Contact
  1. 8111-Welkom op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU)
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​U bent opgenomen op de verpleegafdeling Medisch Psychiatrische Unit (MPU). In deze folder vindt u informatie over de afdeling. U leest hierin op welke wijze op de afdeling MPU wordt gewerkt en wat u van uw behandelaren en verpleegkundigen kunt verwachten.

Opgenomen zijn in een ziekenhuis betekent doorgaans een zware en emotionele periode. Dat geldt misschien voor u als patiënt, maar ook voor uw familie en vrienden. Wij zetten ons ervoor in u door deze periode heen te helpen.
In deze folder leest u ook op welke wijze u zelf een bijdrage kunt leveren om uw verblijf op de afdeling voor uzelf en dat van uw medepatiënten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

De afdeling

U bent opgenomen op de MPU van Isala te Zwolle. De afkorting MPU betekent Medisch Psychiatrische Unit. Op deze afdeling wordt zorg geboden aan mensen die zowel psychiatrische als lichamelijke zorg nodig hebben.

De MPU is opgedeeld in een open deel en een gesloten deel. Op de open afdeling kunt u zich (wanneer dit met u is afgesproken) buiten uw behandelmomenten om ook buiten de afdeling begeven. Bent u opgenomen op de gesloten afdeling, dan kan dit alleen met toestemming van uw arts. Uw arts houdt hierin rekening met de toestand van uw geestelijke en lichamelijke gezondheid.

De open afdeling beschikt over één vierpersoonskamer en twee tweepersoonskamers. De gesloten afdeling beschikt over vijf éénpersoonskamers en twee tweepersoonskamers. Wanneer u op een verpleegkamer voor meerdere personen ligt, is dat altijd met personen van hetzelfde geslacht.

Om u zo goed mogelijk te behandelen werkt uw behandelend arts nauw samen met andere specialisten in het ziekenhuis. Hierbij kunt u denken aan een psycholoog, internist, neuroloog of cardioloog. De verpleegkundigen op de MPU zijn geschoold in het verlenen van zowel lichamelijke als psychiatrische zorg.

Omgang met elkaar

In het ziekenhuis, dus ook op de MPU, staat uw eigen veiligheid en die van andere patiënten, bezoekers en medewerkers, voorop.  Zelf kunt u hieraan ook een bijdrage leveren.
Tijdens uw verblijf op de MPU kunnen er irritaties of ergernissen ontstaan. Laat kleine irritaties niet oplopen tot grote, maar maak ze kenbaar en bespreek ze met desbetreffende persoon. Lukt dit niet, bespreek dit dan met uw verpleegkundige. Wij verwachten van u dat u respectvol omgaat met uw medepatiënten, bezoekers en medewerkers. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor uw en onze eigendommen. Agressie en geweld zijn niet toelaatbaar.

Dagindeling

Onderstaand vindt u een dagindeling zoals deze doorgaans op de MPU wordt aangehouden, van maandag tot en met vrijdag.

Tabel van folder Welkom op de Medisch Psychiatrische Unit
Tijd Activiteit
07.30 - 08.30 uur Opstaan + zelfzorg
08.30 - 09.30 uur Ontbijten
09.00 - 09.30 uur Dagstart
10.30 - 11.00 uur Koffie/thee drinken in de huiskamer
11.00 - 12.00 uur Therapie
12.15 - 13.00 uur Warme maaltijd in de huiskamer
13.00 - 13.30 uur Rusten
13.30 - 14.30 uur Therapie
14.30 - 17.00 uur Eigen invulling
17.00 - 18.00 uur Gezamenlijke broodmaaltijd in de huiskamer
18.00 - 20.00 uur Bezoekuur
20.00 - 22.00 uur Eigen invulling
22.00 - 22.30 uur Medicatie ophalen, klaarmaken voor de nacht en naar bed

 

Het therapieprogramma

Tijdens het opnamegesprek/kennismakingsgesprek wordt een inschatting gemaakt voor mogelijke therapieën en voorlopige doelen. Aan de hand daarvan worden door de therapeut en verpleegkundige in overleg met u een persoonlijk therapieprogramma gemaakt. Tijdens ieder multidisciplinair overleg (MDO) tussen de verschillende zorgverleners wordt het therapieprogramma geëvalueerd en zo nodig aangepast.

De volgende therapie/bijeenkomsten worden aangeboden op de MPU:

  • Activiteitentherapie
  • Psychomotorische therapie
  • Weekend voor- en nabespreking
  • Doelenbespreking
  • Psycho-educatie (voorlichting over diagnose en behandeling)
  • Socio-bespreking (huishoudelijke bespreking)

Soms maakt ook de inzet van een fysiotherapeut of een diëtist deel uit van uw behandeling.

Wij verwachten van u dat u niet zonder overleg en/of geldige reden het therapieprogramma verzuimt. Mocht u toch verhinderd zijn, dan kunt u dit overleggen met uw begeleidend verpleegkundige of therapeut.

Medicatie

Alle medicatie die u gewend bent te gebruiken, neemt u mee naar het ziekenhuis en levert u bij opname op de afdeling in.  Gedurende uw opname is uw medicatie in het beheer van de verpleegkundigen. Tijdens de periode dat u opgenomen bent, wordt alle medicatie die u nodig heeft door het ziekenhuis verstrekt. Dit heeft te maken met medicatieveiligheid voor u en uw medepatiënten.
Tijdens uw opname kunt u uw medicijnen op de voorgeschreven tijden bij uw begeleidend verpleegkundige ophalen. Medicijnen die niet op vaste tijden en/of zo nodig zijn voorgeschreven, kunt u aan uw begeleidend verpleegkundige of diens vervanger vragen.

Als u met ontslag gaat, krijgt u uw thuismedicatie weer terug. 

Huisregels

Maaltijden

Maaltijden worden gezamenlijk genuttigd in de huiskamer. Tijdens deze gezamenlijke momenten verwachten wij van u dat u verzorgd en aangekleed aan de maaltijd deelneemt. Wanneer daartoe reden bestaat, kunt u in overleg met uw begeleidend verpleegkundige op uw kamer eten.

Op de MPU wordt de warme maaltijd tussen de middag geserveerd. In de ochtend komt de voedingsassistent bij u langs om uw maaltijd wens op te nemen.

Eigen etenswaren kunt u bewaren in de koelkast in de huiskamer. Maakt u hiervan gebruik, zorgt u er dan voor dat uw (afgesloten) eten altijd is voorzien van een sticker met daarop uw naam en datum waarop u het product heeft geopend. Op deze manier bewaart u het volgens de hygiënevoorschriften van het ziekenhuis.

Corvee taken

Iedere vrijdag worden de corvee taken op de open afdeling verdeeld. Wij noemen dit ook wel socio-bespreking. Voor elke week wordt er een corvee coördinator aangewezen. De corvee taken zijn onder andere: tafel dekken, tafel afruimen, krant ophalen, bloemen verzorgen, voorraad aanvullen en de keuken netjes houden. Het is de bedoeling dat iedereen, zo mogelijk, hierbij helpt.

Nachtrust

Een goede nachtrust is heel belangrijk voor uw herstel. Zowel te vroeg als te laat naar bed gaan kan nadelige gevolgen hebben. Voor een gezond dag- en nachtritme vragen we u om uiterlijk 23.00 uur naar bed te gaan.
Tijdens de nacht loopt de verpleegkundige controles. De verpleegkundige komt bij u op de kamer om te kijken of u slaapt. Uiteraard kunt u ook ’s nachts bij de verpleegkundige terecht met vragen.

(Weekend)verlof

Voor veel mensen is de terugkeer naar het dagelijkse leven een grote overgang. Wanneer uw lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand het toelaten, dan worden met u de mogelijkheden besproken om overdag of in het weekend de afdeling te verlaten. Wij noemen dat 'met verlof gaan'. Op deze manier wordt uw herstel bevorderd, en is de overgang naar uw thuissituatie minder groot.

Wanneer u op verlof gaat, dan kunt u vóór vertrek uw medicatie bij uw begeleidend verpleegkundige ophalen. Het is tijdens verlofmomenten toegestaan het polsbandje te verwijderen, op voorwaarde dat u bij terugkomst op de afdeling een nieuw bandje omdoet. Wij vragen u om uiterlijk 20.00 uur terug te zijn op de afdeling, tenzij anders met u is afgesproken.

Als uw voorlopige ontslagdatum (VOD) staat gepland, kunt u met toestemming van de behandelend arts ook eenmalig één nacht op verlof. Tijdens uw verlof mag u op ieder moment naar de afdeling bellen of direct terugkomen, mocht het niet goed met u gaan.

Polsbandje

Tijdens uw uw verblijf op de MPU draagt u een polsbandje met daarop uw naam, geboortedatum en patiëntnummer. Dit om vergissingen met andere patiënten te voorkomen. 

Uw kamer

Wij vragen u ervoor te zorgen uw kamer netjes te houden en uw persoonlijke spullen zoveel mogelijk in de kast op uw slaapkamer op te bergen. De kastdeur kunt u afsluiten. De sleutel is verkrijgbaar bij de verpleegkundigen.

Iedere zaterdag verschoont u uw bed met linnengoed van het ziekenhuis. Als het u niet lukt om uw bed te verschonen, krijgt u hulp van de verpleegkundige. Het linnengoed kan worden gedeponeerd in de blauwe waszak in de waskar. Deze bevindt zich in de spoelruimte. Uw verpleegkundige kan u laten zien waar de spoelruimte zich bevindt, en de ruimte voor u openen.
Wanneer u een kamer deelt met andere patiënten, dan bent u gezamenlijk verantwoordelijk voor het op orde houden van de wastafel. Daarnaast is het de bedoeling dat u zelf met uw kamergenoten overlegt over de lichten en/of de verwarming aan of uit te doen.

Waardevolle bezittingen

U bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren van uw persoonlijke eigendommen. De afdeling en het ziekenhuis dragen geen verantwoordelijkheid voor verlies en/of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Eventueel kunt u voor waardevolle bezittingen gebruikmaken van een afsluitbare kast op de kamer. Wij adviseren u tijdens uw verblijf zo weinig mogelijk waardevolle spullen of contant geld bij u te hebben.

Geld lenen van een mede-patiënt, of uitlenen aan een mede-patiënt is niet toegestaan. Heeft u geld nodig, dan kunt u geld pinnen bij de geldautomaat. Deze bevindt zich in de Centrale hal van het hoofdgebouw (V).

Kleding wassen

U dient zelf zorg te dragen voor voldoende kleding, het wassen ervan en voor voldoende toiletartikelen voor persoonlijke verzorging. In bijzondere situaties kunt u in overleg met uw begeleidend verpleegkundige gebruikmaken van een wasmachine en een wasdroger op de afdeling.

Roken

Isala is een rookvrij ziekenhuis. Ook op de buitenterreinen en in de binnentuinen mag niet worden gerookt. Dit geldt ook voor e-sigaretten (elektronisch). Wilt u toch roken, vraagt u dan aan uw begeleidende verpleegkundige waar dit kan.

Alcohol, drugs en verboden voorwerpen

Het gebruiken of onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is tijdens uw opname op de MPU niet toegestaan. Wanneer u tijdens uw verblijf toch alcohol en/of drugs gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor uw verblijf in het ziekenhuis.

Het is daarnaast tijdens uw verblijf niet toegestaan om wapens en andere voorwerpen in uw bezit te hebben die een gevaar kunnen zijn voor uzelf of voor een andere patiënt of medewerker.

Telefoneren/gebruik van mobiele telefoons

In ons ziekenhuis is het gebruik van een mobiele telefoon toegestaan. Op de afdeling MPU alleen buiten de gezamenlijke momenten en therapietijden, mits uw medepatiënten hier geen overlast van ondervinden. Houdt u er rekening mee dat bij het gebruikmaken van uw telefoon in de gezamenlijke ruimtes medepatiënten ongewild uw gesprek kunnen volgen.

Wanneer u geen mobiele telefoon heeft, kunt u in overleg gebruikmaken van de afdelingstelefoon.

Fotograferen, filmen en geluidopnames

Het is niet toegestaan om foto's of video opnames te maken van medepatiënten en medewerkers. Ook niet wanneer zij er toestemming voor geven. Dit ter bescherming van de privacy van patiënten en medewerkers. 

Internet

Tijdens uw verblijf op de MPU is gratis draadloos internet (Wifi) beschikbaar. U kunt uw eigen laptop/tablet gebruiken. Bij voorkeur doet u dat op uw eigen kamer.

Bezoektijden

U kunt dagelijks bezoek ontvangen op de afdeling. Door rustmomenten en het therapieprogramma zijn de bezoektijden beperkt.

  • Van maandag tot en met vrijdag: van 18.00 - 20.00 uur.
  • In het weekend en op feestdagen: van 11.00 - 12.00 uur, 14.00 - 16.00 uur en 18.00 - 20.00 uur.

In overleg met uw begeleidend verpleegkundige is het eventueel mogelijk om op andere tijden bezoek te ontvangen.

U kunt uw bezoek ontvangen in de huiskamer, in de zithoek bij de lift, of in het bezoekersrestaurant. Dit is wel afhankelijk van de afspraken die met u zijn gemaakt over het wel of niet mogen verlaten van de afdeling. Wanneer u even naar buiten gaat met uw bezoek, vragen wij u dit te melden aan de verpleegkundige.

Klachten

Op de MPU doen we er alles aan om uw verblijf en behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook zetten we ons in om bijzonderheden tijdig met u te bespreken. Toch kan het zijn dat u ontevreden bent over uw opname of uw behandeling. Dit kunt u het beste meteen bespreken met uw begeleidend verpleegkundige, uw behandelend arts of andere betrokken behandelaar. De medewerker kan dan eerst een oplossing zoeken. Misschien heeft u elkaar niet goed begrepen. Dat kunt u eerst met elkaar uitpraten. In de meeste gevallen leidt dit tot een oplossing. U kunt ook naar de manager van de afdeling vragen. Deze kan ook met u in gesprek gaan.

Wanneer dit niet tot een oplossing komt, dan kunt u zich wenden tot de Patiënten VertrouwensPersoon (PVP). Dit is een deskundige op het gebied van patiëntrechten. De PVP’er  geeft informatie en advies, ondersteunt in elke fase van een klacht. Bij opname op de afdeling krijgt u een informatiefolder over de PVP uitgereikt. In deze folder staat het 06-nummer en het mailadres van de betreffende vertrouwenspersoon. Op de afdeling hangt ook informatie over de aanwezigheid van de Patiënten VertrouwensPersoon.

Komt er geen passende oplossing om uw onvrede weg te nemen, dan kunt u uw klacht melden bij de Klachtenopvang. In de folder Een klacht melden leest u op welke manieren u dat kunt doen.

Laatst gewijzigd 28 januari 2020 / 8111 / L