Contact
 1. 8161-2-daagse deeltijdbehandeling Psychiatrie

In deze folder vindt u informatie over de dagelijkse gang van zaken op de deeltijdbehandeling psychiatrie.  De afdeling is onderdeel van de P.A.A.Z. (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis). De deeltijdbehandeling wordt op vaststaande dagdelen aangeboden en wordt gegeven in groepsverband. Er zijn twee behandelgroepen die elk een eigen traject volgen. Deze folder gaat over de behandelgroep die twee dagen per week wordt aangeboden op maandag en donderdag. Algemene informatie over het ziekenhuis kunt u vinden in onze folder Opname in Isala Diaconessenhuis Meppel.

De afdeling

Programma

Tabel van folder 2-daagse deeltijdbehandeling Psychiatrie 
Maandag ​Donderdag
10.30 uur Start programma​ ​8.45 uur Start programma
12.00 uur ​Lunchpauze ​10.15 uur Koffiepauze
12.45 uur Start 2e deel programma ​10.30 uur Start 2e deel programma
​14.15 tot 14.45 uur Afsluiting/evaluatie ​12.00 uur Lunchpauze
​12.45 tot 14.00 uur Afsluiting/evaluatie

De therapieblokken worden begeleid door één of twee therapeuten.

Het behandelteam bestaat uit de volgende disciplines:       

 • Psychiater       
 • Klinisch psycholoog  
 • Activiteitentherapeut    
 • Groepswerkers/verpleegkundigen
 • Maatschappelijk werker
 • Ervaringsdeskundige

Doel 2-daagse deeltijdbehandeling

Het doel van deze vorm van deeltijdbehandeling is dat u uiteindelijk weer steviger op eigen benen kunt staan en op een goede manier (weer) invulling aan het leven kunt geven. Deelname wordt voor ongeveer vier maanden afgesproken. U krijgt een behandelplan met persoonlijke doelen voor de behandeling. Een eerste evaluatie volgt na zes weken. Hierin wordt met u besproken of er nog doelen zijn waarbij u onze hulp nodig heeft. Na twaalf weken evalueren we opnieuw en blikken we vooruit naar ontslag.

Programmaonderdelen 2-daagse deeltijdgroep

In deze deeltijdgroep is behandeling gericht op het verwerven van nieuwe vaardigheden middels een viertal onderdelen met een psycho-educatief- en trainingskarakter.

 • Activiteitentherapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Anti-stress groep

Activiteitentherapie

De activiteitentherapie (AT) bestaat uit het samenwerken in een groepsactiviteit. Door samen te werken aan een activiteit wordt het eigen functioneren in de groep inzichtelijk en kunnen er nieuwe vaardigheden worden geoefend. De rol en ruimte die ingenomen wordt en (bijvoorbeeld) het omgaan met groepsdruk zijn zaken die aan de orde komen tijdens de nabespreking.

Sociale vaardigheidstraining

Bij de sociale vaardigheidstraining (SOVA) gebruiken we situaties uit de praktijk waarin het jezelf profileren als lastig ervaren wordt. Een manier om dit uit te werken is door middel van een rollenspel. Binnen een veilige setting kunt u oefenen met ander gedrag met als doel vaardigheden te verwerven en toe te gaan passen. Naast de praktijkgerichte oefensituaties bieden we u ook theorie en andere oefeningen aan.

Anti-stress groep

Eenvoudig gezegd is stress een gevoel van druk of spanning veroorzaakt door invloeden van buitenaf of van binnenuit. U kunt daarbij denken aan:

 • Conflicten op het werk of met instanties
 • Relatieproblemen
 • Financiële problemen
 • Verlieservaringen
 • Perfectionisme

Tijdens de groepssessies bekijken we wat de stress veroorzaakt en hoe u deze stress zou kunnen verminderen.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie waarin aandacht wordt besteed aan het effect dat uw manier van denken heeft op hoe u zich voelt. Het gaat ervan uit dat negatieve gedachtes (bijvoorbeeld: 'Ik ben niet de moeite waard'), leiden tot psychische klachten zoals een depressie. In de therapie krijgt u handvatten om grip te krijgen op deze manier van denken. Daarnaast leert u hoe u de negatieve gedachtes kunt aanpakken, zodat u minder hinder ondervindt van uw manier van denken.

Gang van zaken op de afdeling

Algemeen

Wij verwachten van u dat u alle behandeldagen aanwezig bent en aan het behandelaanbod deelneemt. Om het op de afdeling goed te laten verlopen vragen wij u om te helpen met enkele huishoudelijke werkzaamheden, zoals het klaar zetten van de broodmaaltijd en het weer afruimen.

Enkele huisregels

 • Van de bezoekers en patiënten van onze afdeling wordt verwacht dat zij de privacy van anderen niet schenden.
 • Het is verboden om alcohol of drugs te gebruiken.
 • Het aangaan van een relatie met een medepatiënt(e) is een contra-indicatie voor verdere behandeling.
 • Buiten de behandeling raden wij af om contact te hebben met groepsgenoten.
 • Indien u niet aanwezig kunt zijn bij een therapieblok, overlegt u dat met één van de groepswerkers.
 • Tijdens de therapieblokken bij voorkeur uw mobiele telefoon uitzetten. 

Aanmelden

Deelname aan de deeltijdbehandeling gebeurt op verwijzing. Voor de deeltijdgroepen heeft u een verwijzing nodig van een psycholoog, psychiater, onze polikliniek Psychiatrie of van de GGZ, de huisarts of medisch specialist. Daarna volgt een intake. 

Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers zijn verplicht om alles wat over uw behandeling wordt besproken - en vastgelegd wordt - geheim te houden. Wat u in vertrouwen vertelt kan binnen het behandelteam besproken worden, maar niet daarbuiten. Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet aan derden verstrekt.

Telefoon of bed op recept

Wanneer u deelneemt aan de 2-daagse deeltijdbehandeling, heeft u altijd recht op een Telefoon Op Recept (TOR) of een Bed Op Recept (BOR). Met een Telefoon op Recept kunt u 24 uur per dag bellen voor ondersteuning als u het even niet meer weet. Onder werktijd kunt u terecht bij de groepswerkers/ verpleegkundigen van de deeltijdbehandeling op telefoonnummer (0522) 23 35 97.
Vóór 8.00 uur en ná 16.00 uur kunt u bellen met de kliniek op telefoonnummer (0522) 23 34 61.  U krijgt dan een verpleegkundige, werkzaam op de psychiatrische afdeling (B4), aan de telefoon, die u verder helpt.

Met een Bed Op Recept kunt u gebruik maken van een bed op de psychiatrische afdeling. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om even bij te tanken of als problemen dusdanig uit de hand dreigen te lopen dat u even uit de situatie thuis weg moet. In dit laatste geval zou u het kunnen zien als het voorkomen van een crisis. Het is de bedoeling dat u van tevoren naar de psychiatrische afdeling belt om te vragen of er een bed vrij is en een tijd af te spreken waarop u kunt komen. Het Bed Op Recept is voor maximaal vijf dagen (vier nachten).

Klachten

Als u klachten heeft over de wijze waarop u benaderd bent of behandeld wordt, neemt u dan contact op met de direct betrokkenen. Als dat niet lukt of u bent niet tevreden over het resultaat, dan kunt u een klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris. Kijk voor meer informatie hierover in de folder Een klacht, en dan?

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u bellen met onze afdeling:

Meppel
Psychiatrie
(0522) 23 35 97 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)
psychiatrie@isala-diac.nl

23 november 2018 / 8161

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.