Contact
  1. 8155-Intake immunotherapie longkanker
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

U bent door uw specialist doorverwezen voor een behandeling met immunotherapie. Immunotherapie is een behandeling met een medicijn dat gegeven kan worden aan patiënten met een uitgezaaide vorm van niet-kleincellig longkanker. In deze folder leggen we kort uit wat u kunt verwachten.

Immunotherapie

Immunotherapie is een behandeling met een medicijn om de eigen afweer te versterken. Hierdoor kan het eigen afweersysteem kankercellen beter doden. Dit is een groot verschil met chemotherapie, waarbij medicijnen gegeven worden die kankercellen direct doden. Er zijn momenteel twee verschillende medicijnen beschikbaar; nivolumab en pembrolizumab. Nivolumab kan als vervolgbehandeling gegeven worden na eerdere behandeling met chemotherapie. Pembrolizumab kan bij een geselecteerde groep patiënten als eerste behandeling (eerste lijn) en als vervolgbehandeling worden gegeven. Voor welke behandeling u in aanmerking komt bespreekt de longarts met u.  Meer informatie kunt u vinden op de website van Longkanker Nederland.

Voor de behandeling

Wanneer wij uw verwijzing hebben ontvangen, wordt u uitgenodigd op de polikliniek Longgeneeskunde van Isala Zwolle of Isala Diaconessenhuis in Meppel. U heeft dan een afspraak met een longarts die zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van longkanker en immunotherapie, en u heeft een aparte afspraak met de verpleegkundig specialist of oncologie/regieverpleegkundige. We proberen beide afspraken op dezelfde dag te plannen.

Gesprek longarts

Tijdens deze afspraak gaat de longarts na of u in aanmerking komt voor immunotherapie. De longarts informeert u ook over immunotherapie; wat mag u van de behandeling verwachten, wat zijn mogelijke bijwerkingen? Als u samen met de longarts besluit om met de behandeling te starten, kan het zijn dat er nog aanvullend onderzoek noodzakelijk is, zoals bloedonderzoek, een longfoto of een CT- en/of  PET-scan.

Gesprek verpleegkundig specialist of oncologie/regieverpleegkundige

Na het gesprek met de longarts heeft u een gesprek met de verpleegkundig specialist of oncologie/regieverpleegkundige. Zij geeft u (praktische) uitleg over de behandeling met immunotherapie. U krijgt informatie over bijvoorbeeld de duur van het infuus, hoe vaak de behandeling wordt gegeven en waar u moet zijn voor de behandeling. Daarnaast bespreekt zij met u of u een voorkeur heeft op welke dag de behandeling wordt gegeven. Ook bespreekt de verpleegkundige met u met wie u contact kunt opnemen als u vragen heeft of als u bijwerkingen ervaart. U krijgt de informatie op papier mee naar huis, zodat u het thuis nog eens rustig kunt nalezen.

Start van de behandeling

Als u instemt met de behandeling wordt in overleg met u de eerste kuur ingepland. We houden hierbij rekening met uw voorkeur voor de dag, zoals met u is besproken. Een aantal dagen later ontvangt u de vervolgafspraken per post thuis.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Longgeneeskunde
088 624 24 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Longgeneeskunde
(0522) 23 38 60 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 8155

Gerelateerde folders