Contact
 1. 8109-Medicijn botontkalking: zoledroninezuur (Aclasta®)

Toepassing en gebruik

Het medicijn zoledroninezuur (merknaam Aclasta®) wordt voorgeschreven voor de behandeling van botontkalking (osteoporose) of met als doel de botontkalking te beperken die door bepaalde medicijnen zoals prednison wordt veroorzaakt. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet.

Wat is zoledroninezuur?

Zoledroninezuur is een bisfosfonaat. Bisfosfonaten zijn medicijnen die zich hechten aan botweefsel. Zo remmen ze de botafbraak en verbeteren ze de botdichtheid, waardoor ze het bot sterker maken. Meestal wordt gestart met bisfosfonaten in tabletvorm. Als u deze tabletten niet goed verdraagt, of u heeft in het verleden ernstige slokdarm- en/of maagklachten gehad, dan kan bisfosfonaat ook via een infuus gegeven worden. Doordat zoledroninezuur in hoge mate aan botweefsel hecht, is het gedurende een lange periode werkzaam en is slechts eens per jaar een behandeling nodig.

Behandeling

Als u zoledroninezuur via een infuus krijgt, gebeurt dit in het ziekenhuis. De behandeling duurt in totaal ongeveer een uur, waarvan de toediening via het infuus ongeveer 15 minuten in beslag neemt. Zorg ervoor dat u zowel voor als na het onderzoek voldoende water (twee glazen) drinkt. Daarnaast is het voor een goede werking belangrijk dat u voldoende calcium en vitamine D inneemt. Uw behandelend reumatoloog schrijft u tabletten met calcium en vitamine D voor.

Dagverpleging

Deze behandeling gebeurt op de afdeling Dagverpleging. Gaat alles goed, dan mag u in de loop van de dag weer naar huis. Deze opname wordt gepland via de secretaresse van de polikliniek Reumatologie. Om uw behandeling en planning van die dag goed te laten verlopen is het belangrijk dat u op tijd komt. De Dagverpleging werkt niet met bezoektijden; wel kan familie in overleg aanwezig blijven bij de behandeling. In Isala Zwolle mogen twee bezoekers mee. In Isala Diaconessenhuis mag, vanwege de beperkte ruimte, één bezoeker mee.

Wij laten u graag zien hoe de Dagverpleging van Isala Zwolle werkt zodat u weet wat u te wachten staat.

screenshot video welkom op de Dagverpleging

Voorbereiding

Voor u kunt starten met zoledroninezuur is het belangrijk dat u een paar weken voor de toediening van het medicijn bloed laat prikken voor bloedonderzoek. Er wordt onder andere gecontroleerd of uw nieren goed werken. Uw nierfunctie kan door verschillende zaken veranderen. Neem daarom contact op met uw arts als u de dagen voorafgaand aan het onderzoek: 
 • hoge koorts heeft gehad;
 • last heeft gehad van diarree, braken of een andere aandoening met vochtverlies als gevolg;
 • andere medicatie bent gaan gebruiken.

Het gebruik met andere geneesmiddelen

Over het algemeen kunt u zoledroninezuur in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Toch raden wij u aan het samen met uw behandelend arts te bespreken als u ook gelijktijdig andere medicijnen gebruikt. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke geneesmiddelen u gebruikt.

Bijwerkingen

De meeste bijwerkingen zijn mild tot matig. Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn en een behandeling vereisen.

Griepachtige klachten

Binnen de eerste 3 dagen na toediening kan een griepachtig syndroom optreden met botpijn, koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, gewrichtspijn, spierpijn en stijfheid. Deze klachten zijn meestal mild tot matig en verdwijnen binnen enkele dagen. Deze griepachtige klachten komen na het eerste infuus vaak voor (bij meer dan 30% van de patiënten), maar bij het volgende infuus gewoonlijk in mindere mate. U kunt hiervoor 2 maal per dag 1000 mg paracetamol slikken.

Allergische reacties

Deze overgevoeligheidsreacties kunnen mild tot matig zijn, en soms – in zeldzame gevallen – ernstiger. De symptomen (verschijnselen) van zulke ernstige reacties zijn meestal uitgebreide huidreacties, netelroos, vermoeidheid, piepend ademhalen of moeilijk ademhalen en/of lage bloeddruk.

Mogelijke bijwerkingen bij 1 tot 10% van de patiënten

 • Hartritmestoornis, duizeligheid, hoofdpijn, diarree, misselijk/ braken, oogklachten, reactie op de injectieplaats.
 • Minder vaak voorkomende bijwerkingen zijn onder andere vermoeidheid, slaperigheid, slapeloosheid, verminderde eetlust, droge mond, tandpijn, maag-darmklachten, spierklachten, zwelling en stijfheid van gewrichten en hoesten.

Twee zeldzame, belangrijke bijwerkingen

 • Aanhoudende wondjes in de mond of kaak als gevolg van botbeschadiging in de kaak.
 • Spontane botbreuken van het dijbeen.

Aanhoudende wondjes in de mond of kaak als gevolg van botbeschadiging in de kaak

Deze bijwerking komt gelukkig zeer zelden voor bij patiënten die zoledroninezuur krijgen en kan ook optreden nadat u bent gestopt met de behandeling. Om het risico hierop te verkleinen moet u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

 • Laat uw arts of verpleegkundige het weten als u problemen heeft met uw mond of gebit.
 • Zorg voor een goede mondhygiëne, poets uw tanden regelmatig en laat uw gebit regelmatig controleren. Als u een kunstgebit draagt, zorg er dan voor dat dit goed past.
 • Als u onder tandheelkundige behandeling bent of tandheelkundige operatie moet ondergaan (er moet bijvoorbeeld een tand of kies worden getrokken), vertel uw arts om wat voor ingreep het gaat. Dit geldt ook voor een (geplande) ingreep in de maanden na de toediening van zoledroninezuur. Vertel uw tandarts dat u met zoledroninezuur wordt behandeld.
 • Neem onmiddellijk contact op met uw arts en tandarts als u een probleem krijgt aan uw mond of tanden, zoals loszittende kiezen of tanden, pijn, zwelling of zweertjes die niet genezen. Dit kan een teken zijn van botbeschadiging in de kaak.

Uw arts vraagt u mogelijk om een tandheelkundig onderzoek te ondergaan als u:

 • eerder bent behandeld met een ander geneesmiddel dat behoort tot de groep van bisfosfonaten;
 • behandeld wordt met corticosteroïden (zoals prednison of dexamethason);
 • rookt;
 • kanker heeft (gehad);
 • al lange tijd uw gebit niet heeft laten controleren;
 • problemen heeft met uw mond of tanden.

Spontane botbreuken van het dijbeen

Deze bijwerking is heel zeldzaam en treedt vooral op bij langdurig gebruik van bisfosfonaten. Indien u last heeft van (hevige) pijn in de dij, lies of heup dan moet u direct contact opnemen met uw behandelend reumatoloog.

Arts waarschuwen

Neem direct contact op met uw reumatoloog of huisarts bij:

 • hartkloppingen, kortademigheid;
 • klachten tanden, mondslijmvlies;
 • hevige pijnklachten dij, lies of heup. 

Controles

Als u langdurig zoledroninezuur via een infuus krijgt, vindt er een jaarlijkse controle plaats en bloedafname. Om de botdichtheid te controleren kan een botdichtheidsmeting (genaamd DEXA-scan) herhaald worden, meestal drie tot vijf jaar na de eerste behandeling met zoledroninezuur.

Effect op zwangerschap en borstvoeding

Wij raden u af zoledroninezuur tijdens de zwangerschap en borstvoeding te gebruiken.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Reumatologie
(038) 424 27 99 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Reumatologie
(0522) 23 33 94 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

16 januari 2019 / 8109

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.