Contact
  1. 8045-Hartfalen (PID): H6 Hartfalenrevalidatie

Patiënten Informatie Dossier

Hartfalenpatiënten over het algemeen klachten als kortademigheid, vermoeidheid en vasthouden van vocht. Dit kan u het houden in activiteiten zoals bevatten, bijhouden, werken, hobby's activiteiten en uitgaan. Het verminderen van lichamelijke activiteiten, het nemen van uw uithoudingsvermogen nog verder af. Naast medicatie is ook een gezonde levensstijl van belang. Hier hebben wij een hartfalenrevalidatieprogramma.

Hartfalenrevalidatieprogramma

Het hartfalenrevalidatieprogramma bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Fitmodule: in deze module gaat u intensief, maar verantwoord trainen. Hierbij wordt aandacht besteed aan uw kracht en conditie. Tevens is het belangrijk dat u uw eigen grenzen leert kennen en hier op een verantwoorde manier mee om te gaan. Bovendien krijgt u bewegingsadviezen voor thuis.

    Gebruik deze module in groepsverband, zonder aanwezigheid van partner.
  • Workshop Leefstijl: In deze module wordt ingegaan op wat u zelf kunt doen om zo gezond mogelijk te leven. Het gaat over veranderen van (ongezond) gewoontegedrag en het omgaan met stress. Daarbij krijgt u handvatten om obstakels die er zijn, te problemen.

    Gebruik deze module in groepsverband. Uw partner is daarbij van harte welkom.
  • Informatiemodule diëtist: In deze module wordt ingegaan op alle aspecten rondom voeding bij hartfalenpatiënten. U krijgt informatie over zout en vocht in de voeding en hoe u uw voeding kunt aanpassen. Deze groepsmodule is optioneel en uw partner mag aanwezig zijn.
  • Consult maatschappelijk werk: Dit consult is optioneel. Maatschappelijk werkers bieden psychosociale begeleiding. Dit houdt de kern van het probleem analyseren, de oorzaken en wat het probleem in stand houdt. Samen met u zal worden bekeken welke mogelijkheden er zijn om het probleem van problemen het hoofd te bieden.

Daarnaast biedt de maatschappelijk werker ook praktische richtlijnen, denk aan zaken, situaties, aanvragen doen vergoedingen/ ondersteuning.

Tot slot gericht op het maatschappelijk werk ook ondersteuning aan partners. Dit betreft een advies, indien gewenst met aanwezigheid van uw partner.

Aanmelden

Uw cardioloog of verpleegkundig specialist kan u adviseren om deel te nemen aan de hartfalenrevalidatie en in overleg u hiervoor aanmelden.

Voorafgaand aan het hartrevalidatieprogramma krijgt u een (intake)gesprek met de sportarts en fysiotherapeut. Zij gaan met u in overleg wat uw doelen zijn en welke onderdelen van het programma u gaat volgen. vooraf aan de fitmodule krijgt u nog een fietstest om te zien hoe het voor staat met uw conditie en om de training op de juiste er intensiteit te kunnen instellen.

Succes verzekerd?

Het programma van de hartfalenrevalidatie is zo opgezet dat u een positief resultaat mag verwachten. Maar dit hangt mede af van uw eigen inzet. Ook is belangrijk dat u, na het ontwikkelen van het revalidatieprogramma, doorgaat met datgene wat u in het revalidatieprogramma heeft geleerd. We richten aandacht aan de mogelijkheden die er zijn om na de revalidatie het bewegen vol te houden en helpen u verder op weg.

Verzekering

De behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering. afhankelijk van uw zorgverzekering worden de kosten voor de training die u volgt na het revalidatieprogramma wel of niet vergoed. Informeer hiernaar bij uw eigen zorgverzekering.

Tip: informeer bij uw zorgverzekering van u in voorstellen voor reiskostenvergoeding.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft over de hartfalenrevalidatie, neem dan contact op met de hartfalenpolikliniek, in het Harthuis.

Locatie Zwolle

088 624 57 21 van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Locatie Meppel

088 624 26 90 van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.30 uur.

Laatst gewijzigd 11 maart 2022 / 8045 / P