Contact
 1. 8116-Ontslaginformatie Behandelcentrum: Chirurgie Plastische chirurgie Gynaecologie
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

U onderging een chirurgische ingreep, _______________________, in het Behandelcentrum van Isala. Hier vindt u adviezen voor thuis die u helpen goed van de operatie te herstellen. Een verpleegkundige kruist tijdens een persoonlijk gesprek aan welke adviezen voor u belangrijk zijn.

Wondverzorging

 • Douchen na 24 uur, kortdurend en niet te warm.
 • Na douchen wondgebied droog deppen.
 • Niet in bad, zwemmen en / of sauna, zolang de hechtingen aanwezig zijn.
 • Oplosbare hechtingen.
 • Hechtingen worden verwijderd tijdens controleafspraak / bij de huisarts, na ..... dagen.
 • De papieren pleister op de borst(en) mag 4 à 5 dagen blijven zitten, na douchen voorzichtig droogdeppen. Zo nodig de papieren pleister vervangen. Zodra de wond droog is hoeft er geen pleister meer op.
 • De aangebrachte pleister op de buik, zo nodig, vervangen door een schone pleister. Zodra de wond droog is, hoeft er geen pleister meer op.
 • Laat de hechtpleisters op de buik zitten totdat deze loslaten.
 • Draag de BH van het ziekenhuis de eerste 2 weken / 4 weken, dag en nacht. Draag geen BH met een beugel.
 • Houdt enkele dagen tot weken rekening met mogelijk vaginaal bloedverlies.
 • Zolang u last heeft van vaginaal bloedverlies, adviseren wij u geen gemeenschap te hebben of een tampon te gebruiken.
 • Anders:


Pijnbestrijding

 • Paracetamol: 4 x daags 1000 mg. op vaste tijden (7-12-17-22 uur) innemen. Zodra u geen pijn meer heeft, mag u de Paracetamol stoppen.
 • Bij onvoldoende effect: Paracetamol 1000 mg. combineren met 1 tablet Ibuprofen à 400 mg. (maximaal 4 x daags).
  Deze combinatie mag u maximaal drie dagen gebruiken.
  Ibuprofen mag u niet in combinatie met Diclofenac (Voltaren) of Arcoxia gebruiken.
 • Volgens voorgeschreven recept.
 • Eigen pijnmedicatie.

Bloedverdunnende medicatie

U kunt uw bloedverdunnende medicatie herstarten volgens voorschrift specialist / trombosedienst op (datum):


Bewegen en leefregels

 • neem de eerste periode voldoende rust;
 • belasten op geleide van pijn;
 • voor een goede wondgenezing operatiegebied ontzien;
 • opheffen van de armen beperken;
 • eerste twee / vier weken rustig aan doen: niet werken, sporten en zwaar huishoudelijlk werk;
 • houdt rekening met pijn tussen de schouderbladen en een opgeblazen gevoel in de buik;
 • anders:


Complicaties

U moet contact opnemen:

 • bij een nabloeding;
 • bij abnormaal vaginaal bloedverlies;
 • bij koorts boven 38,5º Celsius;
 • bij hevige, abnormale pijn/toenemende buikpijn;
 • bij zwelling en roodheid wondgebied;
 • als u het niet vertrouwt.

Controle

De (telefonische) controleafspraak is bijgevoegd of krijgt u thuisgestuurd.

Contact

De specialist blijft uw hoofdbehandelaar (en eerste aanspreekpunt) tot en met tien dagen na uw ontslag. Hierna is de huisarts uw eerste aanspreekpunt, tenzij de specialist anders met u heeft afgesproken.

Bij complicaties na de ingreep kunt u bellen met de polikliniek van uw behandelend specialist:

Zwolle

Plastische chirurgie
(038) 424 56 36 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Gynaecologie
(038) 424 56 04 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Spoedeisende hulp
(038) 424 50 00 (buiten kantoortijden)

De medewerkers van het Isala Behandelcentrum wensen u een voorspoedig herstel.

19 februari 2019 / 8116