Contact
 1. 8104-Behandeling spataderen (Isala Diaconessenhuis)
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Binnenkort wordt u behandeld aan spataderen. In deze folder vindt u informatie over het ontstaan van spataderen en de verschillende behandelingsmogelijkheden. Als u zich wilt laten behandelen voor spataderen raden we u aan om van tevoren contact met uw zorgverzekeraar op te nemen over het percentage van de vergoeding van de behandeling.

Wat zijn spataderen?

Spataderen zijn aderen die uitgerekt en verzakt zijn. Aderen zijn de bloedvaten in ons lichaam, die het bloed van de weefsels afvoeren naar het hart toe. Spataderen komen meestal voor in de benen. Spataderen (varices) zijn afwijkingen die veelvuldig voorkomen, meer bij vrouwen dan bij mannen. De meeste mensen krijgen wanneer ze ouder worden in meer of mindere mate klachten van spataderen.

Hoe ontstaan spataderen?

Het bloed moet vanuit de benen tegen de zwaartekracht in omhoog. Kleppen in de aderen verhinderen dat het bloed terugstroomt de benen in. Daarnaast ondersteunen de beenspieren de richting van de bloedstroom in de aderen door aanspannen en ontspannen. Zo pompen zij het bloed naar boven. De kuitspierpomp is daarbij de belangrijkste. Als de kleppen in de aderen niet meer goed sluiten, stroomt het bloed in het been terug.Hierdoor stijgt de druk in de ader. De ader zet uit, omdat de aderwand dun en rekbaar is. Er ontstaat een spatader. Spataderen zijn te zien doordat ze door de huid heen schemeren. Soms liggen ze als gekronkelde kabels op het been. De medische naam voor spataderen is varices.

Wie krijgt spataderen?

Iedereen kan spataderen krijgen. Sommige mensen hebben echter meer kans om spataderen te krijgen. Dit is het geval:

 • wanneer spataderen in de familie voorkomen (de belangrijkste factor);
 • bij zwangere vrouwen;
 • als iemand veel en lang staat tijdens het werk, of in vrije tijd;
 • als iemand trombose in een been gehad heeft.

Welke klachten ontstaan door spataderen?

Veel mensen hebben jeuk, pijn, een onrustig gevoel in het been of kramp. Vermoeidheid in het been aan het einde van de dag is ook een veelgehoorde klacht. Er kan huiduitslag optreden of een bruine verkleuring van de huid. Vaak vinden mensen ze lelijk. Soms gaat een spatader ontsteken of bloeden. In het ergste geval ontstaat er een open been, dat is een wond van de huid die niet wil genezen.

Onderzoek

U wordt lichamelijk onderzocht. Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt is het belangrijk dat de arts daarvan op de hoogte is. Ook moet u aangeven of u al eerder aan uw been behandeld bent geweest voor spataderen en wat er toen gedaan is. Daarnaast is het belangrijk te weten of u in het verleden een trombosebeen heeft gehad. Om te kijken hoe uw spataderen het beste behandeld kunnen worden, is het nodig een Duplexonderzoek te verrichten. Dit is een echografisch onderzoek met geluidsgolven, waarbij de aders echografisch zichtbaar worden gemaakt. Het onderzoek laat zien of het bloed goed door uw bloedvaten stroomt en of de kleppen in de aderen goed functioneren. Een Duplex-onderzoek is pijnloos, wordt poliklinisch uitgevoerd en duurt 20 - 40 minuten. Dit diagnostisch onderzoek kan meestal aansluitend aan het polibezoek gepland worden.

Behandelingsmogelijkheden

Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden. Uw arts bespreekt met u wat in uw situatie mogelijk is. U kunt bijvoorbeeld geopereerd worden aan de spatader, maar de spatader kan misschien ook worden weggespoten en/of dichtgedrukt. Hierna worden de verschillende operaties (dagopname) en poliklinische methoden toegelicht.

Opereren - Dagopname

U kunt de spataderen gerust missen, omdat het bloed langs een andere weg (de diepgelegen ader) kan stromen en de spatader toch al niet goed functioneerde. Andere, gezonde aders in het been nemen de bloedstroom over.

De operatie kan op drie manieren plaatsvinden:

 • endoveneuze behandeling poliklinisch of via dagopname;
 • door de ader te 'strippen';
 • door de ader af te snijden (crossectomie).

Voorbereiding

De voorbereiding is voor alle drie operaties hetzelfde. Tijdens het bezoek op de polikliniek wordt een elastische kous aangemeten. Deze moet u meenemen op de dag dat u behandeld wordt. U mag op de dag van de operatie geen bodylotion of crème op de benen gebruiken. Wij adviseren u om gemakkelijke of ruim zittende kleding dragen. U krijgt vooraf een pijnstiller en zo nodig een rustgevende tablet. Na de operatie mag u niet direct autorijden. De dag erna mag u dat weer.

Anesthesie (verdoving) endoveneuze behandeling via dagopname De operatie kan plaatsvinden onder regionale anesthesie (met een ruggeprik) en onder algehele anesthesie (narcose). Ook een lokale (plaatselijke) verdoving is mogelijk, wanneer u kiest voor endoveneuze behandeling. Uw chirurg en anesthesist bespreken met u welke vorm van anesthesie voor u het beste is.

Endoveneuze behandeling via dagopname

U wordt gedurende 1 dag op de afdeling dagverpleging opgenomen, afhankelijk van de uitgevoerde behandeling verblijft u een langer of korter gedeelte van deze dag in het ziekenhuis. Meer informatie over de algemene gang van zaken tijdens uw opname vindt u op de pagina Dagverpleging.

Deze behandeling wordt toegepast wanneer er meer kleppen lek zijn in de  stamader. Bij de Endoveneuze behandeling ontstaan nauwelijks littekens. Er wordt gebruik gemaakt van microgolven die energie afgeven aan de binnenkant van de ader waardoor deze beschadigd raakt en zich afsluit, een litteken wordt en blijft zitten in het been.

De procedure duurt ongeveer 30 - 45 minuten en wordt onder plaatselijke verdoving gedaan. U ligt als patiënt op de behandeltafel met ontbloot been. De arts brengt onder echogeleide een infuus in de slecht werkende ader aan. De ader wordt van binnenuit behandeld. Door de verdoving zult u weinig pijn ervaren. Wanneer u via dagopname gekomen bent verblijft u ongeveer vier uur in het ziekenhuis (vanaf twee uur voor tot één uur na de behandeling). Eventuele restanten van de spatader kunnen later zo nodig tijdens een poliklinische behandeling worden weggespoten of weggehaaldhalen (zie sclerocompressie of convolutectomie).

Endoveneuze behandeling poliklinisch (geen opname)

Deze behandeling wordt toegepast wanneer er meer kleppen lek zijn in de stamader. Bij de Endoveneuze behandeling ontstaan nauwelijks littekens. Er wordt gebruik gemaakt van microgolven die energie afgeven aan de binnenkant van de ader waardoor deze beschadigd raakt en zich afsluit, een litteken wordt en blijft zitten in het been. U neemt thuis een uur van tevoren 2 tabletten paracetamol van 500 mg in.

De procedure duurt ongeveer 30 - 45 minuten en wordt onder plaatselijke verdoving gedaan. U ligt als patiënt op de behandeltafel met ontbloot been. De arts brengt onder echogeleide een infuus in de slecht werkende ader aan. De ader wordt van binnenuit behandeld. Door de verdoving zult u weinig pijn ervaren. Eventuele restanten van de spatader kunnen later zo nodig tijdens een poliklinische behandeling worden weggespoten of weg gehaaldhalen (zie sclerocompressie of convolutectomie). U kunt na de behandeling direct naar huis. U mag niet zelf auto rijden, u moet iemand regelen voor het vervoer.

Ook deze behandeling wordt toegepast wanneer er meer kleppen lek zijn in de stamader. Niet alle stamaders zijn geschikt om met laser- of microgolven te worden behandeld, bijvoorbeeld als deze te smal of erg kronkelig zijn. Dan wordt de stamader meestal weggehaald, "gestript".

Strippen

Eerst wordt een sneetje in de lies en/of knieholte gemaakt. Daarna wordt de stamader losgemaakt van de diepe ader waarin de stamader uitmondt. Vervolgens wordt via een sneetje rond de knie met een speciaal instrument (een 'stripper') de stamader uit het been verwijderd. De procedure duurt ongeveer 30 minuten en kan alleen met een ruggenprik of onder narcose worden gedaan. Hierdoor verblijft u gedurende een wat langer deel van de dag in het ziekenhuis. Eventuele restanten van de spatader kunnen later zo nodig tijdens een poliklinische behandeling worden weggespoten of weggehaaldhalen (zie sclerocompressie of convolutectomie).

Crossectomie

Wanneer in de lies en/of knieholte de stamader lek is, wordt deze afgesneden van de diepe ader waarin de stamader uitmondt, zodat er geen bloed meer doorloopt. Met deze behandeling wordt via een snede in de lies en/of knieholte alleen de verbinding verbroken tussen de stamader en de diepe ader. De procedure duurt ongeveer 30 minuten en kan alleen met een ruggenprik of onder narcose worden gedaan. Hierdoor verblijft u gedurende een wat langer deel van de dag in het ziekenhuis. Soms worden de spataderen aansluitend of later poliklinisch weggespoten (zie sclerocompressie).

Na de operatie

Direct na de operatie krijgt u een drukverband of elastische kous (steunkous) om uw been. Als er een drukverband aangelegd wordt, dan wordt dit voor ontslag verwijderd en vervangen door de elastische kous, die u al heeft ontvangen op de polikliniek. De kous zorgt ervoor dat u minder snel bloeduitstortingen krijgt en dat de spataderen worden dichtgedrukt.

 • Draag de elastische kous de eerste 2 dagen dag en nacht.
 • Daarna draagt u de kous gedurende 5 dagen alleen overdag.
 • Het is verstandig de kous aan te doen wanneer u 's ochtends uit bed komt.
 • Het is goed om veel te lopen, zodra u dit kunt.
 • Een douche nemen mag, maar niet te lang en niet te heet.
 • Neem uw medicatie in volgens voorschrift.
 • Dagelijkse bezigheden kunt u direct hervatten, maar het is beter om de eerste 3 weken na de ingreep niet intensief te sporten.
 • De dag na de operatie mag u weer autorijden.
 • Lang staan moet u vermijden de eerste 2 weken.
 • Wij raden u aan te zitten met de knieën in licht gebogen houding. Beter is uw behandelde been hoog te houden wanneer u zit.
 • Wij raden u af een sauna, solarium of een warm bad te gebruiken gedurende 4 weken na de ingreep.
 • U mag een pijnstiller gebruiken, paracetamol 4 x 1000 mg (4x2 tabletten) per dag.
 • Ingeval van kramp ('s nachts of overdag), kunt u het beste even wat rondlopen. Hiervan gaat de kramp meestal over. Zonodig herhalen.

Controle

Indien u hechtingen heeft kunnen deze 10-14 dagen na de ingreep verwijderd worden bij de huisarts. Ongeveer 6 weken na de operatie heeft u een controlebezoek bij de chirurg. Dan wordt bekeken of het nodig is eventuele restanten van spataderen weg te spuiten of te halen. Zo ja, dan wordt hiervoor een afspraak gemaakt op de poliklinische operatiekamer. (Zie verder: sclerocompressietherapie).

Complicaties

Net als bij andere operaties kunnen bij een operatie aan de spataderen complicaties optreden. Bij de behandeling van spataderen gaat het hierbij om complicaties zoals een trombosebeen, nabloedingen, wondinfecties en vochtlekkage en verkleuring van de huid. De kans hierop is echter klein. In het operatiegebied ontstaat vaak een bloeduitstorting. Deze trekt in de loop van enkele dagen tot twee weken vanzelf weg. Wanneer de stamader in het onderbeen is weggehaald kan soms een zenuw die er naast ligt geraakt zijn. Dit kan een doof gevoel in de voet geven. Vaak is dit tijdelijk, soms blijvend. Deze complicatie komt zelden voor.

Poliklinische behandelingen

Voor deze behandelingen hoeft u niet opgenomen te worden. U komt volgens afspraak naar de polikliniek en kunt na behandeling weer naar huis. Er zijn drie poliklinische behandelingen:

 • Ambulante flebectomie of convolutectomie
 • Sclerocompressietherapie (wegspuiten)
 • Compressietherapie

Voorbereiding

De voorbereiding is voor iedere behandeling hetzelfde. Tijdens het bezoek op de polikliniek wordt een elastische kous aangemeten. Deze moet u meenemen op de dag dat u behandeld wordt. In verband met het aanbrengen van eventueel drukverband is het belangrijk dat u uw been voor de ingreep niet insmeert met crème of lotion.

Ambulante flebectomie of convolutectomie

Hierbij worden de spataderen staande afgetekend. Vervolgens wordt de huid op bepaalde plekken plaatselijk verdoofd. Boven de spataderen worden zeer kleine sneetjes gemaakt in de huid, om met een haaknaaldje door de huid deze te verwijderen. Door de kleine sneetjes ontstaan er kleine littekens met een mooi cosmetisch resultaat. Bloeduitstortingen en gevoelsstoornissen verdwijnen na een paar weken spontaan.

Sclerocompressietherapie (wegspuiten)

Soms is een operatie niet nodig om uw spataderen te behandelen en kan het voldoende zijn om uw spataderen weg te spuiten.

Behandeling

 • De behandeling wordt poliklinisch uitgevoerd. De chirurg spuit met een klein naaldje een bepaalde vloeistof in de ader. Vervolgens wordt de ader dicht-gedrukt met drukverband. Daaroverheen krijgt u een elastische kous. Door de injectie en het dichtdrukken gaat de ader verkleven. Na verloop van tijd verandert de ader in een litteken en is nauwelijks meer te zien. Het lijkt of de ader is 'weggespoten'.
 • De behandeling is niet pijnlijk en duurt enkele minuten.
 • Het is niet altijd mogelijk om in één keer alle spataderen weg te spuiten.
 • Soms moet u hiervoor verschillende keren terugkomen. Na de Ambulante flebectomie/convolutectomie of sclerocompressietherapie U krijgt een drukverband of elastische kous om uw been. Deze zorgt ervoor dat u minder snel bloeduitstortingen krijgt en dat de spataderen worden dichtgedrukt.
 • Draag de elastische kous de eerste 2 dagen dag en nacht.
 • Daarna draagt u de kous gedurende 5 dagen alleen overdag.
 • Het is verstandig de kous aan te doen wanneer u 's ochtends uit bed komt.
 • Het is goed om veel te lopen, zodra u dit kunt.
 • Een douche nemen mag, maar niet te lang en niet te heet.
 • Neem uw medicatie in volgens voorschrift.
 • Dagelijkse bezigheden kunt u direct hervatten, maar het is beter om de eerste 3 weken na de ingreep niet intensief te sporten.
 • De dag na de operatie mag u weer autorijden.
 • Lang staan moet u vermijden de eerste 2 weken. Wij raden u aan te zitten met de knieën in licht gebogen houding. Beter is uw behandelde been hoog te houden wanneer u zit.
 • Wij raden u af een sauna, solarium of een warm bad te gebruiken gedurende 4 weken na de ingreep.
 • U mag een pijnstiller gebruiken, paracetamol 4 x 1000 mg (4x2 tabletten) per dag.

Controle

In overleg met de chirurg wordt er eventueel een vervolgafspraak gemaakt (6-8 weken na de behandeling).

Complicaties

 • Soms veroorzaakt de ingespoten vloeistof een overgevoeligheidsreactie.
 • Er kan een bruine verkleuring van de huid ontstaan op de plaats waar de vloeistof is ingespoten. Deze trekt niet altijd weg.
 • Het komt voor dat de ingespoten vloeistof naast de spatader terecht komt. Hierdoor kan de huid op die plek beschadigd worden.

Compressietherapie

Deze behandeling bestaat uit het dragen van een elastische kous (steunkous). Er wordt van buitenaf druk uitgeoefend op de aderen en daardoor verbetert de doorstroming. Deze (knie) kousen draagt u overdag of tijdens bezigheden waarbij u langdurig, moet staan.

Ongemakken bij het dragen van de steunkous

Tijdens het dragen van de steunkous kunnen soms pijnklachten ontstaan. Controleert u dan eerst of de kous goed zit. Misschien is er een plooitje in de knieholte, dat druk veroorzaakt. Zit de kous wel goed en heeft u toch pijn, neemt u dan contact op met het secretariaat Chirurgie, telefoon (0522) 23 32 95.

Vervolgbehandeling

Soms wordt u verder behandeld voor spataderen. Wilt u bij elke behandeling uw eigen kous weer meenemen?

Contact

Bij onvoorziene klachten of complicaties kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met uw chirurg via het secretariaat Chirurgie, telefoon (0522) 23 32 95. Bij klachten buiten kantooruren kunt u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost of de Spoedeisende hulp van het ziekenhuis, telefoon (0522) 23 33 33.

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Meppel

Chirurgie
(0522) 23 32 95 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 8104