Contact
 1. 8005-Aërogene isolatie

Om overdracht van micro-organismen tussen patiënten zoveel mogelijk tegen te gaan, houden ziekenhuismedewerkers zich aan basis hygiëne maatregelen, bijvoorbeeld het wassen en desinfecteren van de handen. Op het moment dat de basis hygiënemaatregelen niet voldoende zijn om overdracht van micro-organismen te voorkomen, kunnen wij besluiten isolatiemaatregelen te nemen om (verdere) verspreiding van bacteriën en virussen via direct en indirect contact (via handen en materialen) en via de lucht te voorkomen.

Instructies voor de patiënt

U bent opgenomen in Isala. Het verblijf in een ziekenhuis houdt in dat u in contact komt met ziekenhuismedewerkers, patiënten en apparatuur. In het ziekenhuis krijgt u te maken met bepaalde soorten micro-organismen (dat zijn bacteriën, virussen, gisten en schimmels) die u of uw medepatiënten van nature altijd al bij zich hebben. Deze micro-organismen kunnen soms infecties veroorzaken.

Tijdens een aërogene isolatie dragen medewerkers FFP2 mondneusmasker wanneer zij de kamer betreden. De aërogene isolatie vindt plaats op een eenpersoonskamer met sluis.
In principe blijft u op uw kamer. In overleg met de verpleegkundige mag u voor revalidatie eventueel wel uw kamer verlaten. U draagt dan een mondneusmasker.

Wanneer aërogene isolatie

Aërogene isolatie vindt plaats bij patiënten met ziekten en micro-organismen (bacteriën en virussen) die zich via de lucht verspreiden. Aërogene isolatie wordt in bepaalde gevallen ook toegepast op basis van uw klachten (bijvoorbeeld verdenking open tuberculose).

Instellen van de aërogene isolatie

Bij het instellen van de aërogene isolatie zal de verpleegkundige de volgende punten met u bespreken:

 • De reden van de isolatie.
 • De duur van de isolatie.
 • De maatregelen die genomen moeten worden door de zorg medewerkers.
 • De maatregelen die genomen moeten worden door uw bezoekers.
 • De momenten waarop de verpleegkundige bij u komt.
 • De voorwaarden waaronder de isolatie beëindigd kan worden.

Maatregelen na ontslag

In de thuissituatie zijn isolatiemaatregelen niet meer nodig.
Wanneer u na ontslag naar een verpleeg- of verzorgingshuis gaat of thuiszorg ontvangt dan worden zij geïnformeerd over de juiste maatregelen.

Instructies voor de bezoeker

Wanneer u iemand wilt bezoeken die in aërogene isolatie verpleegd wordt, dan kunt u hem/haar gewoon bezoeken. Kinderen jonger dan 12 jaar worden niet toegestaan, met uitzondering van eigen kinderen die na overleg met de (long)arts wel op bezoek mogen komen.

 • Voorafgaand aan het bezoek meldt u zich bij de afdelingsverpleegkundige.
 • Als bezoeker draagt u in de kamer een FFP2 mondneusmasker. Het is belangrijk dat u dit masker rondom goed aansluitend op zet. Het masker wordt bij het verlaten van de kamer (in de sluis) afgedaan.
 • Na afloop van het bezoek, vóór u de kamer verlaat, desinfecteert u uw handen met handenalcohol.
  Alleen op indicatie gelden er voor bezoek aanvullende maatregelen. De verpleegkundige zal u hier dan over instrueren.
 • Wanneer u zelf in de zorg werkzaam bent wordt geadviseerd om dezelfde maatregelen te nemen als medewerkers.
 • Wanneer u tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis nog meer mensen bezoekt, vragen wij u om de patiënt in aërogene isolatie bij voorkeur als laatste te bezoeken.

Tot slot

 • In overleg met de verpleegkundige kunnen de bezoektijden voor u worden verruimd.
 • Het kan plezierig zijn om te lezen, te puzzelen, muziek te luisteren of iets dergelijks. Denk ook aan handwerkmateriaal, schrijfgerei en uw mobiele telefoon. Verder is het mogelijk om draadloos te internetten.

Contact

Mocht u vragen hebben of problemen ervaren door de isolatie, aarzelt u dan niet deze met de verpleegkundige of behandelend arts van de afdeling te bespreken.

Zwolle

Dokter van Heesweg 2
8025 AB  Zwolle
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Meppel

Hoogeveenseweg 38
7943 KA Meppel
Postbus 502
7940 AM Meppel

This leaflet is also available in English: 'Airborne isolation' (see below).

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 8005

Gerelateerde folders