Contact
  1. 8100-Ingegroeide teennagel (Isala Diaconessenhuis)
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Binnenkort ondergaat u een poliklinische ingreep aan een ingegroeide teennagel in het Diaconessenhuis in Meppel, onderdeel van Zorgcombinatie Noorderboog. In deze folder vindt u informatie over de klachten van een ingegroeide teennagel en de meest gebruikelijke behandelingen.

Klachten

Een ingegroeide teennagel komt meestal voor bij de grote teen. De binnen of buitenrand van de nagel is dan in de huid gegroeid en zorgt voor irritatie, pijn of een ontsteking. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een aandoening de situatie voor iedereen weer anders kan zijn. Waarom een teennagel ingroeit, is niet met zekerheid te zeggen. Misschien ligt het aan schoeisel (te nauw, te smal) of aan de bouw van de teen zelf. De teen kan licht gekanteld zijn, waardoor bij het lopen een nagelrand te veel in de huid drukt. Een ingegroeide teennagel kan ook ontstaan door het in de hoekjes te kort knippen van de nagel. Voor het stellen van de diagnose is meestal geen nader onderzoek nodig.

Behandelingsmogelijkheden

Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden, afhankelijk van de ernst van het ingroeien van de nagelrand.

  • Als de nagelrand een beetje ingroeit of dreigt in te groeien en irritatie veroorzaakt, kan vaak worden volstaan met eenvoudige maatregelen. De nagelrand kan opgehoogd worden door een wattenbolletje onder de nagel te schuiven en/of de huid regelmatig naar beneden te masseren. Deze behandeling kan door een pedicure uitgevoerd worden.
  • Als de nagel erger is ingegroeid en zorgt voor pijn of een ontsteking – met of zonder verdikking van de huid en wild vlees (hypergranulatie) - dan is een versmalling van de nagel nodig.
  • De nagel kan blijvend versmald worden door niet alleen de nagelrand weg te knippen, maar ook door de wortel van de nagel te versmallen. Dit stukje wortel van de nagel kan worden weggesneden, weggekrabd of weggebrand. Ook kan de wortel van de nagel door middel van een etsende vloeistof (fenol) worden vernietigd.
  • Afhankelijk van de bevindingen van de arts, is het soms nodig de nagel geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

Deze ingrepen aan de teennagel worden poliklinisch uitgevoerd. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving door middel van twee verdovingsprikken aan de basis van de aangedane teen.

Na de operatie

Het kan zijn dat u na de operatie napijn heeft. Afhankelijk van de aard van de operatie zal deze pijn licht of matig zijn. Met milde pijnstillers, zoals Paracetamol en Ibuprofen, is dit meestal goed te bestrijden. Het is raadzaam om deze pijnstillers al voor de ingreep in huis te halen. Ook kan het hooghouden van de teen de pijn verlichten. Normaal lopen zal, afhankelijk van de pijn, meestal na twee tot vijf dagen weer mogelijk zijn. Na twee dagen mag u het verband eraf halen en de teen met een pleister verbinden. De teen mag dan ook weer nat worden.

U mag na de ingreep niet zelf naar huis rijden. Regelt u dus vooraf vervoer naar huis.

Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan contact op met de Polikliniek Chirurgie in het Diaconessenhuis.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Toch komen bij deze ingreep nabloedingen weinig voor en treden infecties zelden op. Wel kan het voorkomen dat de nagel weer ingroeit ondanks de poging de wortel van de nagel te versmallen. In dat geval is een nieuwe ingreep nodig. Bij complicaties kunt u, buiten kantooruren, bellen met de Spoedeisende hulp via (0522) 23 32 68. Tijdens kantooruren kunt u bellen met de polikliniek Chirurgie.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u meer informatie, dan zal de chirurg u tijdens het spreekuur graag te woord staan. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Ook kunt u de website van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde raadplegen: www.heelkunde.nl.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Meppel
Polikliniek Chirurgie
(0522) 23 32 95

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

23 november 2018 / 8100