Contact
  1. 8111-Welkom Medisch Psychiatrische Unit

​U bent opgenomen op de Medisch Psychiatrische Unit, afgekort MPU. Op deze afdeling kunnen wij u naast psychiatrische zorg en behandeling ook lichamelijke zorg en behandeling bieden. In deze folder hebben wij de belangrijkste informatie over de MPU voor u en uw naasten op een rijtje gezet.

De opname

Bij opname op de MPU, heeft u een opnamegesprek met een verpleegkundige en met een psychiater of een arts-assistent. De psychiater is uw hoofdbehandelaar waar de arts-assistent het beleid mee overlegt.

Voel u vrij om een naaste bij het opnamegesprek aanwezig te laten zijn. Dit stellen wij ook zeer op prijs. Daarna laat de verpleegkundige u de afdeling zien en vertelt u de gang van zaken op de afdeling. U komt op een één-, twee- of vierpersoonsverpleegkamer te liggen.

Om vergissingen met andere patiënten te voorkomen, krijgt u een polsbandje om met daarop uw naam, geboortedatum en patiëntnummer. U bent verplicht dit bandje tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis te dragen.

Medicatieoverzicht

Het is belangrijk dat uw behandelend arts op de hoogte is van uw medicijngebruik, zo kan hij aan de hand hiervan bepalen welke medicijnen u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunt gebruiken. Wilt u daarom voor uw opname in het ziekenhuis een actuele medicijnlijst opvragen bij uw eigen apotheek? Voeg hieraan eventuele zelfzorg­medicijnen die u gebruikt - zoals paracetamol, vitamine supplementen of ibuprofen - toe. Overhandig aan de verpleegkundige eventueel de door u meegebrachte medicijnen van thuis en het actueel medicatieoverzicht van uw apotheek.

De verpleegafdeling MPU

De verpleegafdeling is opgedeeld in een open deel (als u de lift uit komt links) en een gesloten deel (als u de lift uit komt rechts). Het open deel heeft een vier persoonskamer en twee tweepersoonskamer. Het gesloten deel beschikt over twee- en eenpersoonskamers. Mocht u een eenpersoonskamer nodig hebben zal dit dus aan de gesloten kant zijn. U kunt de verpleging vragen om de deur voor u te openen wanneer u binnen uw behandelplan hierover afspraken heeft gemaakt. Op de MPU is geen sprake van gemengd verplegen zoals in de rest van het ziekenhuis wel het geval is.

Bezoektijden

Tabel van folder Welkom op de Medisch Psychiatrische Unit

Dagen Tijden
Maandag t/m vrijdag 18.00 tot 20.00 uur
Weekend en feestdagen

11.00 tot 12.00 uur
14.00 tot 16.00 uur
18.00 tot 20.00 uur

Indien u geen bedrust heeft verzoeken wij u uw bezoek buiten uw verpleegkamer te ontvangen. Als u niet aan de afdeling gebonden bent, moedigen wij u aan met uw bezoek van de afdeling te gaan, bijvoorbeeld naar het bezoekersrestaurant of een zitje op de gang te gebruiken. Dit heeft als reden om het socialiseren te bevorderen en het ontvangen van bezoek te normaliseren. Koffie en thee staat voor u klaar. U mag dit uit het apparaat dat op de gang staat vrij gebruiken. Wij verzoeken u vriendelijk het bezoek tot twee personen tegelijk per patiënt te beperken. Dit is van belang voor de rust van (mede) patiënten.

Voor algemene vragen of om een (bel) afspraak te maken met de hoofdbehandelaar kunt u bellen met het secretariaat van de afdeling op telefoonnummer (038) 424 57 77.

De behandeling

Elke patiënt krijgt bij opname een individueel behandelplan waarop de doelen van de opname en de manier waarop daar aan wordt gewerkt staat genoteerd. Ook wie uw behandelend arts is en wie uw psychiater is.

Verlof

Indien mogelijk kunt u na overleg met de behandelaar en verpleging met verlof. Bijvoorbeeld in het weekend een dagdeel naar huis. Om uw zorgvraag goed in beeld te krijgen verzoeken wij u om het eerste weekend na opname niet met verlof te gaan.

Verlaten van de afdeling

Als het voor u niet noodzakelijk is om in bed te blijven, dan mag u, in overleg met de verpleegkundige, tijdelijk de afdeling verlaten. Wilt u het wel altijd even melden wanneer u de afdeling verlaat? Op die manier blijven wij met u in contact en behouden wij het overzicht.

Patiëntenrechten

Als u patiënt bent bij in Isala, of Isala bezoekt, gelden er regels voor u en Isala zorgverleners: de rechten en plichten. De rechten en plichten zijn gebaseerd op wettelijke richtlijnen. In de folder Patiëntrechten en verantwoordelijkheden leest u hier meer over. Deze folder is te verkrijgen bij het secretariaat.

Klachten

Bij een klacht gaat het om een zaak die volgens u anders had gemoeten of gekund. De aard en de ernst van de klachten kunnen erg verschillen. Het is altijd zinvol om uw klacht aan uw hulpverlener te melden. Alleen dan kan hij of zij er eventueel wat aan doen. In veel gevallen blijkt een misverstand de oorzaak van een klacht te zijn. Een gesprek aangaan met de hulpverlener is niet gemakkelijk. Het ziekenhuis heeft een klachtencommissie, die u zelf of met behulp van de patiëntenvertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris kunt inschakelen. Meer informatie vindt u bij Opname in Isala Zwolle en Een klacht, en dan?. De folder Opname in Isala Zwolle is ook verkrijgbaar op de afdeling.

Het telefoonnummer van de klachtenfunctionaris is: (038) 424 75 10.

Patiëntenvertrouwenspersoon

De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) is een deskundige op het gebied van patiëntenrechten. De pvp geeft informatie en advies, en ondersteunt de cliënt in elke fase van een klacht. De pvp is onafhankelijk (in dienst van de Stichting PVP) en partijdig: de pvp behartigt de belangen van de cliënt zoals deze het zelf ziet. De hulp van de pvp is gratis. Ellen Oldenburg is voor onze organisatie de pvp. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 06 150 451 84 of mailen naar a.j.oldenburg@pvp.nl

Contact

De Medisch Psychiatrische Unit bevindt zich op afdeling D3. Volg hiervoor de bewegwijzering Psychiatrie. Het bezoekadres is Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB te Zwolle.

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis heeft u het meest contact met de verpleegkundigen. U kunt bij hen terecht met alle vragen over de verzorging, behandeling en de gang van zaken op de afdeling. U kunt de verpleging altijd telefonisch bereiken:

  • voor patiënten die opgenomen zijn op het open deel via (038) 424 57 77;
  • voor patiënten die opgenomen zijn op het gesloten deel via (038) 424 57 77.

Wilt u het contact zoveel mogelijk via de eerste contactpersoon laten verlopen?

23 mei 2019 / 8111 / L

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.