Contact
  1. 8072-Diabetes mellitus en oog

Wie al wat langer diabetes heeft kan te maken krijgen met complicaties. Problemen ontstaan door veranderingen in de bloedvaten van het netvlies. Deze zijn bij mensen met diabetes kwetsbaar. Ten gevolge van diabetes kunnen er ook beschadigingen optreden binnen in het oog. In deze folder vindt u informatie over de mogelijke complicaties en de behandeling ervan.

Diabetische retinopathie

Bij diabetische retinopathie treden er veranderingen op in de bloedvaten van het netvlies. Er kunnen afwijkingen ontstaan aan het netvlies, zonder dat het zicht direct vermindert. Het is belangrijk dat deze afwijkingen tijdig onderkend en behandeld worden. Deze veranderingen in de bloedvaten van het netvlies kunnen zich in twee vormen voordoen:

Exsudatieve retinopathie

Er kan vocht of bloed weglekken uit de bloedvaten van het netvlies.

Proliferatieve retinopathie

Er kunnen zich nieuwe bloedvaten vormen in het netvlies. Deze vaten zijn van slechte kwaliteit met dunne wanden en kunnen makkelijk bloeden. Hierdoor kunnen bloedingen in het glasvocht ontstaan.

Kans op retinopathie

Naarmate u langer diabetes heeft neemt het risico op retinopathie toe. U hoeft daar niet altijd iets van te merken. Het is daarom verstandig om uw ogen te laten controleren, ook als u geen klachten heeft. Er kunnen namelijk afwijkingen optreden die nog geen klachten geven, maar wel behandeld moeten worden om beschadiging van het netvlies te voorkomen of te stoppen. Door uw huisarts, internist of diabetes verpleegkundige zult u regelmatig voor een foto van het netvlies naar het ziekenhuis worden doorverwezen. De foto's die daar worden gemaakt, worden door een oogarts beoordeeld. Wanneer er op deze foto's afwijkingen worden gezien, wordt u doorverwezen naar de afdeling Oogheelkunde voor verder onderzoek.

Onderzoek van de ogen

Eerst worden uw ogen onderzocht. Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren worden uw pupillen altijd van tevoren wijd gemaakt met behulp van oogdruppels. Hierdoor wordt het netvlies goed zichtbaar. Als er afwijkingen gevonden worden, kan het nodig zijn om foto’s te maken met behulp van contrastvloeistof (FAG-onderzoek). Zo kan de oogarts de mate en ernst van de afwijkingen beter bekijken.

Behandeling

Wanneer er afwijkingen in het netvlies worden vastgesteld kan een (laser) behandeling nodig zijn. Het doel hiervan is de beschadiging te stoppen en verslechtering te voorkomen. In een groot aantal gevallen is het mogelijk een verder achteruitgaan van het zien te stoppen of vertragen.

Laserbehandeling

Ter voorbereiding van de laserbehandeling krijgt u oogdruppels om de pupil te verwijden en het hoornvlies te verdoven.

Exudatieve retinopathie

Met laserbehandeling is het mogelijk de lekkage van bloedvaten terug te dringen.

Proliferatieve retinopathie

Wanneer er nieuwe bloedvaatjes gevormd zijn moet vrijwel altijd het gehele netvlies met laserstralen behandeld worden. Deze behandeling is veel uitgebreider. Daarvoor zijn doorgaans meerdere behandelafspraken nodig.

Andere behandelingen

Injecties in het oog

Bij proliferatieve retinopathie en vooral bij lekkage van bloedvaten in de gele vlek (macula), aangeduid als "diabetisch maculaoedeem", is het soms nodig om herhaaldelijk injecties in het oog te geven om het zien te verbeteren of verdere verslechtering te stoppen.

Vitrectomie

Als er een bloeding in het oog is ontstaan (bij proliferatieve retinopathie) die blijvend wazig zien geeft en niet verbeterd binnen een paar maanden, kan een vitrectomie worden uitgevoerd. Dit is een operatie waarbij het glasvocht wordt verwijderd. Eventueel kan tijdens deze ingreep het netvlies ook nog met laserstralen behandeld worden.

Tenslotte

In deze folder heeft u kunnen lezen wanneer er sprake is van diabetische retinopathie. Door steeds betere onderzoeks- en behandelingstechnieken is het tegenwoordig vaak mogelijk retinopathie tot staan te brengen. Hiermee kan blindheid voorkomen worden. Laat daarom uw ogen regelmatig controleren!

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Oogheelkunde

088 624 30 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
088 624 50 00 (bij spoed na 17.00 uur en in het weekend)

Laatst gewijzigd 19 september 2022 / 8072

Gerelateerde folders