Contact
  1. 8168-Lange synacthen test
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Uw behandelend arts heeft een lange synacthen test aangevraagd. Deze test bestaat uit een bloedonderzoek om te bepalen of de bijnieren goed werken. Dit onderzoek wordt gedaan bij kinderen met een vervroegde puberteit en bij vrouwen die last hebben van overbeharing (hirsutisme).

Voor het onderzoek

Er is geen speciale voorbereiding voor dit onderzoek nodig. Thuis mag er gewoon nog gegeten en gedronken worden. De test duurt ongeveer 2,5 uur. Tijdens de test krijgt u (uw kind) iets te eten en te drinken aangeboden.

Let op
Gebruikt u (uw kind) geneesmiddelen? Neem deze mee of schrijf de naam, dosering en hoelang u (uw kind) deze geneesmiddelen gebruikt op.

Kind

Het idee om een prikje te krijgen vinden de meeste kinderen niet prettig. In de folder Bloedafname voor kinderen leest u hoe u uw kind hierop goed kan voorbereiden en hoe u de plaatselijke verdovingszalf EMLA juist gebruikt. 

Het onderzoek

Zo verloopt het onderzoek:

  • De laboratoriumarts of physician assistant heeft een kort gesprek met u en/of uw kind en legt de test uit.
  • U (uw kind) krijgt een infuus zodat u (uw kind) maar één keer geprikt hoeft te worden.
  • Via het infuus wordt bloed afgenomen en daarna de synacthen toegediend.
  • Hierna wordt op verschillende momenten (30, 60, 90 en 120 minuten na het toedienen van de synacthen) bloed afgenomen via het infuus.

Na afloop van de test kunt u (uw kind) weer gewoon naar huis.

Mogelijke bijwerkingen

Een zeldzame bijwerking van synacthen is blozen of een licht gejaagd gevoel tijdens het inspuiten. Deze bijwerkingen verdwijnen binnen enkele minuten. Mensen met astma kunnen in zeer zeldzame gevallen een allergische reactie krijgen. Als dit gebeurt, beoordelen en behandelen de verpleegkundige en de arts/PA dit.

Uitslag

U krijgt de uitslag van de arts die de test voor u heeft aangevraagd.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle
Klinisch chemisch laboratorium
(038) 424 28 71 (Infopunt, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

10 juli 2020 / 8168

Gerelateerde folders