Contact
  1. 8095-Navelbreukoperatie (Isala Meppel)

​Binnenkort wordt u opgenomen voor een navelbreukoperatie. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken bij deze ingreep.

Wat is een navelbreuk?

Een navelbreuk is een uitstulping van de darm. Een navelbreuk of hernia umbilicalis is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand. Deze uitstulping bevindt zich in de navel. Dit defect kan aangeboren zijn of verworven. Klachten van een navelbreuk worden veelal aangegeven als enig ongemak, een zeurend of branderig gevoel en/of pijn in dat gebied.

Een breuk verdwijnt nooit vanzelf en kan de neiging hebben groter te worden. Dat kan dan meer klachten gaan geven. Een enkele keer kan het voorkomen dat een breuk bekneld raakt. Dat gaat gepaard met veel pijn. Een spoedoperatie is dan nodig.

Een breuk van de buikwand bestaat altijd uit drie elementen, namelijk de breukpoort, de breukzak en de breukinhoud. De breukpoort is het defect in de buikwand. De breukzak is de uitstulping die door de poort naar buiten komt. De breukinhoud is hetgene wat zich in de breukzak bevindt. Dit is bij de navelbreuk meestal vet, maar kan ook de darm zijn. Het gevaar van een breuk in de buikwand is dat de darmen in de breukpoort bekneld kunnen raken en hierdoor kunnen afsterven (necrotiseren). Bij kleinere breukpoorten is hier een grotere kans op.

Wat neemt u mee?

  • uw afsprakenkaart. Hebt u dit niet meer of zijn de gegevens op uw afsprakenkaart niet meer juist, dan kunt u dit bij de receptie van het ziekenhuis in orde laten maken;
  • uw identiteitsbewijs;
  • het is verstandig een joggingbroek of andere loszittende broek mee te nemen voor na de ingreep.

Waar moet u zijn?

U meldt zich bij de receptie van het ziekenhuis. Een gastvrouw brengt u naar de verpleegafdeling. De ingreep vindt plaats op de operatieafdeling.

Voorbereiding op de verpleegafdeling

Op de operatieafdeling wordt de plaats rond de navel zonodig onthaard. U krijgt een injectie om trombose (klontering van het bloed) tegen te gaan.

De ingreep

Bij de operatie wordt de breuk hersteld door de opening te sluiten met hechtdraad. Wanneer de opening groter is dan 1 cm, wordt deze gesloten door middel van een kunstmat. Deze wordt dan ingehecht. Na de operatie wordt de wond gesloten met hechtingen. De ingreep vindt plaats onder narcose of met een ruggenprik. Dit zal de anesthesioloog met u bespreken.

Na de ingreep

Na de operatie komt u op de uitslaapkamer. Daarna wordt u naar de afdeling teruggebracht. Wanneer u weer op de afdeling bent krijgt u iets te drinken. Later op de dag mag u ook wat vloeibaar voedsel. Het dieet kan snel uitgebreid worden naar gewone voeding.

Pijnbestrijding

Als de verdoving is uitgewerkt heeft u meestal wondpijn. In overleg met de arts krijgt u hiervoor pijnstillers.

Vertrek

Meestal kunt u de dag van de ingreep weer naar huis. Probeert u te regelen dat iemand u komt ophalen. Als dat niet mogelijk is kan in overleg met de verpleegkundige een taxi gebeld worden. De kosten zijn voor eigen rekening.

Thuis

De eerste dagen na de operatie is het verstandig thuis te blijven en rustig aan te doen.

  • Door de wond met beide handen te steunen bij niezen, persen en dergelijke voorkomt u druk op de wond. Zorg voor een goede stoelgang.
  • Kortdurend douchen mag wel.
  • U mag gedurende zes weken niet zwaar tillen.

Controle

U wordt op de polikliniek verwacht voor controle. De verpleegkundige maakt hiervoor een afspraak of vraagt u om dat zelf te doen. Tijdens het controlebezoek worden de hechtingen verwijderd.

Complicaties

Bij complicaties kunt u, buiten kantooruren, contact opnemen met de Spoedeisende hulp via 088 624 50 00. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen het secretariaat Chirurgie 088 624 56 36.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

Laatst gewijzigd 18 maart 2022 / 8095