of smartphone.

Wat neemt u niet mee?

 • Handdoeken zijn beschikbaar.
 • Waardevolle bezittingen zoals horloge, trouwring en andere sieraden kunt u beter thuislaten. Voor verlies of diefstal van uw eigendommen kan ons Behandelcentrum niet aansprakelijk worden gesteld. Mocht u toch iets kwijt raken, dan kunt u dit melden bij de leidinggevende van uw afdeling.
 • Heeft u wel waardevolle bezittingen bij u, dan kunt u deze opbergen in een kluisje, in de garderobekast op de verpleegkamer. Iedere patiënt heeft de beschikking over een eigen kluisje.

Niet fit, verkouden of griep?

Bent u verkouden of heeft u griep? Of vermoedt u dat u besmet bent met een andere infectieziekte zoals diarree, bof of TBC? Meld u dit dan alstublieft aan ons vóór uw opname. U kunt dit telefonisch doorgeven aan degene van wie u de oproep voor uw opname heeft ontvangen.
Vaak kan uw onderzoek of behandeling gewoon doorgaan, maar bij uw verpleging worden speciale richtlijnen gevolgd om te voorkomen dat andere patiënten besmet raken.

Wanneer u zich op de ochtend van de opname niet fit voelt of koorts heeft, neemt u dan voor de zekerheid contact op met de afdeling waar u wordt opgenomen.

Uw verblijf

Wij informeren u graag over de gang van zaken in het Behandelcentrum en over de mensen die u tegenkomt tijdens uw verblijf.

Let op
U wordt ongeveer twee uur voor de ingreep opgenomen op de dagverpleging, tenzij dit anders met u is overlegd. Het moment waarop u weer naar huis mag, is afhankelijk van verschillende factoren zoals uw verdoving en herstel. Het kan daardoor voorkomen dat u pas aan het einde van de dag of in de loop van de avond naar huis mag.

Centrale balie

Op de dag van uw opname meldt u zich bij de Centrale balie in het Behandelcentrum. Mocht u dat nog niet hebben gedaan, dan kunt u zich daar laten registreren. Het is mogelijk dat de secretaresse van de Centrale balie u ook nog enkele vragen stelt. De Centrale balie is gesloten van 21.00 tot 7.00 uur. Als u in verband met uw opname nog bepaalde onderzoeken moet ondergaan, worden deze eerst uitgevoerd.

Op de verpleegafdeling

De verpleegkundige komt u ophalen uit de wachtruimte. Dan heeft u een gesprek met een verpleegkundige over de gang van zaken tijdens uw opname en uw operatie. Aan de verpleegkundige kunt u de naam en het telefoonnummer van uw contactpersoon melden. Als u een dieet heeft of overgevoelig bent voor bepaalde voedingsstoffen, is het belangrijk dat u dit doorgeeft aan de verpleegkundige. Wilt u het ook doorgeven als er zich wijzigingen hebben voorgedaan in uw gezondheidssituatie of medicijngebruik sinds het preoperatief onderzoek?
U komt op een één-, twee-, vier- of zespersoonsverpleegkamer te liggen. Op de kamers worden zowel mannen als vrouwen verpleegd.

Om vergissingen met andere patiënten te voorkomen krijgt u een polsbandje om met daarop uw naam, geboortedatum en patiëntnummer. U bent verplicht dit bandje tijdens uw verblijf in ons Behandelcentrum te dragen.

Medicijngebruik

Overhandig aan de verpleegkundige eventueel de door u meegebrachte medicijnen van thuis of het medicatieoverzicht van uw apotheek. Mocht u de medicatie anders gebruiken dan aangegeven staat op het overzicht, vertel dit er dan bij. Bent u voor bepaalde stoffen of medicijnen overgevoelig (allergisch), geef dit dan door aan de verpleegkundige.
Gebruik tijdens het verblijf in het Behandelcentrum nooit meegebrachte geneesmiddelen zonder overleg met uw arts; deze kunnen uw behandeling beïnvloeden.
Het kan voorkomen dat de medicijnen die u in het Behandelcentrum krijgt, er anders uitzien dan u gewend bent. Dit komt doordat onze eigen ziekenhuisapotheek dan een ander merk verstrekt. Gebruikt u een geneesmiddel dat niet in het assortiment van de ziekenhuisapotheek voorkomt, dan vervangt de ziekenhuisapotheker het door een gelijkwaardig middel. De werking van deze medicijnen is vergelijkbaar.

Medische zorg

Isala is een groot opleidingsziekenhuis. In ons ziekenhuis en ons Behandelcentrum komt u dus artsen-in-opleiding, verpleegkundigen-in-opleiding en andere zorgverleners die in opleiding zijn, tegen. Zij zijn betrokken bij uw behandeling, maar de medisch specialist is als behandelend arts eindverantwoordelijk voor uw behandeling.
Als u vóór uw opname al op de polikliniek bent geweest, heeft u de medisch specialist waarschijnlijk al ontmoet. Hij wordt bijgestaan door arts-assistenten; dit zijn afgestudeerde artsen die daarna tot medisch specialist worden opgeleid.
Ook werken er co-assistenten, dit zijn artsen in opleiding die onder leiding en toezicht van de medisch specialisten en arts-assistenten werken.

De artsen informeren u over uw medische behandeling. Zij vertellen u tijdens de artsenvisite over de onderzoeken die verricht worden, de voorgestelde behandeling, het medicijngebruik, de operatie, de uitslag van de operatie en leefregels voor thuis. Is de uitleg van de arts niet duidelijk of worden er vaktermen gebruikt die u niet kent, vraag dan om uitleg. Informeer ook gerust naar de gevolgen van een behandeling, zoals pijn, ongemak en eventuele andere consequenties. U heeft recht op deze informatie.
Als u het met een bepaalde wijze van behandelen niet eens bent, bespreek dit dan met uw behandelend arts. Misschien kan uw behandeling worden veranderd, gestaakt of – na meer uitleg of een aanpassing – met uw instemming worden vervolgd.

Gebruik van lichaamsmateriaal

Het kan zijn dat tijdens uw behandeling uw lichaamsmateriaal zoals bloed, urine of spierweefsel wordt onderzocht. Een deel van dit lichaamsmateriaal wordt bewaard om later te kunnen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen we onderzoeks- en behandelmethoden verbeteren. Het materiaal wordt anoniem bewaard. Als u niet wilt dat we uw lichaamsmateriaal gebruiken voor onderzoek, vertel dit dan aan uw behandelend arts of aan de polikliniek/het secretariaat van uw behandelend specialist. Uw naam wordt dan opgenomen in het (elektronisch) dossier dat altijd wordt geraadpleegd voordat er een onderzoek plaatsvindt.
Als uw lichaamsmateriaal wél voor wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt, kunnen hiermee nieuwe bevindingen worden gedaan. Uw behandelend arts zal de anoniem gemaakte gegevens weer koppelen aan de patiëntgegevens en contact met u opnemen. Als u liever niet geïnformeerd wilt worden over nieuwe bevindingen, dan kunt u dit melden. Als lichaamsmateriaal niet anoniem wordt bewaard voor onderzoek, is vooraf altijd uw toestemming nodig. Uw arts zal dit met u bespreken.

Geestelijke verzorging

Binnen Isala zijn meerdere geestelijke verzorgers aanwezig. Zij verzorgen ondersteunende of begeleidende gesprekken over ziektebeleving, zingeving en levensbeschouwing. Als patiënt of als familie van een patiënt kunt u een beroep doen op een van de geestelijk verzorgers. Voor meer informatie over de geestelijke verzorging, verwijzen wij u graag naar onze site.

Andere ziekenhuismedewerkers

Op de verpleegafdeling komt u ook service-assistenten, een ­secretaresse en facilitair-assistenten tegen. Een groot deel van de ziekenhuismedewerkers werkt achter de schermen; met hen zult u niet rechtstreeks te maken krijgen.
Afhankelijk van uw situatie en uw behandeling zijn andere medewerkers wel direct bij de zorg voor u betrokken. Zo kunt u in contact komen met een diëtist, ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut of maatschappelijk werker. Bij veel onderzoeken - bijvoorbeeld bij het bloedprikken - ontmoet u medisch analisten en laboranten. Ook zijn op veel plekken in het ziekenhuis vrijwilligers aanwezig.

Eten en drinken

Als u voor een dagopname wordt opgenomen, krijgt u tijdens deze dag een broodmaaltijd aangeboden. De broodmaaltijden worden direct aan uw bed samengesteld en uitgeserveerd door de service-assistent. U kunt ter plekke uitzoeken wat u wilt eten.
Als u een of meerdere nachten moet blijven in het Behandelcentrum, krijgt u een warme maaltijd. U krijgt een menukaart waarop u de mogelijkheden voor de warme maaltijd voor die dag kunt zien. In de afdelingskeuken liggen koelverse maaltijden op voorraad. De maaltijd van uw keuze wordt vervolgens bereid en uitgeserveerd. Dit is mogelijk tussen 12.00 - 13.00 uur of tussen 17.00 - 19.00 uur. Voor het algemene menu geldt dat er dagelijks een keuze is uit zeven categorieën: rund, kip, varken, vis, vegetarisch, eenpansgerecht kip of eenpansgerecht vegetarisch. Ook patiënten die een dieet volgen, hebben een ruime menukeuze. De service-assistent kan u adviseren welke maaltijden voor u geschikt zijn. Ook komt de service-assistent regelmatig langs om te vragen of u iets wilt drinken.

Na uw opname

Uw behandelend arts bespreekt met u wanneer uw medische behandeling is afgerond en u het Behandelcentrum kunt verlaten.

U krijgt ontslaginformatie mee en eventueel een datum voor een controleafspraak. Misschien schrijft uw arts u medicijnen voor of geeft hij u speciale leefregels mee. Of hij adviseert u een dieet te volgen of verwijst u naar een fysiotherapeut.
Het kan ook zijn dat u na uw opname thuis verpleging of verzorging nodig heeft. De afdelingsverpleegkundige bespreekt dit met u en schakelt zo nodig een transferverpleegkundige in: een verpleegkundige die gespecialiseerd is in het regelen van nazorg.

Vervoer naar huis

U kunt na een opname beter niet zelf naar huis rijden. Uw opname kan invloed hebben op uw oplettendheid en rijvaardigheid. Naast het feit dat dit voor uzelf en uw medeweggebruikers gevaarlijke situaties kan opleveren, loopt u bij een ongeval ook het risico aansprakelijk te worden gesteld.
Vraag zelf familie of kennissen om u naar huis te brengen. U kunt natuurlijk ook (op eigen kosten) met een taxi naar huis. Vervoer met de ambulance gebeurt alleen als dat medisch noodzakelijk is; dit regelt de verpleegkundige.

Huisarts

Uw behandelend arts informeert uw huisarts over uw ziekenhuis­opname.

Huisregels

Wat zijn de bezoektijden, mag u overal uw mobiele telefoon gebruiken en hoe regelt u een TV bij uw bed? Hier vindt u handige informatie voor uzelf én uw bezoek.

Respect voor elkaar

Net als ieder ander, verwachten wij ook als ziekenhuis, dat u respectvol omgaat met zowel patiënten, bezoekers als medewerkers. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor uw en onze eigendommen. Agressie en geweld zijn niet toelaatbaar.

Fotograferen en filmen

Medewerkers van Isala en andere aanwezigen mogen niet ongevraagd gefilmd of gefotografeerd worden. Om te mogen filmen/fotograferen moet van tevoren toestemming worden gevraagd. Bovendien dient iedereen die op de foto of film komt, ook zijn schriftelijke toestemming te geven.

Bezoektijden en bezoek

Kijk voor informatie over bezoektijden en aantal bezoekers op www.isala.nl/bezoektijden.

Het meebrengen van eten en drinken

Binnen het Behandelcentrum geldt de wettelijke Hygiënecode. In deze Hygiënecode staan instructies hoe er tijdens het bereiden en verstrekken van voedsel gewerkt moet worden. De instructies zijn opgesteld om te voorkomen dat patiënten ziek worden van het eten. De regels gelden ook voor eten dat door bezoekers wordt meegebracht. Lees hierover meer in de folder 'Voedselveiligheid', die verkrijgbaar is via de verpleging. De brochure staat ook op onze site.

Roken

Isala is een rookvrij ziekenhuis. Dit geldt eveneens voor het Behandelcentrum (W). Ook op de buitenterreinen en in de binnentuinen mag niet worden gerookt. Dit geldt ook voor e-sigaretten (elektronisch).

Bloemen

Van een mooie bos bloemen fleurt iedereen op. Bloemen zijn dan ook ook welkom op de verpleegkamers in het Behandelcentrum.

Bellen

In ons Behandelcentrum is het bellen met een mobiele telefoon toegestaan.

TV en radio

Wanneer u wordt opgenomen in het Behandelcentrum, kunt u op bed gratis gebruik maken van televisie en radio. De afstandsbediening vindt u in het rekje bij uw bed. U ontvangt tevens een hoofdtelefoon. U kunt bij uw verpleegkundige terecht voor meer informatie.

Internet

Tijdens uw verblijf kunt u gebruikmaken van draadloos internet. Na het activeren van het draadloos internet op uw laptop, kunt u via de browser verbinding maken met het Isala-internet. Vervolgens leest u op het scherm de spelregels.

Samen voor veilige zorg

Natuurlijk zijn de zorgverleners van Isala verantwoordelijk voor veilige zorg tijdens uw behandeling en verblijf in ons ziekenhuis. Zij moeten er voor zorgen dat u bijvoorbeeld de juiste medicijnen en de juiste behandeling passend bij uw situatie, krijgt. Maar zelf kunt u ook een bijdrage leveren aan veilige zorg en samen met ons zorgen dat fouten zoveel mogelijk voorkomen worden.

Wat kunt u doen?

 • Geef alle informatie over uw gezondheidstoestand aan ons door; over uw medicijngebruik, eventuele allergieën. Vertel hoe u zich voelt en wat u van de zorgverlener verwacht en stel gerust vragen.
 • Zeg het als u iets niet begrijpt en meld het als u ergens over twijfelt of bezorgd over bent. Uit het als u het gevoel heeft dat er iets niet klopt. Controleer ook altijd uw naam en geboortedatum.
 • Noteer welke medicijnen u gebruikt en neem deze lijst mee: vraag uw apotheker om een uitdraai van uw medicijnlijst, zeg het als u twijfelt over de medicijnen die u krijgt.
 • Stel vragen als iets anders gaat dan u verwacht: bijvoorbeeld als de zorgverlener u een andere behandeling geeft dan volgens u is afgesproken. Durf te vragen.
 • Volg instructies en adviezen goed op, vraag wat u wel en niet mag doen. Laat weten als u voor uw gevoel tegenstrijdige adviezen of informatie krijgt.
 • Neem gerust een familielid of goede bekende mee tijdens uw gesprek met de arts of een andere zorgverlener. Twee horen meer dan één.

Patiëntveiligheidskaart

Afbeelding Patiëntveiligheidskaart

 

Afbeelding 1: patiëntveiligheidskaart

De patiëntveiligheidskaart bevat tips om zelf actief een bijdrage te leveren aan de veiligheid van uw eigen behandeling en is ontwikkeld door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) in samenwerking met het Landelijk Expertisecentrum voor Verpleging en Verzorging (LEVV), het UMC Utrecht, Isala en de Orde van Medisch Specialisten.

Recht op privacy

Al onze medewerkers hebben wettelijk de plicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens. Uitsluitend uw behandelend arts, uw huisarts, uw thuisapotheek en andere zorgverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn, hebben inzage in uw gegevens. Alleen met uw schriftelijke toestemming mag informatie over u verstrekt worden aan derden.

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor registratie van bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek. Deze registratie is anoniem, dat wil zeggen dat uw naam en alle andere persoonlijke gegevens weggelaten worden. Dat geldt ook voor het verzamelen van gegevens in het kader van kwaliteitsbewaking en -verbetering. Als u bezwaar heeft tegen registratie van uw gegevens, dan kunt u dit rechtstreeks kenbaar maken aan de zorgverlener. U kunt zich ook wenden tot de privacyfunctionaris.

Het recht op privacy houdt nog meer in. Medische handelingen moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien. Ook kunt u vragen om in een aparte ruimte een gesprek te voeren met uw zorgverlener. Uw privacy moet zo veel mogelijk worden gerespecteerd.

U kunt de privacyfunctionaris telefonisch bereiken op maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 15.30 uur via (038) 424 72 55 of per mail via privacy.functionaris@isala.nl.

U kunt ook schrijven:
Isala
t.a.v. Privacyfunctionaris
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Adresgegevens

Isala
Behandelcentrum (gebouw W)
Dokter van Heesweg 2
Postbus 10400
8000 GK  Zwolle
(038) 424 50 00

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel die dan gerust. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Uw mening telt

Wilt u de enquête over uw ervaring met Isala invullen? U kunt hiervoor benaderd worden op de polikliniek of verpleegafdeling. Wij vinden uw mening belangrijk! Want daar kunnen we van leren, om zo de zorg voor onze patiënten te verbeteren.

Verantwoording tekst

Isala besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze informatie. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie niet (langer) volledig of niet (langer) correct is. Aan de inhoud van deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend en Isala aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit eventuele onvolledige of onjuiste informatie.

6 juli 2020 / 7903