Contact
 1. 7933-Endovasculaire behandeling bij spataderen

​Uw arts heeft u een spataderbehandeling met behulp van een endovasculaire techniek voorgesteld. Hierbij wordt een katheter in de ader aangebracht die de ader verwarmt, waardoor de wand beschadigt, samentrekt en volledig sluit. Deze behandeling is geschikt voor grote, niet-kronkelig verlopende spataderen.

In het Flebologisch centrum worden twee soorten endovasculaire behandelingen uitgevoerd: de lasertechniek en de radioablatie techniek. De lasertechniek verwarmt het vat door middel van lasergolven. Voor de radioablatie, waarbij de verwarming van het bloedvat door radiofrequente golven (vergelijkbaar met magnetron) wordt opgewekt, werken wij met de VNUS ClosureFast. Deze behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar. In deze folder leest u wat de behandeling inhoudt.

Voorbereiding

Om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat u de volgende instructies opvolgt:

 • Wij adviseren u een hoog opgesneden onderbroek aan te doen, zodat de arts goed bij uw lies kan voor beoordeling tijdens de behandeling. 
 • Smeer uw benen op de dag van de behandeling niet in met crème of zalf.
 • Draag ruime schoenen en ruime kleding. Door de kousen die u na de behandeling moet dragen, past een strakke broek of schoen waarschijnlijk niet meer. Neemt u voor de zekerheid een schone onderbroek mee, het kan namelijk zijn dat er tijdens de behandeling gel op komt.
 • Tijdens de ingreep worden steriele doeken vaak met kleefstrips aan uw been, lies en schaamstreek geplakt. Het verwijderen van deze kleefstrips kan bij beharing pijnlijk zijn. Wij adviseren u daarom een dag vóór uw behandeling, uw been te scheren. Inclusief het gedeelte van de lies tot de schaamstreek.
 • Vanwege de verdoving in uw been, mag u na uw behandeling niet zelf autorijden. Dit is ook om verzekeringstechnische redenen. Neem daarom iemand mee die u naar huis kan brengen.

Behandeling

De behandeling vindt plaats op de polikliniek en gebeurt onder plaatselijke verdoving. Een opname in het ziekenhuis is dus niet nodig. In de behandelkamer wordt de spatader opnieuw beoordeeld met het echoapparaat. Dit echoapparaat wordt ook wel Duplex genoemd en is al eerder gebruikt om uw benen te onderzoeken. Het is namelijk altijd mogelijk dat er sinds het laatste onderzoek veranderingen zijn opgetreden, waardoor de endovasculaire behandeling toch minder geschikt of zelfs onmogelijk blijkt.
Als besloten wordt dat de behandeling door kan gaan, zal er met behulp van het Duplex-apparaat met een stift op uw been aangegeven worden hoe het vat verloopt. Dit gebeurt terwijl u staat. Daarna wordt u gevraagd op de behandeltafel plaats te nemen.

De voorbereidingen voor de eigenlijke behandeling nemen vervolgens de meeste tijd in beslag. Omdat de behandeling steriel plaatsvindt, wordt het te behandelen been – net als in een operatiekamer – bedekt met steriele doeken. Uw hoofd wordt niet bedekt en u kunt gewoon met de arts en de assistentes praten. 

De arts prikt met een naald de ader aan. Door deze naald wordt de benodigde voerdraad in de ader geschoven. Over de voerdraad wordt het introductiesysteem voor de laserdraad of radioablatie-katheter aangebracht Daarna wordt de laserdraad of katheter ingebracht in het vat. U voelt soms het opschuiven van de voerdraad of katheter. Als de laserdraad of katheter in het bloedvat zit, wordt de huid over het gehele te behandelen vaattraject met meerdere prikken verdoofd. Hierbij wordt een schil om het vat gevormd die de omliggende weefselstructuren tegen de vrijkomende hitte beschermt. De uiteindelijke behandeling neemt hierna slechts enkele minuten in beslag.

De behandeling inclusief de voorbereiding duurt ongeveer een half uur tot een uur.

Screenshot video spataderonderzoek 

Na de behandeling

 • Direct na de behandeling wordt een witte verbandkous om het been aangebracht. Hier overheen komt een bruine elastische kous. Dit wordt gedaan om bloeduitstortingen te voorkomen.
 • De witte verbandkous draagt u minimaal 48 uur, dus twee dagen en twee nachten. De bruine kous draagt u minimaal een week. U mag een week lang niet staan of lopen zonder de bruine kous. U draagt de bruine kous zodra u uit bed gaat. Ook 's nachts als u uit bed gaat om bijvoorbeeld te plassen.
 • Na de behandeling adviseren wij u nog 15 tot 20 minuten in de buurt van de wachtkamer rond te lopen. Dit omdat er een enkele keer misselijkheid of duizeligheid kan optreden.
 • Ook nadat u bent thuisgekomen, raden wij u aan om regelmatig te lopen. Veel bewegen zorgt ervoor dat het dichtgebrande bloedvat minder zal gaan trekken. Bewegen is dus goed, maar wel met mate.
 • Vermijd de eerste twee weken na de ingreep intensieve sporten, zoals wielrennen of hardlopen. Hierna mag u weer uw normale activiteiten hervatten.
 • Zolang u de kousen draagt, kunt u niet douchen.

Mogelijke bijwerkingen

 • Er ontstaat vaak een bloeduitstorting (blauwe plek) rond de aanprikplaats en in het verloop van de behandelde ader.
 • Het kan voorkomen dat u gedurende één à twee weken een trekkend gevoel heeft in het behandelde gebied met enige roodheid of zwelling.
 • Pijn na de ingreep treedt soms in geringe mate gedurende enkele dagen op. Hiervoor kunt u pijnstillers innemen, bijvoorbeeld paracetamol.
 • Er ontstaat soms een voorbijgaande oppervlakkige trombose (aderontsteking) waarvoor u indien nodig ook een pijnstiller kunt innemen, bijvoorbeeld paracetamol.
 • Zelden treedt er zenuwirritatie op waardoor er een tintelend gevoel in het been kan ontstaan. Deze bijwerking is vrijwel altijd tijdelijk van aard.

Onderhoud van de kousen

 • U kunt de kousen wassen in een lauw sopje met een fijnwasmiddel of groene zeep. Drogen mag niet op de verwarming of in de droogtrommel. Zie verder het wasvoorschrift.
 • Als u een vette zalf op uw benen wilt aanbrengen nadat de witte kous uit mag blijven, kan dit alleen ’s avonds als u in bed ligt. Het rubber in de bruine kousen is namelijk niet bestand tegen zalf of crème.

Controle

Op de dag van uw behandeling bespreken wij met u of uw controleafspraak op de polikliniek is of dat het telefonisch is. Neem bij uw controleafspraak op de polikliniek (of bij meerdere behandelingen), de witte en bruine kous weer mee. Ook als deze beschadigd zijn. Als u een of beide kousen vergeet mee te nemen en u krijgt een nabehandeling, dan betaalt u de kous(en) zelf.

Vergoeding en vervolgbehandeling

Uw eerste bezoek aan het Flebologisch centrum wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar spreekt eerst uw eigen risico en eventueel uw vrijwillig eigen risico aan. Mocht uw eigen risico al volledig aangesproken zijn, dan wordt uw bezoek volledig betaald door uw zorgverzekeraar. Niet in alle gevallen wordt deze behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar. Uw fleboloog informeert u over de eventuele kosten. Als u nog een aanvullende behandeling wenst voor de kleinere resterende vaatjes, hou er dan rekening mee dat de aanvullende behandeling van de kleine vaatjes meestal niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.

Heeft u met uw arts afgesproken eerst nog even na te denken over deze behandeling? Weet dan dat als u langer dan een jaar na uw eerste bezoek contact opneemt, wij eerst weer een duplex-onderzoek doen. Zo kunnen wij namelijk zien of het beeld nog hetzelfde is vergeleken met uw eerste bezoek.

Contact

 • Heeft u nog vragen? Dan kunt u tijdens het spreekuur terecht bij de fleboloog-dermatoloog. Het kan handig zijn uw vragen vooraf op te schrijven. Ook kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent.
 • Heeft u na uw behandeling erge klachten van uw been? Of de klachten gaan niet over? Bel dan de assistente van het

Flebologisch centrum

088 624 63 20 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)

 • Bij spoed kunt u ’s avonds en in het weekend contact opnemen met de dermatoloog via het algemene telefoonnummer van Isala: 088 624 50 00.
Laatst gewijzigd 16 januari 2024 / 7933