Contact
  1. 8055-Verwijderen osteosynthesemateriaal

​Onder osteosynthesemateriaal verstaan we in de meeste gevallen een schroef, plaatje, stang of draad die tijdens een eerdere operatie zijn ingebracht. Een implantaat is meestal bedoeld om levenslang in het lichaam te blijven zitten. Soms veroorzaakt dit materiaal echter irritatie, pijn of bewegingsbeperking of staat het de genezing na een infectie in de weg. Dan kan besloten worden om het implantaat te verwijderen. Hier leest u meer over de operatie en hoe u zich kunt voorbereiden.

Voorbereiding operatie

Preoperatief onderzoek

Voor de operatie heeft u een afspraak op de afdeling Preoperatief onderzoek. Om u goed voor te bereiden op de operatie vult u een vragenlijst in en heeft u een gesprek met de apothekersassistente (als u medicijnen gebruikt), de anesthesioloog en de verpleegkundige. U spreekt hen alle drie apart. De anesthesioloog geeft u uitleg over de vorm van anesthesie die tijdens de operatie gebruikt wordt. Ook krijgt u uitleg over de pijnbestrijding. De totale afspraak duurt ongeveer een uur.

Scheren

Het is van groot belang dat u vijf dagen voor de geplande ingreep het gedeelte van uw lichaam waar u wordt geopereerd niet scheert met een scheermes. Dit vermindert het risico op een infectie.
Als de chirurg scheren noodzakelijk acht, gebeurt dit op de operatiekamer.

Vette crème

Wilt u op de dag van de operatie geen gebruik maken van vette crèmes? Vette crème zorgt ervoor dat het te opereren gebied niet goed gedesinfecteerd kan worden.

Sieraden

Nagellak, make-up, contactlenzen, bril, gebitsprotheses en sieraden (ook piercings) mag u niet dragen tijdens de operatie. Indien u acryl- of gelnagels heeft, dient u deze vóór de operatie van de wijsvinger te laten verwijderen.

Medicijnen

De anesthesioloog bepreekt met u welke medicijnen u mag blijven gebruiken en welke u moet stoppen. Indien u bloedverdunners gebruikt, overlegt uw behandelend arts met u of u deze kunt
blijven gebruiken of moet stoppen. Heeft u hierover vragen, stel ze dan aan uw behandelend arts.

Veiligheid

Rondom uw operatie zijn diverse veiligheidsmomenten ingebouwd. Vlak voordat de operatie van start gaat, wordt bijvoorbeeld door het gehele operatieteam een zogenaamde ’Time out’ genomen. Tijdens dit controlemoment worden uw naam, geboortedatum en het te opereren lichaamsdeel en de operatiebenodigdheden gecontroleerd.

Operatie

De chirurg bekijkt of het bot voldoende hersteld en stevig genoeg is. Als dit het geval is, wordt het osteosynthesemateriaal verwijderd. Hierbij maakt de chirurg meestal gebruik van het litteken van de vorige operatie. De holtes van de schroeven en pennen worden na het verwijderen door het lichaam opgevuld met littekenweefsel of nieuw bot. De huid wordt meestal gesloten met oplosbare hechtingen.

Het materiaal dat verwijderd is, wordt na de operatie weggegooid. Als u dat graag wilt, kan het ook aan u worden meegegeven. Het is dan wel verontreinigd en soms scherp, dus houdt u daar rekening mee.

Complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Ook bij deze operatie is de normale kans op complicaties aanwezig, zoals een nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking. Soms moet de chirurg een extra toegang maken om het materiaal te kunnen verwijderen. U houdt dan een groter litteken over.
Daarnaast is het mogelijk dat schroeven, platen of pennen afbreken bij het verwijderen. In dat geval kan uw specialist besluiten om niet hinderlijk restmateriaal achter te laten. Ook is het mogelijk dat de klachten niet verdwijnen na de operatie.

Na de operatie

Nazorg

De opname op de afdeling Orthopedie is meestal één of meerdere nachten.

Leefregels na de operatie

Als de wond droog is, mag u douchen. U mag desgewenst de wond bedekken met een pleister.
Meestal mag u, direct na het verwijderen van het materiaal, alles weer bewegen en belasten.
Vermijd contactsport, overleg hierover met uw chirurg.

Hechtingen verwijderen

Meestal heeft u oplosbare hechtingen. Deze hoeven niet te worden verwijderd.
Let op: gedurende een week mag u niet in bad en niet te heet douchen, de hechtingen kunnen hierdoor eerder dan gewenst oplossen.

Heeft u niet oplosbare hechtingen (wel zichtbare, meestal donker gekleurde) dan mogen deze verwijderd worden bij de huisarts of op de polikliniek. Op welk moment de hechtingen verwijderd mogen worden, hoort u na de operatie voordat u naar huis gaat.

Pijnstilling

Voordat u naar huis gaat bespreekt de zaalarts met u welke pijnstilling u thuis mag gebruiken. Dit gebeurt in overleg met de anesthesioloog.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Orthopedie
088 624 56 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 8055