Contact
 1. 7973-Vervroegd ontslag sondevoeding (PID) H2 Waarom thuis sondevoeding geven?

Patiënten Informatie Dossier

Het doel van het geven van sondevoeding in de thuissituatie is om de opnameduur van een prematuur en/of dysmatuur geboren kind te verkorten. Doordat ouders in staat zijn hun kind thuis sondevoeding te geven, wordt – in samenwerking met de thuiszorg – de zorg van het ziekenhuis naar thuis verplaatst. We gebruiken hiervoor de term 'prevos'. Prevos betekent 'prematuren vervroegd ontslag met sondevoeding'.

​Waarom thuis sondevoeding geven?

Premature baby's zijn kinderen die geboren zijn vóór een zwangerschapsduur van 37 weken. Dysmature baby's zijn kinderen met een geboortegewicht dat te laag is voor de duur van het aantal weken zwangerschap. De belangrijkste reden voor het verplaatsen van deze zorg naar de thuissituatie is om een zo normaal mogelijke situatie voor ouders en hun pre- of dysmature kind te creëren. Dit kan als het kind thuis geleerd wordt te drinken en als er thuis sondevoeding gegeven kan worden. Door thuis sondevoeding te geven, kunnen we bovendien de overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie soepel laten verlopen.

We richten ons op kinderen die op onze afdeling liggen en te vroeg geboren zijn. De laatste weken van hun opname bestaan voornamelijk uit het zelf leren drinken van de benodigde voeding. Zolang een kind niet in staat is zelf voeding te drinken, krijgt hij of zij sondevoeding toegediend. Als uw kind vervroegd met ontslag gaat, betekent dit dat deze zorg verplaatst wordt naar de thuissituatie. U krijgt dan uiteraard de noodzakelijke begeleiding om de dagelijkse verzorging, het zelf leren drinken en het geven van sondevoeding zelfstandig thuis uit te voeren. De prevosverpleegkundige die bij u op huisbezoek komt, speelt hierin een belangrijke rol. Zij begeleidt u en uw kind tijdens deze periode. De prevosverpleegkundige is een kinderverpleegkundige die op de afdeling werkzaam is en daarnaast de thuisbegeleiding doet bij de kinderen die aan prevos deelnemen.

Wat zijn de voordelen?

Als u thuis uw kind leert drinken en sondevoeding gaat geven, levert dit een aantal voordelen op voor u en uw kind.

 • Een langdurige ziekenhuisopname is voor uw kind en voor andere gezinsleden een zware belasting. Allerlei zaken spelen daarin mee. Zo werkt een langdurig verblijf in het ziekenhuis belemmerend op de ontwikkeling van uw kind en het opbouwen van een relatie met uw kind. U bent afhankelijk van het ziekenhuis met zijn regels en van de verschillende medewerkers met wie u en uw kind te maken krijgen. Daarnaast is er de zorg voor eventuele andere kinderen in het gezin en het geregel rondom de dagelijkse bezoeken aan het ziekenhuis.
 • Wanneer uw kind eerder naar huis kan, hoeft u minder te reizen en zal er sneller een normale situatie ontstaan voor uw baby en uw gezin.
 • Doordat u thuis bent met uw kind, leert u ook het ritme van uw kind beter en sneller herkennen.
 • Omdat u vaker zelf voedt, in geval van borstvoeding, en de juiste begeleiding hierbij krijgt, zult u minder geneigd zijn te stoppen met borstvoeding na ontslag. Dit vinden we belangrijk omdat borstvoeding een belangrijke ondersteuning biedt aan de algemene afweer die, vooral bij pre- en dysmature kinderen, nog onvoldoende ontwikkeld is. Borstvoeding geven aan te vroeg geboren kinderen verloopt vaak anders dan bij kinderen die voldragen zijn. Uw kind moet dit nog leren en het drinken kost uw kind nog veel energie, maar er zullen ook wakkere momenten zijn waarop u thuis beter kunt reageren dan in het ziekenhuis.
 • Uw kind heeft minder kans op infecties als hij of zij thuis is. 
Sondevoeding moeder met babySondevoeding baby
 

Wanneer kan uw kind naar huis?

De verpleegkundige van de afdeling bepaalt of uw kind in aanmerking komt voor vervroegd ontslag met sondevoeding. Hierbij kijkt ze naar de volgende criteria:

 • Uw kind heeft geen bewakingsapparatuur meer nodig.
 • Uw kind heeft geen couveusezorg meer nodig.
 • Uw kind krijgt maximaal acht voedingen per dag.

U kunt uw kind mee naar huis nemen als u een aantal handelingen zelfstandig kunt uitvoeren. Die handelingen leert u gaandeweg uitvoeren. Hiervoor wordt een trainingsschema (instructieschema)opgesteld. Het is de bedoeling dat u na de training de volgende handelingen zelfstandig kunt uitvoeren:

 • zuigelingenvoeding klaarmaken;
 • controleren of de sonde goed in de maag ligt;
 • bij problemen de sonde verwijderen;
 • voeding via een 50 ml spuit toedienen;
 • mond- en neusgebied van uw kind verzorgen;
 • weten wat te doen bij problemen (zie bijlage 4);
 • weten wanneer u hulp moet inschakelen.
Laatst gewijzigd 22 maart 2022 / 7973 / P