Contact
  1. 8098-Externe fixateur Isala Diaconessenhuis
Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

​Deze folder geeft u informatie over het gebruik en de verzorging van uitwendig fixatie materiaal voor uw botbreuk. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Uitwendig fixatie materiaal

Er is besloten uw botbreuk te behandelen met uitwendig fixatie materiaal, een zogenaamde fixateur externe. Een Externe fixateur is een metalen raamwerk, waarmee de botstukken van uw botbreuk in de gewenste stand gehouden worden.

Voor botbreuken met meerdere kleine botfragmenten en/of een wond is de externe fixateur de behandeling van eerste keus.

De operatie

Bij de operatie worden een aantal metalen pennen door de huid in het bot geschroefd. Met verbindingsstaafjes worden deze pennen met elkaar verbonden, zodat een raamwerk ontstaat. Vervolgens wordt de botbreuk in de juiste stand gebracht waarna het raamwerk wordt vastgedraaid.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico's. Zo is ook bij deze operatie de normale kans op complicaties aanwezig, zoals (na)bloeding, infectie, trombose. De meest voorkomende complicatie van de externe fixateur is een infectie rondom de pennen, die door de huid in het bot zijn geschroefd (pengat infectie). Daarbij kan er roodheid en pusuitvloed zijn ter plaatse van de pennen in de huid. Soms is een aanvullende behandeling nodig.

Na de operatie

De pennen moeten dagelijks verzorgd worden. Twee dagen na de operatie mag u weer douche. Na het douchen, moet u de pennen verzorgen. Van de behandelende arts krijgt u te horen in hoeverre u het bot met de externe fixateur mag belasten.

Verzorging externe fixateur

Het is belangrijk dat u de externe fixateur schoonhoudt en verzorgt. Hieronder staat in een aantal stappen beschreven wat de verzorging inhoudt.

  • Het wassen van de handen is de belangrijkste factor in het voorkomen van infecties. Het is daarom van groot belang dat u uw handen goed wast voordat u de pengaten gaat verzorgen.
  • Zet al het materiaal klaar dat u nodig heeft voor de verzorging van de pengaten.
  • Verwijder eventueel aanwezig verband. Onderzoek de pengaten op signalen van een infectie zoals roodheid, zwelling, afscheiding en weekheid.
  • Masseer uw huid rond de pen zodat deze vrij is van de pen. De massage zorgt ervoor dat een eventuele onderhuidse ophoping van afscheiding naar de oppervlakte komt, zodat deze verwijderd kan worden. Hierdoor kan het risico van een infectie worden verkleind.
  • Maak het gebied rond de pen schoon met een wattenstaafje gedrenkt in alcohol 70%, te koop bij de drogist. Draai het wattenstaafje om de pen heen en verwijder zo alle korstjes. Gooi het wattenstaafje weg. Herhaal deze stap zo vaak als nodig is. Gebruik eventueel meerder wattenstaafjes. De plaats rond de pen moet droog gemaakt worden met een ander wattenstaafje of een gaasje. Het verwijderen van korstjes zorgt ervoor dat u eventuele vochtafscheiding kunt verwijderen dat naar de oppervlakte is gekomen.
  • Maak de pennen zelf ook goed schoon met een nieuw wattenstaafje tot aan de fixateur zelf. Zorg ervoor dat alle resten van de korstjes van de fixateur verwijderd zijn en dat alle vochtafscheiding verwijderd is.

De nabehandeling

Hoelang de externe fixateur moet blijven zitten, hangt van van de omstandigheden. Bij polsbreuken blijft de externe fixateur 4 tot 6 weken zitten.

Verwijderen externe fixateur

Een externe fixateur wordt in de gipskamer verwijderd en dat kan in het algemeen zonder verdoving. Eerst wordt het framewerk verwijderd, daarna worden de pennen uit het bot gedraaid. Na het verwijderen van de pennen kunnen de wondjes in de huid een tijdje nabloeden; na een dag moet dat gestopt zijn. De wondjes kunnen verbonden worden met een pleister of gaasje. De pengaatjes in het bot groeien vanzelf dicht.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u deze stellen aan uw behandelende arts. Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, dan kunt u bellen met de poli chirurgie (0522) 23 32 95 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.15 uur). Bij complicaties buiten kantooruren en in het weekend kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp (0522) 23 32 68.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

23 november 2018 / 8098