Contact
  1. 7979-Vervroegd ontslag sondevoeding (PID): Bijlage 6 Verklaring ontslag sondevoeding thuis

Patiënten Informatie Dossier

Uw kind krijgt thuis sondevoeding. U heeft dan een Verklaring ontslag en sondevoeding thuis nodig, en een instructieschema.

Verklaring ontslag en sondevoeding thuis

Hier vindt u een voorbeeld van een Verklaring ontslag en sondevoeding thuis.

Instructieschema

Onderstaand instructieschema dient om te noteren welke handelingen aan ouder(s)/verzorger(s) zijn geïnstrueerd en aangeleerd. Voor de instructie wordt gebruik gemaakt van de betreffende geprotocolleerde werkinstructie en handelingsschema's. In het schema wordt de datum vermeld waarop de handeling is geïnstrueerd en wordt er een paraaf gezet door degene die de instructie heeft verzorgd.

Tabel van folder vervroegd ontslag met sondevoeding PID Bijlage 6 Verklaring ontslag en sondevoeding thuis
Sonde controleren Sondevoeding toedienen met spuit Verzorgen mond/neus Bereiden (sonde)voeding
Informeren over de handeling
Onder begeleiding handeling uitvoeren

Handeling zelfstandig uitvoeren

 

Kind met baby
23 november 2018 / 7979 / P

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.