Contact
  1. 8045-Hartfalen (PID): H6 Hartfalenrevalidatie
Coronavirus Isala neemt maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19)

Patiënten Informatie Dossier

Hartfalenpatiënten hebben over het algemeen klachten als kortademigheid, vermoeidheid en het vasthouden van vocht. Dit kan u beperken in activiteiten zoals uzelf verzorgen, het huishouden, werken, hobby’s beoefenen en uitgaan. Doordat u minder lichamelijke activiteiten verricht, neemt uw uithoudingsvermogen nog verder af.

Hartfalenrevalidatie

Bij kortademigheid kunnen ook gevoelens van angst en paniek optreden. Herkent u zichzelf in deze beschrijving, dan kan hartfalenrevalidatie voor u een goed hulpmiddel zijn.

Hartfalenrevalidatieprogramma

Het hartfalenrevalidatieprogramma in Isala wordt gecombineerd met het revalidatieprogramma voor patiënten met COPD. Hartfalen en COPD zijn beide chronische aandoeningen. Patiënten met hartfalen of COPD hebben vaak dezelfde klachten. Daarom is binnen Isala ervoor gekozen om deze patiëntengroepen gedeeltelijk samen te laten revalideren.

Het revalidatieprogramma bestaat uit twee onderdelen (modules):

  • Informatiemodule
  • Fitmodule

Het programma wordt op uw individuele mogelijkheden en behoeften afgestemd. Natuurlijk kan het programma worden uitgebreid of aangepast.

  • Informatiemodule
    Verschillende deskundigen verzorgen deze informatiemodule. Ze geven ieder vanuit hun eigen vakgebied informatie en voorlichting. Dit team van deskundigen bestaat uit een nurse practitioner cardiologie, fysiotherapeut, diëtist, maatschappelijk werker en psycholoog. De module bestaat uit drie dagdelen die u, samen met uw eventuele partner, bijwoont.
  • Fitmodule
    In de bewegingsmodule gaat het om een intensief, maar verantwoord trainingsprogramma. Hierbij wordt aandacht besteed aan uw conditie en houding. Bovendien krijgt u bewegingsadviezen. Het is belangrijk dat u uw eigen grenzen leert herkennen, erkennen en vooral verkennen.

Belangrijk is ook dat u leert hoe u met de kortademigheidsklachten en de vermoeidheidsklachten kan omgaan. U volgt deze module zonder partner, in groepsverband. Indien nodig krijgt u individuele begeleiding.

Succes verzekerd?

Het programma van de hartfalenrevalidatie is zo opgezet dat u een positief resultaat mag verwachten. Maar dit hangt vooral af van uw eigen inzet. Ook is belangrijk dat u, na het beëindigen van het revalidatieprogramma, blijft doorgaan met datgene wat u in het revalidatieprogramma heeft geleerd.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft over de hartfalenrevalidatie, neem dan contact op met de verpleegkundige van de hartfalenpolikliniek.

23 november 2018 / 8045 / P

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.