Contact
  1. 8171-Polygrafie thuis - slaaponderzoek (KNO Zwolle/Meppel) Longgeneeskunde (Meppel)

Een polygrafie meet gedurende één nacht de kwaliteit van de ademhaling. Met dit onderzoek kunnen we vaststellen of er tijdens de slaap momenten zijn waarop u oppervlakkiger gaat ademen (hypopneu), of zelfs even stopt met ademen (ademstop of apneu). Indien uit dit onderzoek blijkt dat u slaapapneu heeft, kan dat tijdelijke gevolgen hebben voor uw rijbevoegdheid. Kijk voor nadere informatie hierover op de website van het CBR.

Voorbereiding

Voor het onderzoek brengt de longfunctieanalist in het ziekenhuis de meetinstrumenten aan. Daarmee gaat u 's avonds in uw eigen omgeving slapen. Wij verzoeken u zorgvuldig met de slaapapparatuur om te gaan, zodat wij deze in goede staat weer terug krijgen.

Voor Isala Zwolle en Isala Meppel geldt onderstaande:

  • Tijdens de onderzoeksnacht thuis slaapt u in een nauwsluitend T-shirt (geen hemd). Als u deze niet heeft, een pyjamajasje. De sensoren worden met plaktape vastgemaakt op het T-shirt. Wilt u dit shirt al thuis aantrekken? Na het aansluiten van de meetapparatuur kunt u zich niet meer douchen.
  • Voor dames geldt: een gemakkelijk zittende bh die 's nachts kan aanblijven of geen bh. Na het aansluiten van de sensoren kan de bh niet meer uit.
  • Neemt u een wijde trui, wijd overhemd of een wijde jas mee om aan te trekken over de aangebrachte sensoren.
  • Mogelijk maakt u thuis gebruik van zgn. CPAP-apparatuur. Alleen voor Meppel geldt: Wilt u s.v.p. in dit geval het masker en de slang meenemen naar het ziekenhuis? Zo kunnen we nagaan of de aansluiting op onze apparatuur passend is.
  • Wilt u nagellak van de nagel van de linker- of rechter ringvinger of kunstnagel (acryl of gel) verwijderen? Dit in verband met een sensor die we aan uw vinger bevestigen. Hiermee meten we het zuurstofgehalte in het bloed en uw hartslag. Bij voorkeur gebruiken wij de vinger van de linkerhand.

Het onderzoek

Aansluiten van de meetapparatuur

De longfunctieanalist brengt de meetinstrumenten bij u aan, over het T-shirt. U krijgt om de borst en buik elastische banden bevestigd, die uw borst- en buikademhaling meten. Verder krijgt u aan de vinger een sensor, die het zuurstofgehalte in het bloed meet. Alle instrumenten worden aangesloten op een recorder, die u via een band om uw borst draagt. 

Illustratie meetapparatuur slaaponderzoek elastische banden buik borst sensor vinger

Meetapparatuur slaaponderzoek

Na het bevestigen van de apparatuur gaat u naar huis. U kunt zich vrij bewegen. U kunt niet sporten of (zware) lichamelijke arbeid verrichten; het onderzoek kan hierdoor verstoord worden en eventueel mislukken. U kunt niet douchen en de hand mag niet nat worden. Wij adviseren voor de middag en avond geen activiteiten buitenshuis te plannen. Het is de bedoeling dat u met de aangebrachte instrumenten 's avonds gaat slapen.

Eten, drinken en medicijnen

U kunt eten en drinken en uw medicijnen innemen/gebruiken zoals u gewend bent.

Voor het slapen gaan

Voor het slapen gaan, sluit u de neussensor aan, zoals door de longfunctieanalist is uitgelegd. Deze sensor meet uw ademhaling gedurende de nacht. Wanneer de apparatuur is aangesloten, hoeft u verder geen bijzondere maatregelen te treffen. U kunt op de voor u gebruikelijke tijd naar bed gaan en weer opstaan. 's Nachts kunt u gewoon naar het toilet gaan. Ook kunt u liggen in de houding die voor u prettig is.

De volgende morgen

U krijgt (mondeling en schriftelijk) een instructie mee op welke wijze u de volgende morgen zelf de sensoren kunt verwijderen. U krijgt een tasje mee om alle materialen in te doen.

Slaapapparatuur inleveren

Zwolle

Na het afkoppelen levert u de slaapapparatuur in het bijbehorende tasje voor 9.30 uur 's ochtends in bij de Centrale balie in de centrale hal of bij het secretariaat Longgeneeskunde. Als de apparatuur op vrijdag is aangesloten kunt u het tasje eventueel ook op zaterdag of zondag de gehele dag inleveren bij de Centrale balie in de centrale hal.

U hoeft de slaapapparatuur niet persoonlijk af te geven, iemand anders mag dit ook voor u doen.

Meppel

Als de apparatuur op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag wordt aangesloten levert u het tasje de ochtend erna vóór 9.30 uur in bij de receptiebalie (hoofdingang). Als de apparatuur op vrijdag is aangesloten kunt u het tasje eventueel ook op zaterdag of zondag de gehele dag inleveren bij deze balie.

U hoeft de slaapapparatuur niet persoonlijk af te geven, iemand anders mag dit ook voor u doen.

Als u er tegenop ziet om de apparatuur te verwijderen, dan kunt u dit bespreken met de longfunctieanalist die de apparatuur bij u aansluit.

Test wel geslaagd?

Het kan natuurlijk voorkomen dat u tijdens de nacht wat minder goed slaapt dan anders. Het is echter niet zo dat de test pas geslaagd is als u de hele nacht heeft geslapen.

Waar moet u zijn?

Zwolle/ Meppel

Voor uw afspraak meldt u zich eerst aan bij de digitale aanmeldzuil in de Centrale hal. De aanmeldzuil geeft u direct de meest actuele informatie over uw afspraak, bijvoorbeeld in welk gebouw en op welke verdieping u verwacht wordt en of een spreekuur uitloopt.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Longgeneeskunde

088 624 24 56 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur)

Keel-, neus- en oorheelkunde

088 624 23 84 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 7 november 2023 / 8171