Contact
  1. 7919-Psychologische begeleiding bij orthopedische behandeling

​Afdeling Orthopedie werkt nauw samen met afdeling Medische psychologie van Isala. De psycholoog wordt bij een aantal patiënten ingeschakeld om ondersteuning te geven bij een onderzoek of een behandeling. 

Bij sommige orthopedische klachten is het zinvol om na te gaan of een psychologische situatie een rol speelt bij het ontstaan of het in stand houden van de klachten. Door hieraan aandacht te besteden en u hierin te begeleiden, proberen wij de behandeling van uw klachten te bespoedigen.

De verwijzing naar de psycholoog

U wordt door de orthopedisch chirurg naar de psycholoog verwezen. De psycholoog nodigt u schriftelijk of telefonisch uit voor een afspraak. Tijdens deze afspraak wordt met u overlegt of het contact tot een eenmalig adviesgesprek wordt beperkt, of dat de begeleiding zich over een langere periode zal uitstrekken. Voorop staat dat de hulp van de psycholoog beperkt blijft tot onderzoek of behandeling van de klacht waarvoor u naar afdeling Orthopedie verwezen bent. Andere vormen van psychologische hulpverlening of psychotherapie zijn niet mogelijk, hiervoor kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Wat kan de psycholoog voor u doen?

De psycholoog maakt u attent op bepaalde gewoontes waarvan u zich waarschijnlijk niet of nauwelijks bewust bent. U wordt begeleid bij het beoordelen in hoeverre deze gewoontes daadwerkelijk nuttig voor u zijn, bij het omgaan van uw medische situatie. Zo nodig kan de psycholoog u helpen bij het verminderen van de op dat moment minder nuttige gewoontes. Ook biedt de psycholoog u manieren aan om zelf te kunnen oefenen of aan bepaalde situaties te wennen. Hieronder beschrijven we situaties waarbij de psycholoog behulpzaam kan zijn.

Angst voor de ingreep

Een aantal mensen heeft een grote angst voor het ondergaan van een medische ingreep. Velen van hen kunnen door de eigen arts hierin worden gerustgesteld en behandeld. In sommige gevallen is de angst zo groot dat het de behandelresultaten kan beïnvloeden. Uw orthopedisch chirurg overlegt met u over het wel of niet inschakelen van een psycholoog.

Een andere of tweede mening

Bij sommige aangrijpende gebeurtenissen zoals het ondergaan van een grote orthopedische operatie of het niet of slechts gedeeltelijk kunnen verhelpen van de orthopedische klacht kan extra ondersteuning vanuit de medische psychologie wenselijk zijn.

Uw tussenpersoon

Vaak is het raadzaam om voorafgaand aan een uitgebreide en ingrijpende behandeling eens rustig te praten met een buitenstaander. Zeker als u het gevoel heeft niet geheel door de behandelaars begrepen te worden. Omgekeerd kan ook bij de behandelaars twijfel bestaan of de u de gevolgen van een gecompliceerde ingreep kan overzien of een reëel verwachtingspatroon heeft van het resultaat van de behandeling. De psycholoog treedt dan vaak op als tussenpersoon en vertaler voor de gevoelens van u.

Tot slot

Alle vertrouwelijke informatie die u geeft blijft tussen u en de psycholoog. Van de behandeling wordt een kort verslag naar de behandelend orthopedisch chirurg gezonden. Hiervan krijgt u ook een afschrift. Een afspraak bij de psycholoog is inbegrepen in het uurtarief van uw medisch specialist. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Medische psychologie
088 624 52 86 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Medische psychologie
088 624 52 86 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 6 december 2023 / 7919