Contact
  1. 8045-Hartfalen (PID): H6 Hartfalenrevalidatie
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten Informatie Dossier

Hartfalenpatiënten hebben over het algemeen klachten als kortademigheid, vermoeidheid en het vasthouden van vocht. Dit kan u beperken in activiteiten zoals uzelf verzorgen, het huishouden, werken, hobby’s beoefenen en uitgaan. Doordat u minder lichamelijke activiteiten verricht, neemt uw uithoudingsvermogen nog verder af. Naast medicatie is ook een gezonde leefstijl van belang. Hiervoor hebben wij een hartfalenrevalidatieprogramma.

Hartfalenrevalidatieprogramma

Het hartfalenrevalidatieprogramma bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Fitmodule: in deze module gaat u intensief, maar verantwoord trainen. Hierbij wordt aandacht besteed aan uw kracht en conditie. Tevens is het belangrijk dat u uw eigen grenzen leert kennen en hier op een verantwoorde manier mee om kunt gaan. Bovendien krijgt u bewegingsadviezen voor thuis.

    U volgt deze module in groepsverband, zonder aanwezigheid van partner.
  • Workshop Leefstijl: In deze module wordt ingegaan op wat u zelf kunt doen om zo gezond mogelijk te leven. Het gaat over veranderen van (ongezond) gewoontegedrag en het omgaan met stress. Daarbij krijgt u handvatten om obstakels die er zijn, te overwinnen.

    U volgt deze module in groepsverband. Uw partner is hierbij van harte welkom.
  • Informatiemodule diëtist: In deze module wordt ingegaan op alle aspecten rondom voeding bij hartfalenpatiënten. U krijgt informatie over zout en vocht in de voeding en hierbij tips over hoe u uw voeding kunt aanpassen. Deze groepsmodule is optioneel en uw partner mag aanwezig zijn.
  • Consult maatschappelijk werk: Dit consult is optioneel. Maatschappelijk werkers bieden psychosociale begeleiding. Dit houdt in dat ze de kern van het probleem analyseren, de oorzaken en wat het probleem in stand houdt. Samen met u zal dan gekeken worden welke mogelijkheden er zijn om het probleem of problemen het hoofd te bieden.

Daarnaast biedt de maatschappelijk werker ook praktische begeleiding, denk hierbij aan zaken als werksituatie, financiën, aanvragen doen vergoedingen/ ondersteuning.

Tot slot verleent het maatschappelijk werk ook ondersteuning aan partners, kinderen en andere betrokkenen. Dit betreft een individueel consult, indien gewenst met aanwezigheid van uw partner.

Aanmelden

Uw cardioloog of verpleegkundig specialist kan u adviseren om deel te nemen aan de hartfalenrevalidatie en in overleg u daarvoor aanmelden.

Voorafgaand aan het hartrevalidatieprogramma krijgt u een (intake)gesprek met de sportarts en fysiotherapeut. Zij gaan met u in overleg wat uw doelen zijn en welke onderdelen van het programma u gaat volgen. Voorafgaand aan de fitmodule krijgt u nog een fietstest om te zien hoe het er voor staat met uw conditie en om de training op de juiste intensiteit te kunnen instellen.

Succes verzekerd?

Het programma van de hartfalenrevalidatie is zo opgezet dat u een positief resultaat mag verwachten. Maar dit hangt mede af van uw eigen inzet. Ook is belangrijk dat u, na het beëindigen van het revalidatieprogramma, blijft doorgaan met datgene wat u in het revalidatieprogramma heeft geleerd. We besteden aandacht aan de mogelijkheden die er zijn om na de revalidatie het bewegen vol te houden en helpen u verder op weg.

Verzekering

De behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Afhankelijk van uw zorgverzekering worden de kosten voor de training die u gaat volgen na het revalidatieprogramma wel of niet vergoed. Informeer hiernaar bij uw eigen zorgverzekering.

Tip: Informeer bij uw zorgverzekering of u in aanmerking komt voor reiskostenvergoeding.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft over de hartfalenrevalidatie, neem dan contact op met de hartfalenpolikliniek, in het Harthuis.

Locatie Zwolle

t (038) 424 57 21 van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Locatie Meppel

t (0522) 23 30 20 van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.30 uur.

Laatst gewijzigd 27 mei 2020 / 8045 / P